4 minuty czytania

CCC wyniki finansowe IIIQ 2015

CCC S.A., największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, osiągnął w III kwartale 2015 roku zysk netto na poziomie 33,827 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 512 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 24,3 mln zł, a na poziomie EBITDA 37,2 mln zł.

W III kwartale Grupa CCC kontynuowała realizację planów rozbudowy własnej sieci sprzedaży, która na dzień 30.09.2015 wyniosła 316,144 tys. m2. Łączna powierzchnia sieci sprzedaży, wliczając sklepy franczyzowe, w kraju i za granicą wyniosła 343,563 tys. m2.

Rok 2015 to ostatni rok realizacji trzyletniej strategii ekspansji zagranicznej ogłoszonej w sierpniu 2012 roku. Spółka w tym okresie udowodniła, że jej międzynarodowe aspiracje są realistyczne i uzasadnione. Strategia będzie kontynuowana w latach 2016-2017, a podstawową osią wzrostu pozostają kraje Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej i kraje bałtyckie.

WYNIKI FINANSOWE CCC PO TRZECIM KWARTALE 2015 ROKU
Szczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:

w tys. PLN Q3 2015 Q3 2014 zmiana (wartość) zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży 512 375 473 968 38 407 8,1%
Zysk operacyjny 24 329 52 228 -27 899 -53,4%
Zysk netto 33 827 40 244 -6 417 -15,9%

 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA

Na dzień 30 września 2015 zagraniczna sieć sprzedaży CCC obejmowała już 318 sklepów, w tym m.in. : 77 salonów w Czechach, 58 na Węgrzech, 38 w Rumunii, 40 w Niemczech, 33 na Słowacji, 25 w Austrii, 10 w Chorwacji, 8 na Słowenii , 3 w Turcji oraz 5 w Bułgarii.

Liczba sklepów Grupy CCC

Liczba sklepów Stan na 30.09.14 Stan na 30.09.15
CCC Polska - salony własne 355 365
CCC Polska - agencyjne 37 40
CCC Polska - franczyza 0 0
CCC Rosja/Łotwa/Kazachstan/Ukraina - franczyza 17 21
CCC Rumunia - franczyza 25 38
CCC Czechy 75 77
CCC Słowacja 28 33
CCC Węgry 55 58
CCC Niemcy 15 40
CCC Austria 12 25
CCC Słowenia 4 8
CCC Chorwacja 7

10

CCC Turcja 2 3
CCC Bułgaria - 5
LASOCKI/QUAZI 11

3

BOTI - sklepy własne 40 19
BOTI - franczyza 9 6
Łączna liczba placówek 692 751

 

„Mając na uwadze wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe w trzecim kwartale tego roku, jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. Był to dla nas okres dość dobry zarówno pod względem sprzedażowym jak i ciągłej ekspansji w regionie. Obecnie wszystkie siły skupiamy na realizacji ambitnych planów w czwartym, kluczowym dla naszego biznesu, kwartale.”

Dodatkowych informacji udziela:

Bartłomiej Piekarski
Investor Relations Manager
Tel. (76) 84 58 686
Kom. 667-872-742
e-mail: [email protected]

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, CFO
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]


Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jego producentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., największa fabryka butów w Europie i spółki zajmujące się sprzedażą na rynkach zagranicznych, m.in.: CCC Czech, CCC Slovakia, CCC Hungary, CCC Austria, CCC Germany, CCC Turkey, CCC Bulgaria. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 730 placówkach detalicznych. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 19%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29