Akcjonariat

Struktura akcjonariatu emitenta

* Zgodnie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 12 czerwca 2023 r.
** Pozostali inwestorzy posiadający mniej niż 5% głosów na WZA
Akcjonariusz: Liczba posiadanych akcji % udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy % udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) 22.956.000 33.33% 29.456.000 39.01%
Allianz Polska OFE* 5.000.000 7.26% 5.000.000 6.62%
Nationale-Nederlanden OFE* 4.267.000 6.20% 4.267.000 5.65%
Pozostali inwestorzy ** 36.645.000 53.21% 36.795.000 48.72%
Razem: 68.868.000 100,00% 75.518.000 100,00%

Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.886.800,00 PLN i dzieli się na 68.868.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 6.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy oraz 5.878.535 akcji zwykłych imiennych.

Kapitał zakładowy Emitenta składa się z 68.868.000 akcji.
Liczba akcji Seria Typ akcji
6.650.000 A1 (uprzywilejowanych co do głosu - 2 głosy z jednej akcji)
13.600.000 A2 (zwykłych na okaziciela)
9.750.000 B (zwykłych na okaziciela)
2.000.000 C (zwykłych na okaziciela)
6.400.000 D (zwykłych na okaziciela)
768.000 E (zwykłych na okaziciela)
2.000.000 H (zwykłych na okaziciela)
6.850.000 I (zwykłych na okaziciela)
6.850.000 J (zwykłych na okaziciela)
5.878.535 L (zwykłych imiennych)
8.121.465 M (zwykłych na okaziciela)
Relacje inwestorskie - Akcjonariat - Kapitał zakładowy spółki

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter