Strategia

GO.22: CCC Group strategy for 2020-2022

 
Link:  Pobierz Prezentację 
 

Chcemy iść krok w krok z oczekiwaniami klientów (odpowiednia oferta w odpowiednim czasie i w preferowanym przez klientów sposób) z szerokim wykorzystaniem digitalizacji i nowych technologii.

 

Strategia Grupy jest skoncentrowana wokół obecnych i przyszłych klientów.

 

Składa się z pięciu filarów: omnichannel z klientem w centrum, produkt, sprawność i efektywność, stabilność finansowa i zrównoważony rozwój.


 

 1. 01

  Omnichannel z klientem w centrum

  • Unikatowy, omnichannelowy ekosystem handlu obejmujący uzupełniające się kanały dotarcia do klientów (m. in. sklepy stacjonarne, sklepy hybrydowe, platformy internetowe, aplikacje mobilne, skanery esize.me itd.), poprzez które Grupa chce oferować swoje produkty w każdy oczekiwany przez Klientów sposób.
 2. 02

  Produkt

  • Oferowanie atrakcyjnego produktu, dopasowanego do zróżnicowanych rynków, kanałów i formatów sprzedaży.
  • Rozwijanie oferty w kanałach CCC w oparciu o produkty własne z rosnącym (ale mniejszościowym) udziałem marek obcych przy jednoczesnej szerokiej ofercie marek obcych w kanałach eobuwie.pl.
 3. 03

  Sprawność i efektywność

  • Sprawna, skuteczna i zwinna organizacja zapewniająca elastyczność podejmowania decyzji rozwojowych i realizację celów strategicznych
 4. 04

  Stabilność finansowa

  • Stabilna i zorientowana na przyszłość polityka finansowa obejmująca efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym i umiarkowany poziom zadłużenia.
 5. 05

  Zrównoważony rozwój

  • Innowacyjna organizacja współpracująca z otoczeniem w odpowiedzialny sposób i rozwijające DNA CCC.

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29