Nasze podejście

Odpowiedzialność Grupy CCC znajduje odzwierciedlenie w obszarach ważnych dla interesariuszy. Aby jak najlepiej budować dialog z instytucjami partnerskimi Grupy oraz wspólnie opracować kierunki zrównoważonego rozwoju, Grupa CCC przeprowadza cykliczne sesje dialogowe z przedstawicielami swoich kluczowych interesariuszy zewnętrznych oraz pyta o opinię swoich pracowników w ankietach. W oparciu o zidentyfikowane postulaty, Grupa CCC wyodrębnia obszary odpowiedzialności, w których realizuje działania i w których zobowiązuje się do rozwoju dobrych praktyk.

Łańcuch dostaw

 • kluczowym dostawcą jest nasza fabryka w Polsce;
 • monitorujemy działania w łańcuchu dostaw oraz wdrażamy odpowiedzialne standardy, m.in. Kodeks Postępowania Dostawców CCC;
 • relacje z dostawcami budujemy bazując na dialogu i doskonaleniu wspólnych działań.

Czytaj więcej 

Łańcuch dostaw

Klienci

 • dbamy o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów – pozyskujemy certyfikaty i badamy obuwie w akredytowanych laboratoriach; relacje z dostawcami budujemy bazując na dialogu i doskonaleniu wspólnych działań;
 • udoskonalamy dialog z klientem, m.in. poprzez uruchomienie Customer Service oraz rozwój portali społecznościowych;
 • informację o cenach i promocjach przekazujemy w sposób rzetelny.

Czytaj więcej 

Klienci

Pracownicy

 • stwarzamy równe szanse dla wszystkich, doceniamy różnorodność;
 • dbamy o rozwój pracowników oraz przyszłej kadry, budujemy kulturę opartą na zaangażowaniu oraz wzajemnym dialogu;
 • podejmujemy działania mające na celu bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników.

Czytaj więcej 

Pracownicy

Środowisko

 • w nowych inwestycjach infrastrukturalnych uwzględniamy rozwiązania ekologiczne;
 • wdrażamy proekologiczne technologie w magazynie i w fabryce;
 • w obiektach CCC prowadzimy segregację odpadów.

Czytaj więcej 

Środowisko

Społeczeństwo

 • prowadzimy działania charytatywne w Polsce i za granicą;
 • wspieramy inicjatywy wolontariackie pracowników;
 • sponsorujemy sport oraz promujemy zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży (szkółki kolarskie).

Czytaj więcej 

Społeczeństwo

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter