Społeczeństwo

Grupa CCC jako pierwsza polska spółka została globalnym partnerem UNICEF. W ciągu trzech lat CCC będzie przekazywać środki pieniężne na rzecz pomocy dzieciom na świecie.

CCC zawsze wspierało działania charytatywne, a teraz dzięki sile swojej marki i rosnącemu międzynarodowemu sukcesowi, zdecydowało się na współpracę z największą organizacją humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci. CCC S.A. to największa spółka obuwnicza w Europie Środkowej. Partnerstwo będzie komunikowane w salonach obuwniczych CCC w 21 krajach.

Pierwsze

CCC to także główny sponsor grupy kolarskiej, której korzenie sięgają roku 2000. Koszulki kolarzy CCC Team oznaczone są logo UNICEF. Tym samym grupa kolarska należąca do CCC, podczas wyścigów na całym świecie, z dumą prezentuje współpracę z UNICEF i zaangażowanie spółki w działania na rzecz dzieci. Jest to pierwsze tego typu sportowe partnerstwo UNICEF.

Oprócz zaangażowania Spółki, także pracownicy Grupy CCC chętnie inicjują i aktywnie uczestniczą w akcjach wolontariackich, w tym w ramach Programu Grantowego, który realizowany jest od 2018 roku.

Głównym celem wdrożenia wolontariatu w Grupie CCC jest integracja pracowników wokół wspólnych wartości i zaangażowanie jak największej liczby pracowników. Dzięki temu, wolontariusze CCC mogą służyć wspieraniu lokalnych społeczności oraz podnoszeniu swoich kompetencji.

 Projekty realizowane w ramach programu grantowego:

  1. REWITALIZACJA PARKU OSTOJA PRZYRODY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRACHOCINIE Projekt realizowany przez wolontariuszy CCC obejmował 2 elementy: Prace porządkowo–pielęgnacyjne na terenie Parku Ostoja Przyrody, podczas których przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne, zasadzono nową roślinność oraz zaimpregnowano elementy małej architektury w parku. Drugi etap stanowił organizację Festynu Rodzinnego, który miał na celu promowanie CCC i szkoły jako instytucji aktywnie wspierających ochronę środowiska. To była ogromna satysfakcja obserwować zaangażowanie dzieci ze szkoły podstawowej w pracach wolontariuszy. Dzięki temu, park zyskał nową jakość, ale także dzieci zwiększyły swoją wiedzę i świadomość z zakresu ochrony środowiska.
  2. OTWÓRZ SIĘ NA AUTYZM Projekt grantowy Otwórz się na autyzm przeprowadzony w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat autyzmu, wolontariusze CCC z Gdańska zorganizowali „Dzień Otwarty”, podczas którego przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na zajęcia terapeutyczne dla 7-letniej Julii. Nasi pracownicy znakomicie przygotowali się do organizacji wydarzenia rozpoczynając od rozmowy z mamą Julii o potrzebach i niezbędnych terapiach. Zorganizowano m.in: sesję zdjęciową dziewczynki (zdjęcia zostały następnie wystawione na aukcję, która miała miejsce podczas Dni Otwartych), charytatywną cukierenkę, kącik dla dzieci oraz kącik edukacyjny poświęcony zaburzeniom ze spectrum autyzmu. Pracownicy włożyli całe serce w organizację wydarzenia oraz zachęcenie jak największej liczby osób do uczestnictwa (w tym przygotowanie broszur informacyjnych, wysyłka zaproszeń, rozwieszanie plakatów).
  3. SKILL UP SZTAFETA KOMPETENCJI W ramach otrzymanego grantu przeprowadzono warsztaty teatralne dla 12 gimnazjalistów, biorących udział w projekcie Fundacji Projekt Mokotów, który jest z założenia skierowany do dzieci pochodzących z mniejszych i średnich miast lub z mniej zamożnych rodzin, których rodzice czy opiekunowie nie mają środków, możliwości lub czasu na wspieranie swoich dzieci w nauce i rozwoju. Warsztaty odbywały się w Słupskim Ośrodku Kultury, który współpracuje z lokalnym teatrem – Rondo. W cyklu warsztatów przygotowywano spektakl „Kariera złoczyńcy”
  4. REWITALIZACJA OGRODU PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W ŁODZI Wolontariusze CCC postanowili zamienić szary, mało atrakcyjny ogród przy Przedszkolu w kolorowe i przyjemne miejsce zabaw i odpoczynku dla dzieci i ich opiekunów. Przedszkole znajduje się w centrum miasta, w związku z tym, że każdy dodatkowo zasadzony krzew i roślina (zwłaszcza w otoczeniu dzieci) wpływa nie tylko na estetykę, ale również na jakość powietrza. W ramach projektu, wolontariusze podjęli się: posadzenia ponad 60 krzewów, zamontowania 2 ławek miejskich, wysiewu nowego trawnika, instalacji karmnika dla ptaków.
  5. DZIEŃ DZIECKA W NOWEJ HUCIE W ramach wydarzenia, wolontariusze CCC uczestniczyli w trzech etapach pracy fundacji Ukryte Skrzydła - wzięli udział w projektowaniu, przygotowaniu i organizacji gier i zabaw integracyjnych dla dzieci i młodzieży. Zostały one przeprowadzone podczas festynu pt. „Magiczny czas…“, który odbył się dnia 01.06.2018r. pod Teatrem Ludowym w Nowej Hucie w Krakowie. Podczas Dnia Dziecka udało się zapewnić różnorodne atrakcje ponad 300 osobom.
Drugie

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

CCC dołączyło do FOB jako Partner Strategiczny. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Spółka CCC SA występuje w organizacji jako członek wspierający. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych dba o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Istniejące od 1993 roku SEG służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i obowiązków uczestniczących w nim spółek.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny LSSE

Dolnośląski Klaster Edukacyjny w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstał w 2015 roku, aby ułatwić prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejętności, zawody oraz zwiększyć dostępność praktycznej nauki zawodu. Organizacja koordynuje działania szkół i firm tak, aby mogły nawiązać współpracę w zakresie powstawania klas patronackich i rozwijania idei kształcenia dualnego na potrzeby przedsiębiorstw.

Konwent Uczelni Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

Grupę CCC reprezentują w nim Marcin Czyczerski, Wiceprezes Zarządu CCC S.A. oraz Mariusz Gnych, Prezes Zarządu CCC Factory Sp. z o.o. Konwent UJW to organ opiniotwórczodoradczy wspierający rozwój oraz działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną Uczelni. Działający w Konwencie pracodawcy mają realny wpływ na program nauczania i jakość kształcenia swoich potencjalnych pracowników.

amfori BSCI

Jedna ze spółek zależnych CCC – Karl Voegele AG jest członkiem amfori BSCI - wiodącego globalnego stowarzyszenia przedsiębiorców w zakresie otwartego i zrównoważonego handlu, gromadzącego ponad 2000 detalistów, importerów, marki i stowarzyszenia z ponad 40 krajów.

Executive Club

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

Trzecie

CCC jest dumne z zaangażowania swoich pracowników nie tylko w wolontariat, ale także w szeroko rozumiane działania społeczne.

WOŚP

Pracownicy CCC również aktywnie uczestniczą w innych działaniach wolontariackich. W roku 2018 przekazali rzeczy na licytację w polkowickim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również Zarząd Spółki przekazał na portalu aukcyjnym WOŚP jeden z miejskich rowerów CCC. Rower był wykorzystywany przez ambasadorki CCC, które zarażając pozytywną energią, przemierzały polskie miasta, aby promować markę CCC oraz otwarcie nowych salonów sprzedaży.

SZLACHETNA PACZKA

W grudniu pracownicy CCC włączyli się w przygotowanie Szlachetnej Paczki dla wybranych rodzin. Dla jednej z nich Dział Inwestycji podjął się przeprowadzenia remontu mieszkania, mimo iż nie znajdował się na liście potrzeb. Wszystkie ponad 100 paczek zawierały zarówno artykuły pierwszej potrzeby o które prosiły rodziny, jak i upominki świąteczne. Zwyczajowo, wszystkie paczki zawierały obuwie, które do paczek dołożyła firma CCC.

Czwarte

Współpraca z partnerami:

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

W 2018 roku jedną z organizacji, które otrzymały wsparcie CCC było Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, zaangażowane w pracę na rzecz dzieci, młodych ludzi i ich rodzin. Stowarzyszenie w ubiegłym roku uruchomiło Centrum Pomocy Dzieciom (CPD). To jedno z czterech takich miejsc w Polsce, gdzie dziecko razem z rodzicami, opiekunami otrzyma kompleksową pomoc, ma zapewnioną interdyscyplinarną diagnozę i interwencję. W CPD jest pokój przesłuchań, w którym dzieci mogą być przesłuchiwane przez sąd w przyjaznych, bezpiecznych warunkach. CPD to miejsce dla dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie, dla tych będących w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania samobójcze, dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. CCC na stałe podjęło współpracę z SZANSĄ. Poza CPD, SZANSA tworzy przestrzeń dla młodych, gdzie mogą realizować swoje pasje, rozwijać talenty i umiejętności, pracować nad zmianą swojego zachowania, ale też zaangażować się w pomaganie innym, robić coś potrzebnego dla swojego środowiska lokalnego. Jednym z kierunków pracy z dziećmi i młodzieżą jest zachęcenie ich do aktywności, wykazania się własną inicjatywą. Przykładów takich inicjatyw młodzieżowych jest wiele, a w ich realizacji uczestniczą także pracownicy, którzy w przeszłości sami otrzymali wsparcie SZANSY.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

CCC poza tym, iż przynależy do Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, również angażuje się we wspólne projekty LSSE. W 2018 roku wraz z LSSE uczestniczyła w Bike Maraton, podczas którego na specjalnie przygotowanej strefie, można było aktywnie spędzić czas z rodziną i wziąć udział w konkursie.

Partnerstwo na rzecz realizacji SDGs

Grupa CCC przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) podczas „Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030”. CCC przekazała indywidualne zobowiązanie tzw. commitment, w którym potwierdza realizację konkretnych działań/projektów, które swym zakresem wpisują się w osiąganie wybranych, adekwatnych do działalności firmy celów zrównoważonego rozwoju.

INNOWACJE

CCC razem z partnerami uruchomiło Retail aCCCelerator, platformę akceleracyjną dedykowaną dla młodych i innowacyjnych firm rozwijających nowe rozwiązania dla retailu. To szansa dla najlepszych zespołów na przyspieszenie ich rozwoju oraz adaptację do prawdziwych warunków rynkowych. Celem jest przyspieszenie rozwoju i opracowanie innowacyjnych pomysłów i produktów, przeznaczonych dla klientów i sprzedawców detalicznych. Firmy, których projekty zostaną odfiltrowane przy pomocy Partnerów CCC, mają okazję przetestować swoje pomysły u specjalistów, którzy współpracują z CCC, skonfrontować je z klientami i szybko śledzić ich czas wejścia na rynek. Pierwszych 5 wybranych start-upów miało okazję zaprezentować się podczas Dnia Innowacji organizowanego na terenie siedziby.

Piąte

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29