Społeczeństwo

Odpowiedzialność względem społeczeństwa jest jednym z filarów przyjętej w 2020 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju GO.22. Kluczowymi elementami strategicznymi w tym obszarze są:
– uczestnictwo w międzynarodowych partnerstwach na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz realizacja działań w ramach tych partnerstw,
– realizacja społecznych projektów lokalnych z wykorzystaniem elementu wolontariatu pracowniczego oraz transfer wiedzy o wspieraniu lokalnej społeczności do wybranych kluczowych partnerów w łańcuchu dostaw.

Pierwsze

Grupa CCC jako pierwsza polska spółka została globalnym partnerem UNICEF.

 

W 2020 roku Grupa CCC kontynuowała współpracę z UNICEF, której głównym celem było ratowanie życia dzieci na świecie i wsparcie edukacji w krajach rozwijających się. CCC to pierwsza polska spółka będąca globalnym partnerem UNICEF.

Drugie

Pracownicy Grupy CCC chętnie inicjują i aktywnie uczestniczą w akcjach wolontariackich, w tym w ramach Programu Grantowego, który realizowany jest od 2018 roku.

Głównym celem wdrożenia wolontariatu w Grupie CCC jest integracja pracowników wokół wspólnych wartości i zaangażowanie jak największej liczby pracowników. Dzięki temu, wolontariusze CCC mogą służyć wspieraniu lokalnych społeczności oraz podnoszeniu swoich kompetencji.

Projekty realizowane w ramach programu grantowego:

 

SERCE CHOJNOWA

Celem projektu był zakup i montaż metalowej instalacji w kształcie czerwonego serca do zbioru ok 160 kg wszelkich plastikowych nakrętek. Instalacja została zamontowana na odpowiedniej podstawie betonowej w mieście Chojnów w miejscu ogólnodostępnym dla mieszkańców. Celem montażu instalacji jest wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie recyklingu, możliwości przetwarzania plastiku oraz uświadomienie, iż zbiórka wszelkich nakrętek może pomóc niepełnosprawnym. Dzięki zbiórce nakrętek mamy możliwość ich wymiany na odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

KAŻDY ZASŁUGUJE NA NOWE BUTY

Zapewnienie obuwia zimowego oraz środków czystości dla osób potrzebujących, podopiecznych Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie. 

BEZ KREDY I GĄBKI

Wydarzenia z ostatnich miesięcy ukazały nam jak konieczne i niezbędne jest przygotowanie szkoły na ewentualność zdalnego nauczanie na odległość. Celem projektu było zaopatrzenie szkoły w tablety graficzne, dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i językowców, które pozwolą im pisać i rysować bezpośrednio na dokumentach dzięki dołączonemu piórku, które sunie po wyświetlaczy niemal jak długopis po papierze. Zakupiony sprzęt oraz przeprowadzone w formie wolontariatu szkolenia pozwoliły nauczycielom przeprowadzać, w razie potrzeby, zdalne lekcje dużo sprawniej i efektywniej.

LECZENIE PRZEZ BLISKOŚĆ

Celem projektu był zakup łóżek dla rodziców przebywających w RCZ Lubin na Oddziale Pediatrycznym wraz ze swoimi chorymi Rodzice często trafiają do szpitala nagle, nie mają czasu na przygotowanie się na hospitalizację dziecka. Są w strachu, panice,  stresie oczekując na pierwsze wyniki i diagnozy. Wtedy bardzo ważne  jest, aby mógł on chociaż trochę odpocząć i zregenerować siły podczas snu. Lóżko dla rodzica staje się również łóżkiem dziecka, gdy w swym strachu potrzebuje bliskości i bycia jak najbliżej Rodzica.

Trzecie

CCC jest dumne z zaangażowania swoich pracowników nie tylko w wolontariat, ale także w szeroko rozumiane działania społeczne.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

pracownicy CCC angażują się w akcję poprzez wolontariat oraz przekazywanie rzeczy na licytację w polkowickim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także na portalu aukcyjnym WOŚP.

SZLACHETNA PACZKA

pracownicy angażują się w przygotowywanie paczek dla potrzebujących rodzin w okresie świątecznym. W 2020 roku wsparliśmy 3 rodziny z powiatu lubińskiego. W zbiórkę zaangażowani byli pracownicy administracyjno-biurowi oraz pracownicy sieci sprzedaży.

JESTEŚMY RAZEM. POMAGAMY

dołączyliśmy także do akcji Jesteśmy Razem. Pomagamy, która jest inicjatywą społeczną skupiającą przedsiębiorców, gotowych nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa SARSCoV-2.

Czwarte

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach:

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

CCC dołączyło do FOB jako Partner Strategiczny. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.

STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

Spółka CCC SA występuje w organizacji jako członek wspierający. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych dba o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Istniejące od 1993 roku SEG służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i obowiązków uczestniczących w nim spółek.

DOLNOŚLĄSKI KLASTER EDUKACYJNY LSSE

Dolnośląski Klaster Edukacyjny w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstał w 2015 roku, aby ułatwić prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejętności, zawody oraz zwiększyć dostępność praktycznej nauki zawodu. Organizacja koordynuje działania szkół i firm tak, aby mogły nawiązać współpracę w zakresie powstawania klas patronackich i rozwijania idei kształcenia dualnego na potrzeby przedsiębiorstw.

Piąte

KONWENT UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO (UJW) W POLKOWICACH

Grupę CCC reprezentują w nim Marcin Czyczerski, Wiceprezes Zarządu CCC S.A. oraz Mariusz Gnych, Prezes Zarządu CCC Factory Sp. z o.o. Konwent UJW to organ opiniotwórczodoradczy wspierający rozwój oraz działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną Uczelni. Działający w Konwencie pracodawcy mają realny wpływ na program nauczania i jakość kształcenia swoich potencjalnych pracowników.

ZWIĄZEK POLSKICH PRACODAWCÓW HANDLU I USŁUG

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług został powołany do życia przez grupę kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców w poczuciu najwyższej odpowiedzialności, którzy są świadomi skutków kryzysu wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV0-2. Celem Związku było wypracowanie wspólnych postulatów oraz szczególnych rozwiązań prawnych na ten trudny czas pandemi koronawirusa, z którymi zwrócili się do Rządu.

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

W 2020 roku CCC S.A. po raz pierwszy została zaproszona przez Izbę Gospodarki Elektronicznej do prac nad badaniami i raportem ,,Green Generation. Wspólnie na rzecz Ziemi”. Wypracowany raport zawiera informacje dotyczące ekologii w różnych dziedzinach życia i kategoriach sprzedażowych, w tym modzie, urodzie, transporcie czy podróżach. CCC w raporcie opisało przykłady swoich realnych działań na rzecz ochrony środowiska, jakie
podejmuje biznes i jakie powinny stać się inspiracją dla firm nieaktywnych jeszcze w obszarze eko, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań klientów w kontekście ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej Polaków.

Szóste

SUKCES PISANY SZMINKĄ

Grupa CCC została partnerem XII edycji konkursu Bizneswoman Roku organizowanego przez Fundację Sukces Pisany Szminką, którego celem jest nagradzanie przedsiębiorczych kobiet, realizujących ambitne projekty zawodowe.

KARTA RÓŻNORODNOŚCI

Od 2019 roku CCC S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Zobowiązania, jakie nakłada Karta Różnorodności, mają na celu zlikwidowanie dyskryminacji w organizacji, promocję różnorodności, politykę równego traktowania, a w szczególności gotowość firmy do włączenia się pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w te starania. 

PARTNERSTWO NA RZECZ REALIZACJI SDGs

Grupa CCC przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) podczas „Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030”. CCC przekazała indywidualne zobowiązanie tzw. commitment, w którym potwierdza realizację konkretnych działań/projektów, które swym zakresem wpisują się w osiąganie wybranych, adekwatnych do działalności firmy celów zrównoważonego rozwoju.

KARTA DZIAŁAŃ PRZEMYSŁU MODOWEGO NA RZECZ KLIMATU ONZ

W I kw. 2021 roku Grupa CCC jako pierwsza firma z Polski przystąpiła do inicjatywy UN Climate Change Fashion Industry Charter for Climate Action i znalazła się w gronie 100 największych marek modowych na świecie, które solidarnie chcą angażować się w ochronę środowiska naturalnego i działania na rzecz klimatu. Dołączenie do sygnatariuszy Karty jest kontynuacją procesów i działań, które Grupa CCC prowadzi na rzecz środowiska  i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

BIZNES KOCHA BIZNES

CCC dołączyło do akcji #BiznesKochaBiznes, organizowanej przez Ringier Axel Springer Polska, w której budżet reklamowy wydany przez duże firmy, tzw. Wielkich ReklamoDawców, zostaje powiększony o 25% i jednocześnie kolejne 25% od wydanej kwoty trafia na kampanie dla małych firm, tzw. Zwinnych Przedsiębiorców, które walczą o przetrwanie i których nie stać na własną reklamę.

Siódme

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter