5 minut czytania

CCC S.A. przekracza prognozy: wzrost sprzedaży w całym roku o 24%, zysk netto wyższy o 115%

· Zysk netto CCC wzrósł w IV kwartale 2005 o 64% do 16,59 mln PLN. Narastająco po czterech kwartałach Spółka odnotowała wynik netto na poziomie 43,5 mln PLN, czyli wyższy o 115% od osiągniętego po czterech kwartałach 2004 r.
· Wynik operacyjny wzrósł w IV kwartale o 41%, do 18,69 mln PLN, a narastająco po czterech kwartałach o 88%, do 54,78 mln PLN.
· Przychody ze sprzedaży wzrosły w IV kwartale o 30%, do 106,89 mln PLN. Narastająco po czterech kwartałach wyniosły one 343,72 mln PLN, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do wyniku po czterech kwartałach 2004 r.
· Spółka przeznaczy nie mniej niż 50% zysku netto za 2005 rok na wypłatę dywidendy.
· W 2006 roku Spółka otworzy kolejne 40 sklepów w Polsce pod marką CCC, oraz 15 sklepów nowej marki, roboczo nazywanej „SALONY”. Otwarte też zostanie kolejnych 10 sklepów w Czechach.
· W 2006 roku Spółka prognozuje przychody na poziomie 412 mln PLN (wzrost o 20% w stosunku do roku 2005), zysk operacyjny na poziomie 75 mln PLN (wzrost o 36%) oraz zysk netto w wysokosci 61 mln PLN (wzrost o 40,2%).

Wyniki za IV kwartał 2005
Podstawowe pozycje rachunku wyników przedstawia poniższa tabela:

(w tys. PLN) IV kwartał 2005 IV kwartał 2004 Zmiana 2005/2004
Przychody netto ze sprzedaży 106 894 81 946 +30%
EBIT 18 685 13 240 +41%
Zysk netto 16 592 10 143 +64%

 

Porównanie wyników narastająco za IV kwartały 2004 i 2005 przedstawia tabela poniżej:

(w tys. PLN) Cztery kwartały 2005  Cztery kwartały 2004 Zmiana 2005/2004
Przychody netto ze sprzedaży 343 718 277 987 +24%
EBIT 54 783 29 197 +88%
Zysk netto  43 514 20 255 +115%

 

Opublikowane przez Spółkę prognozy zakładają następujące wyniki na koniec 2006 roku:

Wyniki skonsolidowane (w mln PLN) 2005 Prognoza 2006 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 343,72 412,0 +20%
Zysk operacyjny 54,78 75,0 +36%
Zysk netto 43,51 61,0 +40,2%

 

Rozwój sieci w Polsce i Czechach w 2006

W 2006 roku Spółka otworzy kolejne 40 sklepów w Polsce pod marką CCC, oraz 15 sklepów nowej marki, roboczo nazywanej „SALONY”, oferujących obuwie asortymentowo i cenowo powyżej aktualnej oferty CCC. Otwarte też zostanie kolejnych 10 sklepów w Czechach.

Obecna struktura sieci sklepów CCC obejmuje 283 lokalizacje i wygląda następująco (stan na 31.01.2006):
- 108 sklepów własnych w Polsce

- 9 sklepów własnych w Czechach

- 121 sklepów franszyzowych

- 40 sklepów partnerskich (o słabszych lokalizacjach)

- 5 kiermaszy (bez logo CCC, obuwie przecenione i koncówki serii)

Plany rozwoju sieci sprzedaży w latach 2006-2008 przedstawia poniższa tabela:

  Sty 2006 2006 2007 2008 Razem
Model CCC          
Polska (sklepy własne) 114 +40 +40 +20 ok. +200 (oraz 150 franszyzowych)
Czechy 7 +10 +10 +10 ok. 40
Rosja - - 3   docelowo ok. 50
Sieć ,,Salony" - 15 +30 +30 do 2009 r. ok. 105
Sieć ,,Butiki" - - +18 +17 ok. 35

 

„Naszą dewizą jest dotrzymywanie obietnic złożonych inwestorom, dlatego cieszę się, że prognozy na 2005 rok nawet przekroczyliśmy. Nasze plany na 2006 zakładają dalszy dynamiczny wzrost. Konsekwentnie zwiększać będziemy liczbę sklepów własnych w Polsce, oraz rozwijać sprzedaż w sklepach już działających, ruszymy też ze sklepami pod nową marką.” – powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC SA.

Dodatkowych informacji udzielają:

Mariusz Gnych
Wiceprezes Zarządu, CCC SA
Tel. (76) 84 33 105, e-mail: [email protected]

Magda Kołodziejczyk
M+G
Tel. (22) 635 00 68, 0501 16 88 07
e-mail [email protected]

Grupa CCC jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Na koniec stycznia 2006 roku Grupa CCC dysponowała siecią 283 salonów sprzedaży, w tym 108 sklepów własnych.

W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest pod marką CCC przez własne salony firmowe, oraz salony działające na zasadzie franszyzy. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chinścy, jak również producenci włoscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Ilościowy udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 2,5%, a w rynku sprzedaży detalicznej na 5,5%. Daje to firmie pozycję zdecydowanego lidera polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednego z największych jego producentów w Polsce.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29