Obligacje

W 2014 roku Spółka podpisała umowę dotyczącą Programu emisji obligacji CCC S.A. do maksymalnej kwoty 500 mln PLN. W 2018 roku Zarząd Spółki dokonał zmian w ustanowionym Programie emisji obligacji, mających na celu dostosowanie jego treści do standardów sprawozdawczości finansowej obowiązujących w Spółce (MSSF16) oraz zmian w przepisach prawa, które dokonane zostały od dnia uruchomienia Programu. Obligacje emitowane w ramach ww. Programu są emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane. Emisja Obligacji nie ma charakteru emisji publicznej. Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na finansowanie rozwoju sieci sprzedaży oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną.

W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka w 2014 roku przeprowadziła emisję 210.000 Obligacji serii 1/2014; o wartości nominalnej jednej Obligacji 1.000 zł.
W 2018 roku, w ramach Zmienionego Programu, Zarząd dokonał wcześniejszego wykupu Obligacji Serii 1/2014 w zamian za obligacje nowej serii i dokonał emisji 210.000 sztuk Obligacji zwykych serii 1/2018, o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN.

Liczba obligacji serii 1/2014 po przeprowadzeniu operacji wycofania wynosiła 6.850 i została wykupiona zgodnie z warunkami emisji w dniu 10 czerwca 2019 roku.

W dniu 17 kwietnia 2023 r. Spółka wykupiła 337 obligacji serii 1/2018. Na ten dzień Spółka posiadała wyemitowanych 209 663 obligacji serii 1/2018.

W dniu 10 sierpnia 2023 r. Spółka wykupiła 8 898 obligacji serii 1/2018. Na ten dzień Spółka posiadała wyemitowanych 200 765 obligacji serii 1/2018.

W dniu 25 października 2023 r. Spółka wykupiła 11 414 obligacji serii 1/2018. Na ten dzień Spółka posiadała wyemitowanych 189 351 obligacji serii 1/2018.

W dniu 21 marca 2024 r. Spółka wykupiła 20 565 obligacji serii 1/2018. Obecnie Spółka posiada wyemitowanych 168 786 obligacji serii 1/2018.

Obligacje notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu na platformach Catalyst: organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz organizowanej przez BondSpot S.A.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter