Środowisko

-35,9%

spadek emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1+2 w stosunku do roku bazowego (2019)

100%

energii zasilającej obiekty własne CCC pochodzącej z OZE

100%

sklepów w Polsce objętych zbiórką zużytego obuwia

>90%

odpadów jest poddawanych recyklingowi lub innym procesom odzysku

Zarządzanie zagadnieniami środowiskowymi

Zarządzanie zagadnieniami środowiskowymi

W trosce o zachowanie równowagi pomiędzy stałym rozwojem Grupy a odpowiedzialnością za środowisko naturalne, dążymy do ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej działalności m.in. poprzez redukcję odpadów, ograniczanie zużywanej energii oraz emitowanych gazów cieplarnianych, a także rozbudowę i inwestycje w zieloną logistykę i budowanie świadomości ekologicznej.

Jesteśmy świadomi swojego wpływu na środowisko i zmianę klimatu w różnych obszarach łańcucha wartości, a zwłaszcza w łańcuchu dostaw, dlatego zobowiązujemy swoich dostawców do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska i oszczędnego gospodarowania jego zasobami.

Systematycznie kontrolujemy i oceniamy realizowane działania, rewidujemy wyznaczone cele strategiczne, monitorujemy swój wpływ na środowisko, a także prowadzimy audyty u swoich dostawców, aby na ich podstawie móc aktywnie zarządzać obszarem środowiskowym i wdrażać pozytywne rozwiązania zarówno dla organizacji, jak i środowiska.

Przejdź do Polityki Środowiskowej    

Cyrkularność

W 2021 roku opracowaliśmy i wprowadziliśmy Roadmapę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, która stanowi plan wdrożenia zasad Circular Economy w CCC w latach 2021 - 2025. Opiera się ona na najważniejszych aspektach cyrkularności, w tym cyrkularnych surowcach i materiałach, cyrkularnych opakowaniach, kontroli jakości produktów, sprawności logistyki oraz zrównoważonych informacjach sprzedażowych.

To plan zawierający 10 projektów i ponad 50 konkretnych działań ze wskazanym terminem realizacji.

Roadmapa obiegu zamkniętego Grupy CCC

Roadmapa

Od 2020 roku prowadzimy akcję pod nazwą „Daj swoim butom drugie życie”, w ramach której klienci mogą oddać używane obuwie w sklepach stacjonarnych CCC w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i Węgrzech.

Zebrane w ramach akcji obuwie jest zagospodarowane w odpowiedzialny sposób - trafia do organizacji pomocowych, zostaje zbadane pod kątem możliwości ponownego przetworzenia lub bezpiecznie zutylizowane.

Do tej pory w akcji „Daj swoim butom drugie życie” zebraliśmy aż 60 tys. par butów.

Zmiana klimatu

Zmiana klimatu

Nasze podejście do zagadnień związanych ze zmianą klimatu opiera się na przeprowadzonej w 2020 roku analizie ryzyk, zagrożeń i szans oraz na sfinalizowanej w 2021 roku analizie odporności modelu biznesowego i strategii Grupy CCC w różnych scenariuszach zmiany klimatu.

CZYTAJ WIĘCEJ O ANALIZACH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ KLIMATU 

  

Nasz wpływ na zmianę klimatu ma miejsce przede wszystkim w takich obszarach, jak:

  • Zużycie paliw i energii oraz związane z tym emisje gazów cieplarnianych
  • Emisje gazów cieplarnianych w obszarze transportu
  • Wytwarzanie surowców i materiałów niezbędnych do produkcji obuwia.

Priorytetem w naszej działalności w zakresie zmniejszania wpływu na zmiany klimatu są działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie odsetka zużycia energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym Grupy oraz poprzez zwiększenie efektywności energetycznej działalności operacyjnej.  Od 2021 roku kupowana przez nas energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł, tj. z małych elektrowni wodnych oraz elektrowni wiatrowych. Wykorzystywana jest w siedzibie spółki oraz we wszystkich sklepach, w których mamy podpisane umowy bezpośrednio z dostawcą energii.

Od 2020 roku raportujemy do CDP (Carbon Disclosure Project) w zakresie Climate Change. Jest to organizacja typu non-profit, która prowadzi globalny system ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko.

Raport CDP

CZYTAJ WIĘCEJ O ŚRODOWISKU 

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter