Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki, służącym do realizacji uprawnień akcjonariuszy. Walne Zgromadzenia CCC S.A. przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i postanowień Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w spółkach publicznych.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki oraz zastrzeżone do jego właściwości przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Poprzez walne zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne.

Paragraf
Zdjęcie

Walne zgromadzenie CCC S.A.:

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29