Społeczeństwo

Grupa CCC jako pierwsza polska spółka została globalnym partnerem UNICEF.

 

W 2020 roku Grupa CCC kontynuowała współpracę z UNICEF, której głównym celem było ratowanie życia dzieci na świecie i wsparcie edukacji w krajach rozwijających się. CCC to pierwsza polska spółka będąca globalnym partnerem UNICEF.

Pierwsze

Pracownicy Grupy CCC chętnie inicjują i aktywnie uczestniczą w akcjach wolontariackich, w tym w ramach Programu Grantowego, który realizowany jest od 2018 roku.

Głównym celem wdrożenia wolontariatu w Grupie CCC jest integracja pracowników wokół wspólnych wartości i zaangażowanie jak największej liczby pracowników. Dzięki temu, wolontariusze CCC mogą służyć wspieraniu lokalnych społeczności oraz podnoszeniu swoich kompetencji.

 Projekty realizowane w ramach programu grantowego:

  1.  Serce Chojnowa Celem projektu był zakup i montaż metalowej instalacji w kształcie czerwonego serca do zbioru ok 160 kg wszelkich plastikowych nakrętek. Instalacja została zamontowana na odpowiedniej podstawie betonowej w mieście Chojnów w miejscu ogólnodostępnym dla mieszkańców. Celem montażu instalacji jest wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie recyklingu, możliwości przetwarzania plastiku oraz uświadomienie, iż zbiórka wszelkich nakrętek może pomóc niepełnosprawnym. Dzięki zbiórce nakrętek mamy możliwość ich wymiany na odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.
  2. Każdy zasługuje na nowe buty Zapewnienie obuwia zimowego oraz środków czystości dla osób potrzebujących, podopiecznych Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie. 
  3. Bez kredy i gąbki - Wydarzenia z ostatnich miesięcy ukazały nam jak konieczne i niezbędne jest przygotowanie szkoły na ewentualność zdalnego nauczanie na odległość. Celem projektu było zaopatrzenie szkoły w tablety graficzne, dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i językowców, które pozwolą im pisać i rysować bezpośrednio na dokumentach dzięki dołączonemu piórku, które sunie po wyświetlaczy niemal jak długopis po papierze. Zakupiony sprzęt oraz przeprowadzone w formie wolontariatu szkolenia pozwoliły nauczycielom przeprowadzać, w razie potrzeby, zdalne lekcje dużo sprawniej i efektywniej.
  4. Leczenie przez bliskość - Celem projektu był zakup łóżek dla rodziców przebywających w RCZ Lubin na Oddziale Pediatrycznym wraz ze swoimi chorymi Rodzice często trafiają do szpitala nagle, nie mają czasu na przygotowanie się na hospitalizację dziecka. Są w strachu, panice,  stresie oczekując na pierwsze wyniki i diagnozy. Wtedy bardzo ważne  jest, aby mógł on chociaż trochę odpocząć i zregenerować siły podczas snu. Lóżko dla rodzica staje się również łóżkiem dziecka, gdy w swym strachu potrzebuje bliskości i bycia jak najbliżej Rodzica.
Drugie

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

CCC dołączyło do FOB jako Partner Strategiczny. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Spółka CCC SA występuje w organizacji jako członek wspierający. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych dba o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Istniejące od 1993 roku SEG służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i obowiązków uczestniczących w nim spółek.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny LSSE

Dolnośląski Klaster Edukacyjny w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstał w 2015 roku, aby ułatwić prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejętności, zawody oraz zwiększyć dostępność praktycznej nauki zawodu. Organizacja koordynuje działania szkół i firm tak, aby mogły nawiązać współpracę w zakresie powstawania klas patronackich i rozwijania idei kształcenia dualnego na potrzeby przedsiębiorstw.

Konwent Uczelni Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

Grupę CCC reprezentują w nim Marcin Czyczerski, Wiceprezes Zarządu CCC S.A. oraz Mariusz Gnych, Prezes Zarządu CCC Factory Sp. z o.o. Konwent UJW to organ opiniotwórczodoradczy wspierający rozwój oraz działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną Uczelni. Działający w Konwencie pracodawcy mają realny wpływ na program nauczania i jakość kształcenia swoich potencjalnych pracowników.

amfori BSCI

Jedna ze spółek zależnych CCC – Karl Voegele AG jest członkiem amfori BSCI - wiodącego globalnego stowarzyszenia przedsiębiorców w zakresie otwartego i zrównoważonego handlu, gromadzącego ponad 2000 detalistów, importerów, marki i stowarzyszenia z ponad 40 krajów.

Executive Club

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

Trzecie

CCC jest dumne z zaangażowania swoich pracowników nie tylko w wolontariat, ale także w szeroko rozumiane działania społeczne.

WOŚP

Pracownicy CCC również aktywnie uczestniczą w innych działaniach wolontariackich. W roku 2018 przekazali rzeczy na licytację w polkowickim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również Zarząd Spółki przekazał na portalu aukcyjnym WOŚP jeden z miejskich rowerów CCC. Rower był wykorzystywany przez ambasadorki CCC, które zarażając pozytywną energią, przemierzały polskie miasta, aby promować markę CCC oraz otwarcie nowych salonów sprzedaży.

SZLACHETNA PACZKA

W grudniu pracownicy CCC włączyli się w przygotowanie Szlachetnej Paczki dla wybranych rodzin. Dla jednej z nich Dział Inwestycji podjął się przeprowadzenia remontu mieszkania, mimo iż nie znajdował się na liście potrzeb. Wszystkie ponad 100 paczek zawierały zarówno artykuły pierwszej potrzeby o które prosiły rodziny, jak i upominki świąteczne. Zwyczajowo, wszystkie paczki zawierały obuwie, które do paczek dołożyła firma CCC.

Czwarte

Współpraca z partnerami:

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

W 2018 roku jedną z organizacji, które otrzymały wsparcie CCC było Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, zaangażowane w pracę na rzecz dzieci, młodych ludzi i ich rodzin. Stowarzyszenie w ubiegłym roku uruchomiło Centrum Pomocy Dzieciom (CPD). To jedno z czterech takich miejsc w Polsce, gdzie dziecko razem z rodzicami, opiekunami otrzyma kompleksową pomoc, ma zapewnioną interdyscyplinarną diagnozę i interwencję. W CPD jest pokój przesłuchań, w którym dzieci mogą być przesłuchiwane przez sąd w przyjaznych, bezpiecznych warunkach. CPD to miejsce dla dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie, dla tych będących w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania samobójcze, dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. CCC na stałe podjęło współpracę z SZANSĄ. Poza CPD, SZANSA tworzy przestrzeń dla młodych, gdzie mogą realizować swoje pasje, rozwijać talenty i umiejętności, pracować nad zmianą swojego zachowania, ale też zaangażować się w pomaganie innym, robić coś potrzebnego dla swojego środowiska lokalnego. Jednym z kierunków pracy z dziećmi i młodzieżą jest zachęcenie ich do aktywności, wykazania się własną inicjatywą. Przykładów takich inicjatyw młodzieżowych jest wiele, a w ich realizacji uczestniczą także pracownicy, którzy w przeszłości sami otrzymali wsparcie SZANSY.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

CCC poza tym, iż przynależy do Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, również angażuje się we wspólne projekty LSSE. W 2018 roku wraz z LSSE uczestniczyła w Bike Maraton, podczas którego na specjalnie przygotowanej strefie, można było aktywnie spędzić czas z rodziną i wziąć udział w konkursie.

Partnerstwo na rzecz realizacji SDGs

Grupa CCC przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) podczas „Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030”. CCC przekazała indywidualne zobowiązanie tzw. commitment, w którym potwierdza realizację konkretnych działań/projektów, które swym zakresem wpisują się w osiąganie wybranych, adekwatnych do działalności firmy celów zrównoważonego rozwoju.

INNOWACJE

CCC razem z partnerami uruchomiło Retail aCCCelerator, platformę akceleracyjną dedykowaną dla młodych i innowacyjnych firm rozwijających nowe rozwiązania dla retailu. To szansa dla najlepszych zespołów na przyspieszenie ich rozwoju oraz adaptację do prawdziwych warunków rynkowych. Celem jest przyspieszenie rozwoju i opracowanie innowacyjnych pomysłów i produktów, przeznaczonych dla klientów i sprzedawców detalicznych. Firmy, których projekty zostaną odfiltrowane przy pomocy Partnerów CCC, mają okazję przetestować swoje pomysły u specjalistów, którzy współpracują z CCC, skonfrontować je z klientami i szybko śledzić ich czas wejścia na rynek. Pierwszych 5 wybranych start-upów miało okazję zaprezentować się podczas Dnia Innowacji organizowanego na terenie siedziby.

Piąte

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29