Społeczeństwo

Charakterystyka dostaw

Charakterystyka dostaw

Długoletnie relacje z partnerami umożliwiają nam wypracowanie wspólnych standardów współpracy, które przekładają się na spełnianie wysokich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktu, terminowości produkcji i dostaw, jak również poszanowania praw człowieka oraz przestrzegania kryteriów społecznych i środowiskowych.

Posiadamy bazę fabryk, z którymi współpracujemy od wielu lat. Kierunek, w którym chcemy podążać zakłada wieloletnią współpracę, fabryki produkujące na wyłączność, nadzór pracowników CCC na miejscu i regularne wizyty w fabrykach zagranicznych.

Jesteśmy dumni..

Jesteśmy dumni, że nasi dostawcy wdrażają rozwiązania, które odzwierciedlają ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Kilka wybranych kwestii, którymi mogą się pochwalić nasi partnerzy to: 

• Certyfikacja LWG, część dostawców posiada certyfikat LWG Gold (najwyższa nota dla produktów skórzanych); 

• Certyfikaty zgodne ze standardem SA 8000 potwierdzające wysokie standardy miejsca pracy pod względem społecznym;

• Farmy fotowoltaiczne zapewniające energię odnawialną na potrzeby fabryki.

Współpraca z dostawcami

Współpraca z dostawcami

Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie, dlatego zapewnienie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w firmie i jej łańcuchu dostaw jest jednym z naszych priorytetów.

Standardy, które powinien spełnić każdy nasz dostawca są określone m.in. w Kodeksie Postępowania dla Dostawców (KDP). Wytycza on zasady postepowania w odniesieniu do kwestii związanych z prawami człowieka, prawami pracowniczymi, zagadnieniami ochrony środowiska i zasadami uczciwości w biznesie.

Warunkiem współpracy dostawcy z CCC jest stosowanie się w swojej działalności do zapisów KDP – zasada ta dotyczy zarówno pracowników dostawcy, jak i jego wszystkich podwykonawców czy poddostawców biorących udział w realizacji zamówień na rzecz CCC.

Ponadto, dbając o ciągły rozwój i najwyższe standardy pracy stworzyliśmy dokument pt. „Zasady oraz Dobre Praktyki współpracy z Dostawcami Grupy CCC”, który opisuje obowiązki dostawców w kwestiach etyki, niewykorzystywania niebezpiecznych substancji w procesie produkcyjnym, wymaganiu certyfikatów pochodzenia oraz zakazie używania futer naturalnych w produktach całej Grupy CCC. Dokument dedykowany jest w szczególności naszym projektantom i kupcom, aby już w fazie projektowania i zamawiania produktu zapewnić jego bezpieczeństwo i zrównoważenie.

Przejdź do Kodeksu Postępowania dla Dostawców 

Audyty dostawców

Audyty dostawców

Zobowiązujemy naszych dostawców, aby cyklicznie prezentowali nam wyniki audytów przeprowadzanych przez zaufane, certyfikowane organizacje. Regularnie weryfikujemy ich pod kątem liczby przebytych audytów, a także sprawdzamy zgodność z zasadami zawartymi w Kodeksie Postępowania w odniesieniu do kwestii społecznych i środowiskowych. Audyty dokonywane są przez organizacje kontrolujące warunki pracy w zakładach produkcyjnych.

Dodatkowe narzędzia monitorowania i oceny dostawców to także:

• zatrudnienie pracowników CCC na stałe przebywających w fabrykach azjatyckich odpowiedzialnych za proces produkcji i kontrolę warunków w poszczególnych, kluczowych fabrykach;

• regularne wizyty pracowników siedziby CCC w fabrykach, którzy nadzorują zgodność ze standardami CCC.

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAKTYKACH W ŁAŃCUCHU DOSTAW 

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter