Polityka prywatności

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości, w tym naszych ofert, do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać. Stosujemy również ciasteczka pozwalające na dostosowanie do preferencji użytkownika treści prezentowanych w Internecie (jak np. reklamy i zdjęcia).

Prywatność a pliki „cookies”

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą (np. naszym pełnoletnim Klubowiczem lub Użytkownikiem, który założy konto na naszej stronie www), a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W związku z polityką CCC dane są zaszyfrowane, dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Profilowanie

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz spośród dostępnych ofert, przedstawiać przede wszystkim takie – które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika.

Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale nie mających związku z jego dotychczasową aktywnością.

Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.

Retargeting

W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe, w tym należące do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami.

Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) - na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Z listą naszych zaufanych partnerów możesz zapoznać się w pkt. 8.14 poniżej. Cookies wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online - podmioty trzecie dostarczają treści reklamowe do użytkowników.

Dlatego podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika zapisywane są także pliki cookies naszych partnerów. W ten sposób zbierane są na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach.

Usuwanie / blokowanie plików „cookies”

Pamiętaj, że zgodami na wykorzystywanie plików cookies możesz zarządzać za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików „cookies” na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików „cookies” stosowanych bezpośrednio przez CCC.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Należy pamiętać, że zrezygnowanie z plików cookies będzie dotyczyło wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES GRUPY CCC

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego, Aplikacji (aplikacji mobilnej) oraz CCC Klubu (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkownika Serwisu Internetowego lub Aplikacji, Klubowicza lub Licencjodawcy (w rozumieniu pkt. 1.7 poniżej). Polityka nie stanowi również źródła obowiązków Użytkowników.

1.Postanowienia ogólne

1.1.Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego, Aplikacji (aplikacji mobilnej) oraz CCC Klubu (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkownika Serwisu Internetowego lub Aplikacji, Klubowicza lub Licencjodawcy (w rozumieniu pkt. 1.7 poniżej). Polityka nie stanowi również źródła obowiązków Użytkowników.

1.2.Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas ich pozyskiwania. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

1.3.Administratorem danych osobowych:

 • zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plików cookies), lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub Klubowiczem;
 • zbieranych za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego do CCC Klubu oraz innych danych zbieranych w związku z członkostwem w CCC Klubie, w tym danych o transakcjach dokonywanych przy użyciu Karty;
 • uzyskanych w oparciu o aktywność Użytkownika lub Klubowicza w Internecie, w aplikacjach mobilnych lub sklepach stacjonarnych Grupy CCC;
 • przekazanych przez Licencjodawcę w ramach współpracy na zasadach opisanych w Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC, w szczególności z wykorzystaniem witryn internetowych https://www.instagram.com oraz https://www.facebook.com i innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych znakami towarowymi Instagram i Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), lub poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych funkcjonalności umożliwiających dodawanie zdjęć lub opinii;
 • danych dotyczących lokalizacji;

jest spółka CCC S.A., z siedzibą Polkowicach przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, REGON 390716905, NIP 692-22-00-609, o kapitale zakładowym 4 116 400,00 zł wpłaconym w całości (kontakt pod ww. adresem, adresem e-mail: lub numerem telefonu +48 76 845 86 68 - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem". W przypadku wyrażenia na to zgody, administratorami uzyskanych danych osobowych Użytkownika, Klubowicza lub Licencjodawcy (np. uzyskanych na podstawie aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak np. cookies) mogą być również Partnerzy CCC wskazani poniżej w pkt. 8.15.

1.4.Pod danymi kontaktowymi z pkt. 1.3. można się również skontaktować z inspektorem ochrony danych.

1.5.Dane osobowe Użytkownika, Klubowicza lub Licencjodawcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowy. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.6.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.7.Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Serwis Internetowy, CCC Klub) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, Regulaminie Programu Lojalnościowego CCC Klub lub Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC (wszystkie regulaminy dostępne na stronach Serwisu Internetowego [https://ccc.eu/pl]). Na wypadek, gdyby wspominane dokumenty posługiwały się tym samym słowem, wyrażeniem lub skrótem w odmiennym znaczeniu, postanowienia niniejszej Polityki w tym zakresie należy czytać zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, Regulaminie Programu Lojalnościowego CCC Klub albo w Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC, albo odnosić je do wszystkich tych znaczeń łącznie, adekwatnie do kontekstu użycia w Polityce danego słowa, wyrażenia lub skrótu.

2.Cel, podstawa prawna o zakres przetwarzania danych

2.1.Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta dana osoba. Przykładowo: (I) Administrator przetwarza inny katalog danych w zależności od tego, czy Użytkownik jest jednocześnie Klubowiczem; (II) wyłącznie Dane Osobowe Klubowicza mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, dostosowanych do preferencji jego osoby (niedostępne dla osób, które nie są Klubowiczami).

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter