Środowisko

W trosce o zachowanie równowagi pomiędzy stałym rozwojem Grupy Kapitałowej CCC a dbałością o redukcję wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne wdrażamy politykę środowiskową opartą na VI następujących filarach:

  • minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne
  • redukcja zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych
  • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej
  • minimalizacja generowanych odpadów
  • oszczędność surowców w łańcuchu dostaw
  • inwestycje z poszanowaniem środowiska naturalnego
Pierwsze

Głównym celem strategicznym na lata 2019- 2021 jest obniżenie wskaźników emisji zanieczyszczeń do środowiska o 3 x 5% w stosunku do wskaźników z lat 2015-2017

Cele szczegółowe 2019-2021:
obniżenie wskaźnika zużycia energii elektrycznej o 5% obniżenie wskaźnika emisji CO2 o 5% obniżenie wskaźnika ilości wytworzonych odpadów o 5%

Drugie

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29