Centrum wyników

Dokumenty i multimedia: Wyniki
1Q
Wyniki
2Q
Wyniki
3Q
Wyniki
4Q
Prezentacja wynikowa [PDF]
PDF
PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
PDF
PDF
PDF
PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe [PDF]
PDF
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy [PDF]
PDF

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29