Projekty UE

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie służące prowadzeniu prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług Spółki CCC S.A. Projekt wyznaczać będzie rozwój całej europejskiej branży obuwniczej w najbliższych latach.

Materiał promocyjny prezentujący innowacyjne i największe w Europie Środkowo-Wschodniej automatyczne centrum logistyczne typu mini-load.

Planowane do wypracowania w ramach prac B+R innowacyjne (produktowe i procesowe) rozwiązania to:

1) Rozwój marki Lasocki w oparciu o wydłużenie cyklu żywotności obuwia z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej;

2) Opracowanie autorskiego dedykowanego rozwiązania w postaci Asystenta sprzedaży- inteligentny mobilny robot;

3) Stworzenie platformy wymiany wiedzy/ projektowanie interakcji w zakresie procesów decyzyjnych i potrzeb klientów;

4) Innowacyjna koncepcja pakowania towarów umożliwiająca ograniczenie kosztów pakowania oraz minimalizację wytwarzania odpadów.

Dzięki wsparciu finansowemu z UE zostanie zrealizowana inwestycja umożliwiająca prowadzenie prac B+R w zakresie przedstawionym powyżej.

Planowany zakres działalności Centrum Badawczo – Rozwojowego Grupy CCC koncentrować się będzie na rozwoju i optymalizacji procesów produkcyjnych obuwia i wpływem zastosowanych rozwiązań technologicznych na jakość produktów finalnych. W ramach działalności statutowej Centrum wyróżniono cztery obszary badawcze – główne kierunki rozwojowe uwzględniające synergię wszystkich czterech obszarów:

1) Obszar badań nad rozwojem oferty produktowej grupy CCC - rozwój marki Lasocki (w szczególności linii Comfort Line) w kierunku innowacyjnych produktów ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prozdrowotnych

Główne cele realizacji obszaru badawczego:

 • Opracowanie rozwiązań technologicznych mających na celu łączenie walorów estetycznych z bezpieczeństwem użytkowania (profilaktyka zdrowotna);
 • Stworzenie nowej, funkcjonalnej, spersonalizowanej, podnoszącej bezpieczeństwo linii produktów w oparciu o cząsteczki luminoforów;
 • Stworzenie nowej, uzupełniającej linii produktów do konserwacji i ochrony gotowych wyrobów przed działaniem czynników atmosferycznych.

2) Obszar badań neuromarketingowych – zrozumienie potrzeb klienta – sklep wzorcowy (Custumer Innovation Center)

Główne cele realizacji obszaru badawczego:

 • Kreowanie i analizowanie potrzeb klientów za pomocą prac badawczych,
 • Analiza procesów decyzyjnych klientów
 • Stworzenie idealnego prototypowego/demonstracyjnego środowiska zakupowego wdrażanego następnie w komercyjnych sklepach sieci CCC na całym świecie;
 • Badania i analizy komfortu klienta i jego odbioru oferowanej usługi/produktu.
 • Prowadzenie badań wykorzystujących metody tradycyjne (np. eksperymenty laboratoryjne i naturalne) oraz nowoczesne metody neuroobrazowania i eye tracking
 • Efektywne zarządzanie procesem sprzedaży

3) Obszar badań analitycznych (CCC analitycs)

Główne cele realizacji obszaru badawczego:

 • Stworzenie platformy generowania oraz wymiany wiedzy o produkcie, rynku zbytu, potrzebach i oczekiwaniach konsumentów;
 • Zintegrowanie działów sprzedaży, zakupów i reklamacji – usprawnienie procesów decyzyjnych;
 • Stworzenie bazy danych rozwiązań niezbędnych do kształtowania przez Grupę CCC strategii sprzedażowej na różnych pod względem geograficznym, demograficznych i społecznym rynkach;
 • Usprawnienie prac działu reklamacji produktów
 • Docelowo - poprawienie efektywności sprzedażowej.

4) Obszar badań nad rozwojem technologii dystrybucji produktów sieci CCC (centrum logistyczne i magazynowe)

Główne cele realizacji obszaru badawczego:

 • Rozwój istniejącego działu rozwojowego dla logistyki w obszarze technologii dystrybucji obuwia;
 • Wdrożenie nowej koncepcji pakowania towarów;
 • Minimalizacja wytwarzania odpadów;
 • Minimalizacja kosztów pakowania i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko;
 • Wdrożenie technologii RFID.

Kwota kosztów kwalifikowanych projektu 21.067.440,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu 3.425.600,00 PLN

Z przyjemnością informujemy, iż CCC SA realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii magazynowania i dystrybucji obuwia” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Materiał promocyjny prezentujący innowacyjne i największe w Europie Środkowo-Wschodniej automatyczne centrum logistyczne typu mini-load.

w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki 2007-2013 – działanie: 8.1 rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie dolnośląskim, poddziałanie: 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, firma ccc sa uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 354 574,00 zł ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego na kompleksowy program szkoleń dla pracowników firmy ccc sa.

Zasadniczym celem projektu jest:

 • podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników w obszarze umiejętności interpersonalnych;
 • poprawa kwalifikacji zawodowych pracowników niezbędnych do wzrostu efektywności pracy oraz poprawa funkcjonowania i organizacji pracy w Firmie CCC SA
 • Dodatkowo wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej przyczyniło się do:
 • zachowania ciągłości i cykliczności kształcenia;
 • utrwalenia nabytej wiedzy i umiejętności pracowników;
 • budowania i wprowadzenia zintegrowanych modułów szkoleniowych oraz wypracowanie nowych metod organizacji i zarządzania pracą;
 • doskonalenia kompetencji menedżerskich osób, odpowiedzialnych za realizację zadań i organizację pracy.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter