8 minut czytania

CCC wyniki finansowe IIQ 2015

CCC S.A., największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, osiągnął w II kwartale 2015 roku zysk netto na poziomie 105,1 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 608 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 95,5 mln zł, a na poziomie EBITDA 112,3 mln zł.

W II kwartale Grupa CCC kontynuowała realizację planów rozbudowy własnej sieci sprzedaży, która na dzień 30.06.2015 wyniosła 301,6 tys. m2. Łączna powierzchnia sieci sprzedaży, wliczając sklepy franczyzowe, w kraju i za granicą wyniosła 325,5 tys. m2.

Rok 2015, to ostatni rok realizacji trzyletniej strategii ekspansji zagranicznej ogłoszonej w sierpniu 2012 roku. Spółka w tym okresie udowodniła, że jej międzynarodowe aspiracje są realistyczne i uzasadnione. Strategia będzie kontynuowana w latach 2016-2017, a podstawową osią wzrostu pozostają kraje Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej i kraje bałtyckie.

WYNIKI FINANSOWE CCC PO DRUGIM KWARTALE 2015 ROKU
Szczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:

w tys. PLN Q2 2015 Q2 2014 zmiana (wartość) zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży 608 034 496 951 111 083 22,4%
Zysk operacyjny 95 525  87 173 8 352 936%
Zysk netto 105 132 69 757 35 375 50,7%

 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Na dzień 30 czerwca 2015 zagraniczna sieć sprzedaży CCC obejmowała już 303 sklepy, w tym m.in.: 78 salonów w Czechach, 57 na Węgrzech, 36 w Rumunii, 35 w Niemczech, 31 na Słowacji, 24 w Austrii, 9 w Chorwacji, 8 na Słowenii , 3 w Turcji oraz 5 w Bułgarii.

Liczba sklepów Grupy CCC

Liczba sklepów Stan na 30.06.2014 Stan na 30.06.2015
CCC Polska - salony własne 366 366
CCC Polska - agencyjne 38 38
CCC Polska - franczyza 6 6
CCC Rosja/Łotwa/Kazachstan/Ukraina - franczyza 17 17
CCC Rumunia - franczyza 36 36
CCC Czechy 78 78
CCC Słowacja 27 31
CCC Węgry 54 57
CCC Niemcy 10 35
CCC Austria 12 24
CCC Słowenia 4 8
CCC Chorwacja 4 9
CCC Turcja 2 3
CCC Bułgaria - 5
LASOCKI/QUAZI 15 3
BOTI - sklepy własne 43 19
BOTI - franczyza 16 6
Łączna liczba placówek 728 735

 

PRZEJĘCIE eobuwie.pl S.A.
Grupa CCC podjęła decyzję o nabyciu prywatnej spółki eobuwie.pl SA. W wyniku zawartej dziś umowy rozpoczął się proces przejęcia jej, dla pomyślnego sfinalizowania którego niezbędne jest m.in. uzyskanie zgody UOKiK.

Po sfinalizowaniu przejęcia w skład Grupy CCC ma wejść niekwestionowany lider sprzedaży obuwia online w Polsce (około 16% udziału w rynku sprzedaży obuwia online), o niepodważalnej wiarygodności wśród klientów potwierdzonej wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Eobuwie.pl SA zajmuje się sprzedażą detaliczną średniej oraz wysokiej jakości markowego obuwia i akcesoriów w kanale internetowym. Obecnie w ofercie portalu znajduje się ponad 20 000 produktów i ponad 330 marek.
Spółka dystrybuuje towary w krajach pokrywających się z głównymi rynkami, na których działa Grupa CCC - przede wszystkim w Polsce, Czechach, w Niemczech i na Słowacji. Przymierza się również do rozpoczęcia dynamicznej ekspansji w innych krajach regionu CEE oraz w Austrii. Celem wsparcia ekspansji geograficznej eobuwie.pl uruchomiło kilka miesięcy temu inwestycję w ultranowoczesne centrum logistyczne.

Działalność eobuwie.pl charakteryzuje się bardzo wysoką marżowością i dynamicznym wzrostem – przychody spółki wzrosły pomiędzy rokiem 2012 a 2014 z 25 do 71 mln PLN, podczas gdy EBITDA w tym samym okresie wzrosła z poziomu 4,2 do 11,2 mln PLN.

Włączenie spółki w struktury Grupy CCC zaowocuje licznymi synergiami kosztowymi i operacyjnymi. Eobuwie.pl zyska dostęp do zasobów finansowych Grupy Kapitałowej oraz jej zaplecza logistycznego, będzie też mogło skorzystać z reklamy w sklepach CCC oraz umożliwi swoim klientom odbiór i zwroty zamówień we wszystkich punktach sieci CCC. Z kolei Grupa CCC wzbogaci się dzięki przejęciu o najwyższe kompetencje w zakresie e-commerce, które będzie mogła wykorzystać w dalszym rozwoju organicznym.
Droższe marki z portfolio CCC (Lasocki, Sprandi, Disney) dostępne będą na platformach e-commerce spółki eobuwie.pl S.A. we wszystkich krajach Europy Środkowej, w Niemczech i w Austrii.

Pierwszy etap transakcji obejmuje zakup 74,99% udziałów spółki eobuwie.pl SA., przy czym umowa daje Grupie CCC prawo zakupu pozostałych udziałów spółki w roku 2019 na z góry ustalonych warunkach. Dwaj obecni akcjonariusze spółki – Marcin Grzymkowski (Prezes Zarządu) i Krzysztof Grzymkowski (Wiceprezes Zarządu) będą nadal zarządzali operacyjnie działalnością eobuwie.pl S.A.
Wartość pierwszego etapu transakcji wynosi 129,982 mln PLN i będzie sfinansowana w całości ze środków własnych Grupy CCC, przy czym wartość ta może ulec zwiększeniu w sposób zapisany w umowie w przypadku przekroczenia przez spółkę zabudżetowanych na rok 2015 wyników.

Dodatkowych informacji udziela:

Bartłomiej Piekarski
Investor Relations Manager
Tel. (76) 84 58 686
Kom. 667-872-742

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, CFO
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jego producentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., największa fabryka butów w Europie i spółki zajmujące się sprzedażą na rynkach zagranicznych, m.in.: CCC Czech, CCC Slovakia, CCC Hungary, CCC Austria, CCC Germany, CCC Turkey, CCC Bulgaria. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 730 placówkach detalicznych. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 19%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29