Nasi ludzie

Nasze dotychczasowe wyniki

15 478

 pracowników na umowie o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty)*

59%

kobiet na stanowiskach kierowniczych w biurze*

94%

kobiet na stanowiskach kierowniczych w sieci sprzedaży*

38%

osób zatrudnionych na postawie programu poleceń pracowniczych**

*na koniec 2023 roku

** maj 2024

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W Grupie CCC na koniec stycznia 2024 roku było zatrudnionych 15 478 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty).


W Grupie CCC zakładamy, że sukces firmy w dużej mierze zależy od kompetencji i zaangażowania jej Pracowników, dlatego nieustannie przyciągamy, angażujemy i rozwijamy najlepsze talenty. Naszą kulturę pracy opieramy o trzy kluczowe wartości: działamy zespołowo, by móc tworzyć innowacyjne rozwiązania technologiczno-modowe. W codziennej pracy nakręcają nas Klienci, dlatego z myślą o nich tworzymy przedsiębiorcze innowacje, dzięki którym nasi Pracownicy nieustannie się rozwijają.

Przejdź do Polityki Personalnej 

Równość i różnorodność

Równość i różnorodność

Celem zarządzania różnorodnością w CCC jest stworzenie środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy. Stwarzamy pracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony.

Jako jedna z pierwszych spółek na świecie zaraportowaliśmy wskaźnik Glass Ceiling Ratio (GCR), który obrazuje równość szans awansu każdej z płci w danej organizacji. W 2020 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy również wskaźnik Gender Pay Gap Ratio (GPGR), który jest obliczany jako wartość bezwzględna z różnicy pomiędzy stosunkiem średniego wynagrodzenia danej płci do drugiej płci, a wartością 100%.

CZYTAJ WIECEJ O GCR I GPGR

Forbes - Poland's Best Employers 2024 – Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2024 

CCC zostało wyróżnione w rankingu jako jeden z najlepszych pracodawców, którzy elastycznie dostosowali się do zmian na rynku pracy zarówno podczas pandemii, jak i w okresie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie.

22 wydanie Raportu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki"

Nasze działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi po raz kolejny znalazły się w zestawieniu przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Diversity in Check 2023

CCC znalazło się na liście najbardziej zaawansowanych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich.

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, której celem jest zlikwidowanie dyskryminacji w organizacji, promocja różnorodności, polityka równego traktowania, a w szczególności gotowość firmy do włączenia w te działania pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Czytaj więcej o Karcie Różnorodności

Bezpieczeństwo Pracy

Bezpieczeństwo Pracy

Jako Grupa CCC jesteśmy bezpiecznym miejscem pracy, a naszym celem jest osiągniecie celu “zero wypadków” przy pracy. W Grupie funkcjonuje system zarządzania kwestiami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy opierający się na przepisach prawa polskiego i lokalnego. Środowisko pracy w naszej siedzibie, centrum logistycznym oraz w salonach sprzedażowych jest cyklicznie audytowane pod kątem BHP i ochrony PPOŻ. Ocena ryzyka zawodowego jest prowadzona i aktualizowana nie rzadziej niż raz na 2 lata, a pracownicy są informowani o zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacjach wypadkowych, pożarowych i innych podczas szkoleń BHP.

CZYTAJ WIĘCEJ O pracownikach 

  

Działania społeczne

Szlachetna paczka

Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych pracowników nie tylko w wolontariat, ale także w szeroko rozumiane działania społeczne, takie jak:

Spełniamy dziecięce marzenia - Listy do św. Mikołaja

Pracownicy Grupy CCC spełniają marzenia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, przekazując im świąteczne prezenty. Placówki znajdują się w pobliżu siedziby i biur regionalnych CCC w: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Lubinie i Polkowicach.

Szlachetna paczka

Pracownicy angażują się w przygotowywanie paczek dla potrzebujących rodzin w okresie świątecznym. W zbiórkę zaangażowani są pracownicy administracyjno-biurowi, magazynowi oraz pracownicy sieci sprzedaży.

22 wydanie raportu

22 wydanie Raportu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki"

Nasze działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi po raz kolejny znalazły się w zestawieniu przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Diversity in Check 2023

CCC znalazło się na liście najbardziej zaawansowanych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich.

Shoebox

Z okazji Dnia Kobiet Pracownicy przygotowują paczki z produktami kosmetycznymi dla potrzebujących kobiet, między innymi w Domach Samotnej Matki.

WOŚP

Wspieramy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przekazując na licytację cenne i wyjątkowe przedmioty.

Rozwijamy młode talenty

CCC SUMMER CAMP

W Grupie CCC dzielimy się naszą wiedzą z młodymi talentami. Pomagamy im się rozwijać, tak by w przyszłości mogli stać się liderami branży.

CCC SUMMER CAMP

Program staży letnich to niezwykła okazja dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów, którzy chcą rozpocząć swoją zawodową karierę, zdobyć praktyczną wiedzę i uczyć się od ekspertów w swojej dziedzinie. 

Wierzymy, że pierwsza praca ma ogromne znaczenie, dlatego otwieramy drzwi dla młodych talentów, których interesuje rozwój w obszarze FashionTech.

DESIGN HUB

DESIGN HUB

To projekt 4-tygodniowych praktyk, którego uczestnikami są uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Głogowa oraz Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Naszym celem jest budowanie innowacyjnych kadr i wsparcie młodych talentów, wymiana wiedzy oraz rozwój FashionTech. Poprzez praktyki, warsztaty, wizyty studyjne i mentorskie oraz kompleksowe spojrzenie na świat projektowania, inwestujemy w przyszłość branży mody! ​

Działamy zespołowo

Dzień koszulki

Nieustanie angażujemy i rozwijamy naszych Pracowników.

W CCC działamy zespołowo, prowadzimy inicjatywy, w których poszerzamy nasze doświadczenia oraz wspieramy siebie nawzajem.

Dzień Koszulki to akcja, w której pracownicy biura wspierają sklepy w najgorętszych okresach sprzedażowych. Jest to niezwykła okazja do pracy zespołowej, zyskania perspektywy w zakresie pracy z naszym produktem i Klientami. 


Ręka w rękę to inicjatywa, której celem jest wspieranie pracy magazynów w okresie wzmożonych dostaw i przygotowań do nowych sezonów. Dzięki czemu Pracownicy Centrali mogą zobaczyć, jak w praktyce działa nasze Centrum Logistyczne.

Rozwijamy i angażujemy się

Rozwijamy i angażujemy się

Stawiamy na rozwój naszych Pracowników. Realizujemy szereg programów rozwojowych. W sieci sprzedaży działają programy:  TOP LEADER’S SCHOOL, LEADER’S SCHOOL i LEADER’S SCHOOL POTENTIAL

Skierowane do kierowników i ich zastępców, liderów sprzedaży z wybranych sklepów. Programy rozwijają takie kompetencje, jak m.in.: 

umiejętność przekazywania wiedzy, udzielania informacji zwrotnej, motywowania pracowników, przywództwo w zmianie, planowanie i delegowanie zadań oraz przywództwo sytuacyjne. 

Programy Rozwojowe dla Pracowników biurowych

Programy Rozwojowe dla Pracowników biurowych

Program dla liderów - First Time Manager - to roczny kurs, w którym lider rozwija swoje kompetencje w zakresie zarządzania i rozwijania swoich pracowników. Program podzielony jest na 7 modułów. Każdy moduł zawiera materiał szkoleniowy i zadania do pracy w swoich zespołach.  W tym roku 3 edycję FTM ukończyły 62 osoby. 

Program Mentorski dla opiekunów projektów, takich jak SummerCamp czy Design Hub. 

Podczas tych warsztatów każdy opiekun rozwija wiedzę w obszarze mentoringu i pracy z nowym pracownikiem. Równolegle realizujemy program rozwoju stażystów oraz praktykantów. Uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie komunikacji z zespołem, współpracy oraz otrzymywania informacji zwrotnej.


Program Rozwojowy dla pracowników logistyki  - w programie biorą udział osoby zarządzające zasobami ludzkimi od brygadzisty do managera.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter