Administratorem Twoich danych osobowych, w tym zebranych w trakcie korzystania z naszego serwisu internetowego i aplikacji, jest CCC S.A. (ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice; e-mail: [email protected]). W ten sposób możesz się również skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

Twoje dane przetwarzamy w celu wysyłki informacji o charakterze promocyjnym i marketingowym, w szczególności informowania o akcjach promocyjnych, rabatach dotyczących naszych produktów lub usług, a także podmiotów z Grupy CCC. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wysyłkę korespondencji email zawierających informacje o akcjach promocyjnych, rabatach etc.

W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych i strony trzeciej (marketing własny CCC S.A. i podmiotów z Grupy CCC).

Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z możliwością dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami (Twoimi lub osób trzecich). Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest w takim przypadku uzasadniony interes administratora.

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez 3 lata, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przetwarzać w ramach innych usług np. Klub CCC.

Twoje dane przetwarzane w celu związanym z potencjalną koniecznością dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami będziemy przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (chyba że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych
  • sprzeciwu.

Twoje dane możemy przekazać podmiotom z Grupy CCC oraz innym podmiotom, które w przypadku działań reklamowych - także kampanie marketingowe (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów informatycznych (np. serwisują nasze oprogramowanie, przechowują dane), dostarczają usługi teleinformatyczne.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter