Ratingi i osiągnięcia

Ratingi ESG

Opinie interesariuszy są dla nas bardzo ważne. Ich formalnym wyrazem są oceny instytucji i agencji ratingowych, obejmują one dogłębną analizę strategii, polityk, programów oraz kwestii zarządzania ryzykiem. Każdego roku otrzymujemy wyróżnienia w takich obszarach jak m.in. zarządzanie ESG, etyka, świadomość klimatyczna, różnorodność. Poniższe ratingi i nagrody potwierdzają zewnętrzne uznanie dla naszych działań w obszarze Zrównoważonego Rozwoju.

Ratingi

Nagrody

Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2023

Wyróżnienie w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Jury doceniło nasz Raport za kompleksowo i szczegółowo ukazany łańcuch wartości, zdiagnozowane szanse i zagrożenia związane z klimatem – rzetelną analizę scenariuszową, opracowanie mapy drogowej GOZ, szczegółowo opisane metodologie wobec ujawnień taksonomicznych i klimatycznych oraz to, że rzetelność raportu potwierdzona została przez zewnętrzną weryfikację.

Złoty Listek CSR 2023

Laureat Złotego Listka CSR, przyznawanego przez Tygodnik Polityka we współpracy z Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Złoty Listek to nagroda dla liderów ESG za ich konsekwentne wybieranie zrównoważonego rozwoju jako kluczowego elementu strategii biznesowych oraz relacji z interesariuszami.

World Finance Sustainability Awards 2023

Nagroda w międzynarodowym konkursie World Finance Sustainability Awards 2023 w kategorii Footwear Industry. Przyznawana jest firmom, które nie tylko mają świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju dla swoich klientów, pracowników i akcjonariuszy, ale przede wszystkim podejmują działania w tym obszarze, stale je analizując i szukając sposobów na ich ulepszenie.

Diversity IN Check 2023

CCC na liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce, która objęła 36 organizacji. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich.

Super Etyczna Firma 2022

Grupa CCC nagrodzona w 9. edycji konkursu Etyczna Firma organizowanego przez Puls Biznesu. Jako organizacja wyróżniona przez trzy lata z rzędu, otrzymaliśmy tytuł SuperEtycznej Firmy. Konkurs „Etyczna Firma” wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie i nagradza firmy, dla których etyka jest przede wszystkim wyznacznikiem postępowania.

Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2022

Nagroda główna w 16. edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Jury konkursu nagrodziło naszą publikację m.in. za rzetelnie zaprezentowane informacje i szczegółowość w opisie tematów istotnych, w tym dogłębną analizę zagadnień związanych ze zmianą klimatu oraz postępy w realizacji mapy drogowej Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Dolnośląski Gryf 2022

Dolnośląski Gryf 2022 w kategorii "Firma Świadoma Ekologicznie". Docenione zostało zaangażowanie w stałą chęć rozwoju, które przyczynia się do polepszania nie tylko sytuacji gospodarczej, ale i społecznej całego Dolnego Śląska.

World Finance Sustainability Awards 2022

Nagroda w międzynarodowym konkursie World Finance Sustainability Awards 2022 w kategorii Footwear Industry. Przyznawana jest firmom, które nie tylko mają świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju dla swoich klientów, pracowników i akcjonariuszy, ale przede wszystkim podejmują działania w tym obszarze, stale je analizując i szukając sposobów na ich ulepszenie.

Złoty Listek CSR 2022

Wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dodatkową nagrodę za działanie wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju dostała nasza akcja "Daj swoim butom drugie życie".

Diament Sustainable Economy 2022

Nagroda w kategorii Lider neutralności klimatycznej przyznawana podmiotowi, który poprzez podejmowane działania ogranicza emisję CO2 w procesie produkcyjnym, transporcie lub zużyciu energii dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, gospodarkę obiegu zamkniętego lub zwiększenie efektywności energetycznej.

Diversity IN Check 2022

5. miejsce  listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce, która objęła 38 organizacji. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich.

Etyczna Firma 2021

Nagroda przyznawana w ramach konkursu Etyczna Firma, który wyróżnia przedsiębiorstwa za działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021

Wyróżnienie w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte Polska. Jurorzy docenili nas za duży postęp firmy w procesie raportowania, ukazanie roli zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej firmy oraz  za wyjątkowo dobrze przedstawione kwestie ochrony środowiska i obiegu materiałowego.

Wyróżnienie w badaniu "Benchmark Strategii Klimatycznych" 2021

Grupa CCC numerem 1 w raportowaniu kwestii klimatycznych w badaniu "Benchmark Strategii Klimatycznych". Ranking został opracowany przez Go Responsible Sp. z o.o. przy współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Brane w nim były pod uwagę spółki z WIG20 i WIG40.

GOZpodarz 2021

2. miejsce kategorii „Popularyzowanie praktyk GOZ” za za inicjatywę  „Daj swoim butom drugie życie” i współpracę z WoshWosh w ramach zbiórki obuwia dla osób w kryzysie bezdomności. Dodatkowo wyróżnienie w kategorii „Wdrożenie praktyk GOZ” za odpowiedzialne podejście do mody, które odzwierciedla nasza ekologiczna linia butów i akcesoriów Go For Nature.

Spółka Świadoma Klimatycznie 2021

Prestiżowa grupa siedmiu giełdowych przedsiębiorstw, które otrzymały tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie”.  Zestawienie powstało w ramach badania spółek notowanych na GPW „Corporate Climate Crisis Awareness Study”.

Most Sustainable Company in the Footwear Industry 2021

Grupa CCC najbardziej zrównoważoną firmą w branży obuwniczej na świecie. To tytuł przyznawany co roku przez World Finance Magazine w konkursie World Finance Sustainability Awards Program.

Most Sustainable Company in the Footwear Industry 2021

Grupa CCC najbardziej zrównoważoną firmą w branży obuwniczej na świecie. To tytuł przyznawany co roku przez World Finance Magazine w konkursie World Finance Sustainability Awards Program.

Diversity IN Check 2021

Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. Na pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce znalazło się 31 organizacji. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich.

Srebrny Listek CSR POLITYKI 2021

Otrzymują go firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000.

Top 100 Most Diverse & Inclusive Companies 2021

Prestiżowy ranking „Top 100 Most Diverse  & Inclusive Companies”. Wskazuje on te spółki giełdowe, które najbardziej dbają o różnorodność w swoich zespołach i równe traktowanie pracowników. Na ponad 11 tysięcy przedsiębiorstw zajęliśmy 11. miejsce w klasyfikacji generalnej i 3. w branży fashion.

Etyczna Firma 2020

Nagroda przyznawana w ramach konkursu Etyczna Firma, który wyróżnia przedsiębiorstwa za działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Top 100 Most Diverse & Inclusive Companies 2020

Grupa CCC jedną z najlepszych firm giełdowych na świecie w obszarze Zrównoważonego Rozwoju. Jako jedyna polska marka Grupa CCC znalazła się w prestiżowym ratingu Refinitiv Diversity & Inclusion 2020 obejmującym 9.000 spółek.  Druga lokata wśród przedstawicieli branży modowej oraz 11. miejsce w klasyfikacji generalnej.

CSR Excellence Awards 2020

Brązowy medal w konkursie CSR Awards 2020 w kategorii RETAIL & INNITIATIVEST. CSR Awards to prestiżowa, międzynarodowa nagroda za społeczną odpowiedzialność biznesu. Przyznawana jest firmom, które mają serce, które wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję, aby pomagać współpracownikom, społecznościom, klientom i środowisku.

Spółka Świadoma Klimatycznie 2020

Badanie świadomości klimatycznej spółek z GPW „Corporate Climate Crisis Awareness study”. Grupa CCC znalazła się wśród sześciu giełdowych przedsiębiorstw, które otrzymały tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie”.

Badanie przeprowadzone zostało na podstawie raportów rocznych za 2019 rok spółek giełdowych, które miały obowiązek raportowania danych niefinansowych. Główne kryteria oceny dotyczyły polityk lub strategii w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a także raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2020

Ranking odpowiedzialnych Firm to zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. 

2. miejsce w klasyfikacji branżowej: dobra konsumpcyjne, farmacja; 

5. miejsce w klasyfikacji ogólnej.

World Finance Sustainability Awards 2020

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie World Finance Sustainability Awards 2020 w kategorii Footwear Industry. Nagroda przyznawana jest firmom, które nie tylko mają świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju dla swoich klientów, pracowników i akcjonariuszy, ale przede wszystkim podejmują działania w tym obszarze, stale je analizując i szukając sposobów na ich ulepszenie.

Srebrny Listek CSR Polityki 2019

Otrzymują go firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2019

5. miejsce w klasyfikacji ogólnej Rankingu Odpowiedzialnych Firm, zestawienia spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu.

Best CEO in the Sustainable Apparel Industry 2017

Ówczesny Prezes CCC Dariusz Miłek (obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej) z nagrodą EUROPEAN CEO AWARDS 2017

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter