Relacje inwestorskie

Szczegółowe notowania  

Kluczowe dane finansowe Grupy CCC za rok 2018:

Przychody ze sprzedaży: 4726 mln PLN
Zysk netto: 57 mln PLN
Dywidenda na akcję: 0,48 PLN

Raporty bieżące

Więcej raportów  

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zobacz najnowsze WZA  

Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Pobierz raport  

Kalendarium

  • Marzec
Sprawdź najbliższe wydarzenia  

Kontakt dla inwestorów

tel. +48 84 58 519
[email protected]

Skontaktuj się z nami  

Zasób 29