Akcjonariat

Struktura akcjonariatu emitenta

* Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
** Zgodnie z listą uprawnionych do uczestnictwa w NWZA spółki w dniu 17.11.2022 r. 
*** Pozostali inwestorzy posiadający mniej niż 5% głosów na WZA
Akcjonariusz: Liczba posiadanych akcji % udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy % udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) 17.077.465 31.12% 23.577.465 38.32%
Grupa Funduszy Allianz (Allianz OFE, Allianz DFE, Drugi Allianz OFE )* 4.286.506 7.81% 4.286.506 6.97%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA** 3.229.000 5.89% 3.229.000 5.25%
Pozostali inwestorzy *** 30.275.029 55.18% 30.425.029 49.46%
Razem: 54.868.000 100,00% 61.518.000 100,00%

Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.486.800,00 PLN i dzieli się na 54.868.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 6.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.

Kapitał zakładowy Emitenta składa się z 54.868.000 akcji.
Liczba akcji Seria Typ akcji
6.650.000 A1 (uprzywilejowanych co do głosu - 2 głosy z jednej akcji)
13.600.000 A2 (zwykłych na okaziciela)
9.750.000 B (zwykłych na okaziciela)
2.000.000 C (zwykłych na okaziciela)
6.400.000 D (zwykłych na okaziciela)
768.000 E (zwykłych na okaziciela)
2.000.000 H (zwykłych na okaziciela)
6.850.000 I (zwykłych na okaziciela)
6.850.000 J (zwykłych na okaziciela)
Relacje inwestorskie - Akcjonariat - Kapitał zakładowy spółki

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter