4 minuty czytania

CCC opublikował prognozy na 2004 rok

- Prognozowane przychody ze sprzedaży na poziomie 270 mln PLN (10% wzrostu w stosunku do roku 2003)
- Prognozowany EBIT na poziomie 35 mln PLN (wzrost o 92% w stosunku do 2003)
- Prognozowany zysk netto 23 mln PLN (wzrost o 115%)

Prognoza wyników finansowych za 2004 rok wpisuje się w trend systematycznej poprawy wyników finansowych i wskaźników rentowności Grupy CCC, obserwowany od 2002 roku. Główny wpływ na osiągany znaczny wzrost zysku operacyjnego i zysku netto mają zwiększenie liczby własnych sklepów, generujących dodatkową marżę detaliczną i zwiększenie średniej sprzedaży w sklepach własnych.

"Sezon zimowy rozpoczął się dobrze, z czego jesteśmy zadowoleni. Szczególnie zachęcające są wyniki sprzedaży w nowych lokalizacjach takich jak np. sklep w nowym Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie. Tegoroczna sprzedaż i zyski są zgodne z założeniami biznes planu i potwierdzają słuszność realizowanej od 2002 roku strategii rozwijania własnej sieci detalicznej." – powiedział Dariusz Miłek, Prezes CCC S.A.

Najważniejsze dane finansowe CCC S.A.

Dane skonsolidowane pro forma 2002 2003 2004P Zmiana 2003/2004
  (mln zł) (mln zł) (mln zł) (%)
         
Przychody ze sprzedaży 291,3 246,0 270,0 10%
EBIT (Zysk operacyjny) 10,7 18,2 35,0 92%
Marża EBIT 3,7% 7,4% 13,0%  
Zysk netto 1,8 10,7 23,0 115%
Marża zysku netto 0,6% 4,3% 8,5%  
         
Liczba sklepów własnych (na koniec okresu) 18 58 79 36%

 

Zgodnie ze swoją strategią rozwoju, do końca 2007 roku Grupa CCC planuje powiększyć sieć sprzedaży do około 340 salonów, zajmując nowo powstające atrakcyjne lokalizacje i zwiększając swą obecność w regionach dotychczas słabiej reprezentowanych. Ma to m. in. nastąpić poprzez otwarcie, w stosunku do stanu na połowe 2004 roku, około 95 nowych własnych punktów sprzedaży (tj. dodatkowo o około 29 tys. m2).

Własny kanał dystrybucji Grupy CCC docelowo ma obejmować w przybliżeniu 40% liczby salonów ogółem i generować między 50-60% przychodów ogółem. Środki pozyskane z przeprowadzanej obecnie emisji Spółka zamierza wykorzystać m.in. na inwestycje rzeczowe i wyposażenie nowo otwieranych salonów.

Bezpośrednie wydatki związane z rozwojem sieci sprzedaży szacowane są obecnie na niemniej niż 25 mln zł. Pozostałe po odliczeniu wydatków na rozbudowe sieci środki z emisji akcji serii D (około 25 – 35 mln zł) zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Grupy CCC.

Dodatkowych informacji udziela:

Magda Kołodziejczyk
NBS Public Relations
Tel. 826 74 16, e-mail: [email protected]

Grupa CCC jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Według stanu na koniec września 2004 roku Grupa CCC dysponowała siecią 263 salonów sprzedaży, w tym 71 sklepów własnych. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Faktory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest pod marką CCC przez własne salony firmowe, oraz salony działające na zasadzie franszyzy. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (Chiny, Włochy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Ilościowy udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 2,5%, a w rynku sprzedaży detalicznej – na 5%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29