Nasi ludzie

Nasze dotychczasowe wyniki

13 079

pracowników na umowach o pracę
(w przeliczeniu na pełne etaty)

71%

osób pracuje w Polsce

85%

kobiet wśród wszystkich pracowników

-21%

spadek liczby wypadków

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W Grupie CCC na koniec stycznia 2023 roku było zatrudnionych 13 079 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), z czego 85,1% pracowników Grupy CCC stanowiły kobiety, a 14,9% mężczyźni.

Jesteśmy atrakcyjnym i pożądanym pracodawcą, który kieruje się swoimi wartościami oraz tworzy innowacyjne i międzynarodowe miejsce pracy. Zakładamy, że sukces firmy w dużej mierze zależy od kompetencji i zaangażowania jej pracowników, dlatego realizowany model zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie koncentruje się na przyciąganiu najlepszych kandydatów, angażowaniu i motywowaniu ich, rozwijaniu oraz promowaniu wewnątrz organizacji.

Przejdź do Polityki Personalnej 

Równość i różnorodność

Równość i różnorodność

Celem zarządzania różnorodnością w CCC jest stworzenie środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy. Stwarzamy pracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony.

Jako jedna z pierwszych spółek na świecie zaraportowaliśmy wskaźnik Glass Ceiling Ratio (GCR), który obrazuje równość szans awansu każdej z płci w danej organizacji. W 2020 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy również wskaźnik Gender Pay Gap Ratio (GPGR), który jest obliczany jako wartość bezwzględna z różnicy pomiędzy stosunkiem średniego wynagrodzenia danej płci do drugiej płci, a wartością 100%.

CZYTAJ WIECEJ O GCR I GPGR

W 2021 roku zostaliśmy wyróżnieni w prestiżowym rankingu „Top 25 Most Diverse & Inclusive Companies”. Wskazuje on spółki giełdowe, które najbardziej dbają o różnorodność w swoich zespołach i równe traktowanie pracowników. Na ponad 11 tysięcy przedsiębiorstw Grupa CCC zajęła 11. miejsce w klasyfikacji generalnej i 3. w branży fashion.

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, której celem jest zlikwidowanie dyskryminacji w organizacji, promocja różnorodności, polityka równego traktowania, a w szczególności gotowość firmy do włączenia w te działania pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Czytaj więcej o Karcie Różnorodności

Bezpieczeństwo Pracy

Bezpieczeństwo Pracy

Jako Grupa CCC jesteśmy bezpiecznym miejscem pracy, a naszym celem jest osiągniecie celu “zero wypadków” przy pracy. W Grupie funkcjonuje system zarzadzania kwestiami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy opierający się na przepisach prawa polskiego i lokalnego. Środowisko pracy w naszej siedzibie, centrum logistycznym oraz w salonach sprzedażowych jest cyklicznie audytowane pod kątem BHP i ochrony PPOŻ. Ocena ryzyka zawodowego jest prowadzona i aktualizowana nie rzadziej niż raz na 2 lata, a pracownicy są informowani o zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacjach wypadkowych, pożarowych i innych podczas szkoleń BHP.

CZYTAJ WIĘCEJ O pracownikach 

  

Wolontariat pracowniczy

Nasi pracownicy chętnie inicjują i aktywnie uczestniczą w akcjach wolontariackich, w tym w ramach Programu Grantowego, który realizowany jest od 2018 roku.  Głównym celem wdrożenia wolontariatu w Grupie CCC jest integracja pracowników wokół wspólnych wartości. Dzięki temu, wolontariusze CCC mogą wspierać lokalne społeczności oraz podnosić swoje kompetencje. 

Wybrane projekty realizowane w ramach programu grantowego:

Każdy zasługuje na buty

Każdy zasługuje na buty

Zapewnienie obuwia zimowego oraz środków czystości dla osób potrzebujących, podopiecznych Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie.

Bez kredy i gąbki

Zapewnienie obuwia zimowego oraz środków czystości dla osób potrzebujących, podopiecznych Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie.

Leczenie przez bliskość

Zapewnienie obuwia zimowego oraz środków czystości dla osób potrzebujących, podopiecznych Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie.

Działania społeczne

Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych pracowników nie tylko w wolontariat, ale także w szeroko rozumiane działania społeczne, takie jak:

Szlachetna paczka

Szlachetna paczka

Pracownicy angażują się w przygotowywanie paczek dla potrzebujących rodzin w okresie świątecznym. W zbiórkę zaangażowani są pracownicy administracyjno-biurowi, magazynowi oraz pracownicy sieci sprzedaży.

Shoebox

Przekazanie produktów kosmetycznych potrzebującym kobietom, między innymi w Domach Samotnej Matki.

Biegiem dla Joanny

Zbiorka pieniędzy w ramach biegu charytatywnego dla ciężko chorej mieszkanki Głogowa. CCC było partnerem tego wydarzenia.

24h sztafeta dla Gracjana

24h sztafeta dla Gracjana

Zbiorka pieniędzy w ramach biegu charytatywnego dla ciężko chorej mieszkanki Głogowa. CCC było partnerem tego wydarzenia.

Czysta Odra, czysty Głogów

Wydarzenie mające na celu posprzątanie terenów położonych nad Odrą oraz budowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnej. CCC było partnerem projektu zorganizowanego przez ekolandia.edu wspólnie z Gminą Miejską Głogów i Powiatem Głogowskim.

UNICEF

UNICEF

Grupa CCC współpracuje z UNICEF Polska, którego głównym celem jest ratowanie życia dzieci na świecie i wsparcie edukacji w krajach rozwijających się.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter