Centrum wyników

Dokumenty i multimedia: Wyniki
1Q
Wyniki
2Q
Wyniki
3Q
Wyniki
4Q 3M
Wyniki
4Q 4M
Transmisja konferencji wynikowej [LINK]
Zasób 53
Zasób 53
Zasób 53
Zasób 53
Zasób 53
Prezentacja wynikowa [PDF]
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Dane finansowe [XSL]
Zasób 51
Zasób 51
Zasób 51
Zasób 51
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
PDF
PDF
PDF
PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe [PDF]
PDF
PDF
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy [PDF]
PDF
PDF
Wstępne wyniki finansowe [PDF]
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Komunikat prasowy (wstępne wyniki) [PDF]
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
PDF
Dokumenty i multimedia: Wyniki
1Q
Wyniki
2Q
Wyniki
3Q
Wyniki
4Q
Transmisja konferencji wynikowej [LINK]
Zasób 53
Zasób 53
Zasób 53
Zasób 53
Prezentacja wynikowa [PDF]
PDF
PDF
PDF
PDF
Dane finansowe [XSL]
Zasób 51
Zasób 51
Zasób 51
Zasób 51
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
PDF
PDF
PDF
PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe [PDF]
PDF
PDF
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy [PDF]
PDF
PDF
Raport niefinansowy [PDF]
PDF
Wstępne wyniki finansowe [PDF]
PDF
PDF
PDF
PDF
Komunikat prasowy (wstępne wyniki) [PDF]
PDF
PDF
PDF
PDF
Dokumenty i multimedia: Wyniki
1Q
Wyniki
2Q
Wyniki
3Q
Wyniki
4Q
Prezentacja wynikowa [PDF]
PDF
PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
PDF
PDF
PDF
PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe [PDF]
PDF
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy [PDF]
PDF

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter