8 minut czytania

CCC wyniki finansowe IIQ 2013

CCC SA, największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, osiągnął w II kwartale 2013 roku zysk netto na poziomie 69,1 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 422,3 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 47,6 mln zł, a na poziomie EBITDA 81 mln zł. Pierwsze półrocze Grupa CCC zakończyła wynikiem 29,5 mln zł wobec 45,4 mln zł w pierwszym półroczu zeszłego roku. Grupa CCC kontynuowała realizację planów rozbudowy własnej sieci sprzedaży, która na dzień 30.06.2013 wyniosła 190,8 tys. m2. Łączna powierzchnia sieci sprzedaży, wliczając sklepy franczyzowe w kraju i za granicą wyniosła 215,5 tys. m2.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd CCC celem strategicznym na lata 2013-2015, którym jest zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Spółka kontynuowała rozwój w Polsce, w Czechach, w Słowacji oraz na Węgrzech. Ponadto Grupa CCC rozpoczęła w pierwszej połowie roku ekspansję w Austrii i Słowenii. W ciągu najbliższych tygodni pojawią się również sklepy CCC w Chorwacji, Turcji oraz na rynku niemieckim. W Rumunii, w krajach nadbałtyckich, Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie spółka nadal zamierza rozwijać sieć sklepów franczyzowych. W ciągu roku 2013 roku sieć detaliczna powiększy się netto o 59 tys. m2.

WYNIKI FINANSOWE CCC PO DRUGIM KWARTALE 2013 ROKU
Szczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:

w tys. PLN Q2 2013 Q2 2012 zmiana (wartość) zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży 422 336 326 411 95 925 29,4%
Zysk operacyjny 81 017 59 075 21 942 37.1%
Zysk netto 69 167 42 774 26 393  61,7%

 

Po przedłużającej się zimie, która wpłynęła negatywnie na wyniki I kwartału, klienci rozpoczęli zakupy produktów z nowej wiosennej kolekcji. Liczba odwiedzających nasze sklepy wzrosła w kwietniu o 13,8 % rdr, co miało bezpośrednie przełożenie na wartości osiągniętych przychodów w II kwartale.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
W II kwartale ekspansja zagraniczna nabrała tempa. Sieć sprzedaży CCC za granicą na koniec czerwca 2013 roku obejmowała 116 sklepów własnych: 65 salonów w Czechach, 21 na Słowacji, 30 na Węgrzech oraz 28 sklepów franczyzowych. Do końca roku Spółka zamierza otworzyć: 8 sklepów w Czechach, 5 na Słowacji i 18 na Węgrzech. Ponadto pojawi się 10 franczyzowych sklepów rumuńskich oraz 24 własne na nowych dla Spółki rynkach: 7 sklepów w Austrii, 4 w Słowenii, 7 w Chorwacji, 3 w Turcji i 3 w Niemczech. Celem strategicznym pozostaje dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych, co doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia pozycji lidera na krajowym rynku obuwniczym oraz zdobycia pozycji największego gracza w pozostałych krajach Europy Środkowej – w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W latach 2013 - 2015 planujemy powiększyć sieć sprzedaży o nie mniej niż 150 tys. m2. Decyzja o skali, kierunkach geograficznych i tempie ekspansji na nowych rynkach zostanie podjęta przez Zarząd na przełomie roku.


Liczba sklepów własnych Grupy CCC

Liczba sklepów Stan na 30 czerwca 2012 Stan na 30 czerwca 2013
CCC Polska - salony własne 312 340
CCC Polska - agencyjne 28 38
CCC Polska - franczyza 23 8
CCC Rosja/Łotwa/Rumunia/Kazachstan/Ukraina - franczyza 8 28
CCC Czechy 56 65
CCC Słowacja 3 21
CCC Węgry - 30
QUAZI 35 0
LASOCKI - 25
BOTI - sklepy własne 190 113
BOTI - franczyza 54 37
Łączna liczba placówek 709 706

 

„W drugim kwartale nastąpiło odbicie popytu konsumpcyjnego. To najlepszy kwartał, pod względem wysokości wyniku finansowego, w historii spółki. Sroga i długa zima spowodowała, że klienci przełożyli plany zakupu obuwia z kolekcji wiosennej na późniejszy termin, co wpłynęło negatywnie na wyniki I kwartału. Bardzo dobre wyniki sprzedaży zanotowane w II kwartale potwierdziły założenia Spółki, iż mieliśmy do czynienia jedynie z odłożeniem popytu w czasie a nie ze zmniejszeniem aktywności konsumentów. Patrząc przez pryzmat wyników rocznych, w II kwartale Grupa CCC osiągnęła wynik, dzięki któremu jesteśmy w stanie odrobić pokaźną część straty z I kwartału. Oceniamy, że plan przychodów oraz wynik całego roku nie są zagrożone. Drugi kwartał 2013 roku stał pod znakiem kontynuacji intensywnej ekspansji na zagranicznych rynkach. Trwały zakrojone na szeroką skalę prace związane z założeniem spółek, budową struktur i uruchomieniem działalności operacyjnej w Austrii, Słowenii, Chorwacji, Turcji i w Niemczech.
Niezależnie od planów ekspansji i działań prosprzedażowych niezmiennym priorytetem pozostaje dla nas utrzymanie wysokiej efektywności i sprawności operacyjnej, naszej sieci sprzedaży i utrzymania kosztów na niskim poziomie, czyli w konsekwencji utrzymanie wysokich marż i wysokiej rentowności.” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, CCC SA
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

* * *
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jego producentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia, NG2 Suisse S.a.r.l., spółka zarządzająca znakami towarowymi, spółki zajmujące się sprzedażą na rynkach zagranicznych: CCC Czech, CCC Slovakia, CCC Hungary, CCC Austria, CCC Turkey. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 700 placówkach pod markami CCC, BOTI i Lasocki. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 17-18%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29