[IMAGE]
SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r., zakończony 31 stycznia 2022 r.
[IMAGE]
[IMAGE]
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r., zakończony 31 stycznia 2022 r.
2
Drodzy Akcjonariusze ,
Na Wasze ręce przekazuję sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CCC w 2021 roku, w którym podsumowujemy najważniejsze zadania realizowane przez nas w tym okresie.
W rok 2021 wchodziliśmy z wielkimi nadziejami na szybkie zakończenie globalnej pandemii koronawirusa. Dziś, spoglądając na wydarzenia za naszą wschodnią granicą, równie mocno pragniemy możliwie najszybszego zakończenia wojny, którą targana jest Ukraina. Każdego dnia obserwujemy naród ukraiński bohatersko broniący swojej ojczyzny, solidaryzując się z nim i wspierając go. Wielu z nas tragedia ta dotyka osobiście: naszych pracowników, nasze rodziny, przyjaciół – jesteśmy z Wami.
Rok 2021 dla całej branży był kolejnym rokiem mierzenia się z konsekwencjami globalnej pandemii koronawirusa. Już w pierwszym kwartale doświadczyliśmy następnej, szybko rosnącej fali zakażeń, która skutkowała wprowadzeniem administracyjnych ograniczeń sprzedaży stacjonarnej na wielu rynkach. Szybko postępujący program szczepień przeciwko koronawirusowi uchronił branżę przed kolejnymi lockdownami, ale następne skoki liczby zachorowań odciskały piętno na zachowaniach zakupowych klientów, a w szczególności na odwiedzalności centrów handlowych.
Pomimo niesprzyjającego otoczenia, nasz model biznesowy po raz kolejny zdał egzamin. Dzięki inwestycjom w rozwój platformy omnichannel, Grupa CCC osiągnęła w 2021 roku rekordowe 7,6 mld złotych przychodów, tj. o 45% więcej niż rok wcześniej i o blisko 40% w porównaniu do przedpandemicznego 2019 roku. Ekspansja kanałów sprzedaży online oraz stale wzmacniana cyfryzacja kanału tradycyjnego pozwoliły na osiągnięcie bardzo wysokiego udziału e-commerce w sprzedaży Grupy. Ponad połowa jej przychodów (53%) pochodziła z handlu internetowego, a silny e-commerce, opierający się o przeszło 90 platform sprzedaży online, był nieocenionym wsparciem w okresach ograniczeń sprzedaży stacjonarnej.
Rok 2021 obfitował w Grupie CCC w liczne zdarzenia natury korporacyjnej. Modivo S.A. (dawniej eobuwie.pl S.A.) zyskało trzech nowych, silnych, branżowych inwestorów oraz kapitał na dalszy rozwój, który realizować będzie pod wodzą nowego zarządu, na którego czele stanął Damian Zapłata. Grupa CCC doprowadziła również do wykupu akcji Modivo S.A. od założyciela spółki, dzięki czemu utrzymała dotychczasowy poziom udziałów w niej. Z sukcesem zakończyliśmy także proces refinansowania zadłużenia Grupy CCC, dzięki czemu zapewniliśmy stabilne, długoterminowe finansowanie kluczowych projektów strategicznych. Grupa CCC podjęła również kierunkową decyzję dotyczącą zakończenia działalności w formacie stacjonarnym w Europie Zachodniej (regionie DACH). W rezultacie, sprzedaliśmy udziały w szwajcarskim Karl Voegele, a także przekazaliśmy umowy najmu sklepów CCC Austria innemu podmiotowi, koncentrując się jednocześnie na działalności w kluczowym dla nas, najbardziej perspektywicznym regionie CEE.
Największym zrealizowanym przez nas w 2021 roku przedsięwzięciem było utworzenie nowego konceptu sprzedażowego w Grupie CCC działającej w segmencie off-price sieci HalfPrice. Mając na uwadze atrakcyjność ekonomiczną tego modelu biznesowego, jego stale rosnącą popularność w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej oraz niską penetrację w kluczowej dla nas Europie Środkowo-Wschodniej, w mniej niż rok staliśmy się liderem off-price w regionie. Bazując na licznych synergiach z Grupą CCC, a w szczególności dostępności powierzchni handlowej optymalizowanej przez nas sieci salonów CCC, rozwinęliśmy format składający się dziś z 61 sklepów na 7 rynkach. Uruchomiliśmy także e-commerce HalfPrice, który dzięki licznym doświadczeniom Grupy CCC w budowaniu platform online, zadebiutował zaledwie kilka miesięcy po otwarciu pierwszych sklepów. Cieszy nas to, że łowcy okazji, poszukujący najlepszych marek w najlepszych cenach, szybko polubili zakupy w HalfPrice, a nasz nowy koncept stał się ważnym punktem na mapie europejskiego handlu, zdobywając prestiżową nagrodę CEE Retailer Of The Year.
Ewolucja modelu biznesowego Grupy CCC, wynikająca ze zrealizowanych działań rozwojowych i restrukturyzacyjnych, skłoniła nas do wprowadzenia w sprawozdaniach finansowych nowego raportowania segmentowego. Wyodrębniliśmy w nim pięć niezależnych, odmiennych od siebie linii biznesowych, które funkcjonując w ramach Grupy CCC wzajemnie się uzupełniają: CCC, eobuwie, Modivo, HalfPrice, DeeZee.
CCC lider omnichannelowego rynku obuwia w CEE. W 2021 roku rozwinęliśmy koncepcję tzw. house of brands, polegającą na budowaniu portfolio produktowego w oparciu o kilka silnych, strategicznych marek własnych, uzupełnianego najbardziej atrakcyjnymi markami obcymi. Nasza oferta produktowa zyskała oprawę w postaci tzw. marketingu 360, wykorzystującego szeroką paletę zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych, kreatywnych rozwiązań, silnie angażujących naszych Klientów. Kontynuowaliśmy również ekspansję modelu omnichannel - nasze sklepy stacjonarne wyposażone zostały w narzędzia sprzedaży cyfrowej (tablety, kioski internetowe), a dzięki wdrożeniu Order Management System ich oferta stała się dostępna także dla klientów ccc.eu. Aplikacja mobilna CCC została pobrana już przez 7,5 mln Klientów, stając się jedną z najchętniej użytkowanych aplikacji D2C w Polsce. Aplikacja, wraz z nową, cyfrową formułą Klubu CCC, dziś głównymi narzędziami komunikacji z Klientem oraz pracy nad zarządzaniem jego wartością w czasie. W minionym roku inwestowaliśmy również w narzędzia poprawiające wygodę i komfort zakupów, takie jak dostawy ekspresowe, czy płatności odroczone w sklepach stacjonarnych.
eobuwie lider sprzedaży obuwia online w CEE. eobuwie kontynuowało ekspansję międzynarodową, debiutując na dwóch nowych, perspektywicznych rynkach w Łotwie i Austrii. Ekspozycję międzynarodową zyskał również innowacyjny projekt sklepów hybrydowych eobuwie, wyposażonych w dysruptywną technologię pomiaru stóp 3D - esize.me. Otwarcie sklepu eobuwie w czeskiej Pradze umożliwiło klientom zamieszkującym aglomerację także dostawy ekspresowe zamawianych produktów. Jest to projekt, który z pewnością będziemy
[IMAGE]
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r., zakończony 31 stycznia 2022 r.
3
rozwijać, a sklepy hybrydowe eobuwie pojawią się już niebawem w Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Ekspansja międzynarodowa eobuwie wspierana jest również rozwojem logistyki e-commerce. W 2021 roku oddaliśmy do użytku nową część magazynu w Zielonej Górze oraz centrum logistyczne w Rumunii. Inwestycja w Bukareszcie pozwoli nam na szybsze dostawy zamówień do klientów z Rumunii, Bułgarii i Grecji. W realizacji są również projekty, które pozwolą nam na zwiększenie powierzchni magazynowej o kolejne 55 tys. m 2 (+60%).
Modivo najbardziej inspirująca platforma modowa online w CEE i najszybciej rosnący segment w Grupie CCC. Modivo, które zadebiutowało niecałe trzy lata temu, już teraz stało się jednym z wiodących graczy fashion online w Polsce, z silną ekspozycją międzynarodową na 12 zagranicznych rynkach. Podstawą dalszego rozwoju Modivo będzie istotne poszerzenie oferty produktowej, w tym debiut nowych, komplementarnych kategorii, takich jak beauty, czy home decor. Skokowa ekspansja portfolio będzie możliwa m.in. za sprawą wdrożenia zainicjowanego w 2021 roku projektu marketplace. Już dziś, w fazie testowej, zapraszamy partnerów chcących sprzedawać swoje produkty na naszej platformie. Modivo podąży również ścieżką eobuwie, debiutując na kolejnych rynkach zagranicznych, co wspierać będzie nowoutworzone International Business Unit.
HalfPrice lider rynku off-price w CEE oraz jeden z głównych katalizatorów rozwoju Grupy CCC. Dalszy wzrost HalfPrice napędzany będzie przede wszystkim otwarciami kolejnych sklepów oraz debiutami na kolejnych rynkach. W 2022 roku zakładamy podwojenie dotychczasowej sieci sprzedaży, a także wejście na bardzo perspektywiczny rynek rumuński. E-commerce HalfPrice, obecny dotychczas wyłącznie w Polsce, sukcesywnie rozwijany będzie na pozostałych rynkach, na których działają już sklepy stacjonarne HalfPrice.
DeeZee paneuropejska marka modowa, liderka w social media. W 2021 roku rozwijała swoją ofertę produktową poprzez konsekwentne poszerzanie portfolio o nowe kategorie, w tym w szczególności odzież. DeeZee zwiększało również swoją ekspozycję geograficzną za pośrednictwem własnych sklepów na 6 rynkach oraz za sprawą rozwoju modelu B2B, dzięki czemu produkty marki DeeZee docierają do klientów z 35 krajów. DeeZee przeprowadziło również szereg inwestycji pod dalszy rozwój, w tym wdrożenia nowych systemów informatycznych i rozbudowę logistyki.
W oparciu o zdefiniowane w ten sposób pięć linii biznesowych, w 2021 r. przygotowaliśmy zaktualizowaną strategię Grupy CCC. Mając na uwadze zmiany zachodzące wewnątrz Grupy, ale także w jej otoczeniu, a w szczególności nasilające się w handlu trendy i ewolucję zachowań konsumentów, w listopadzie minionego roku opublikowaliśmy strategię GO.25 Everything Fashion. Omnichannel Platform . GO.25 nawiązuje do swojej poprzedniczki i jest jej naturalną kontynuacją, co wynika z trafnego zdefiniowania kierunków rozwoju branży, wzmocnionych w latach 2020-21 za sprawą pandemii koronawirusa. Nowa strategia definiuje indywidualne cele dla każdej linii biznesowej, które agregują się do kilku głównych celów strategicznych, planowanych do osiągnięcia w roku 2025:
Potrojenie przychodów Grupy w stosunku do Q3’21 LTM
Rentowność EBITDA (MSSF16) >12%
1/3 udziału nowych kategorii produktowych w sprzedaży
60% udziału e-commerce w przychodach Grupy
Poprawa Net Promoter Score dla każdego szyldu / marki Grupy o 10 pkt. (vs 2020)
Wskaźnik MSCI ESG na poziomie A+ oraz zaangażowanie pracowników 10 p.p. powyżej średniej w branży
Dzięki zrealizowanym już przez nas inicjatywom i planach rozwojowych wynikających z nowej strategii, z entuzjazmem spoglądamy w przyszłość. Wiemy, że 2021