[IMAGE]
Raport Zrównoważonego Rozwoju
GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r., zakończony 31 stycznia 2022 r.
[IMAGE]
[IMAGE]
[IMAGE]
R APORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
za rok obrotowy 2021
2
Spis treści