7 minut czytania

CCC wyniki finansowe IIQ 2016

WYNIKI GRUPY CCC ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU

CCC SA, największa detaliczna spółka obuwnicza w Europie Środkowej i największy producent obuwia w Europie, osiągnęła w II kwartale 2016 roku zysk netto na poziomie 134,0 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 864,9 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 138,0 mln zł, a na poziomie EBITDA 151,0 mln zł. W całym pierwszym półroczu Spółka zarobiła na poziomie netto 113,3 mln zł przy zysku na działalności operacyjnej 130,8 mln zł i zysku EBITDA 160,0 mln zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 łączna powierzchnia sieci sprzedaży, wliczając sklepy franczyzowe, w kraju i za granicą wyniosła 406,2 tys. m2. Spółka od początku roku dokonała 49 otwarć nowych salonów oraz zamknęła 5 istniejących sklepów.

Rok 2016 to kontynuacja realizacji wieloletniej strategii, zgodnie z którą Grupa CCC prowadzi ekspansję na rynki Europy Środkowej i Wschodniej dążąc do zdobycia pozycji lidera na każdym z krajowych rynków obuwniczych w regionie. Oprócz działających już znakomicie rynków Europy Środkowej i Południowo – Wschodniej Spółka w kwietniu uruchomiła sprzedaż franczyzową na rynku estońskim i przymierza się do otwarcia pierwszych sklepów detalicznych w Serbii. Podstawowymi filarami rozwoju w roku 2016 pozostają Polska, Rumunia oraz kraje zachodnie – Niemcy i Austria. W drugim kwartale 2016 roku Spółka otworzyła 8 salonów w kraju a za granicą swoje działania skupiła na rynku niemieckim gdzie otworzyła 6 nowych salonów, tym samym zwiększając powierzchnię handlową o ponad 5,5 tys. m2. W obszarze e-commerce, poprzez efekt synergii z eobuwie.pl SA, Grupa dąży do zdobycia pozycji lidera w sprzedaży obuwia online w Europie Środkowej. Dotychczas eobuwie.pl sprzedawało buty i torebki poprzez swoje regionalne domeny w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie a od drugiego kwartału bieżącego roku również w Bułgarii.

WYNIKI FINANSOWE CCC PO DRUGIM KWARTALE 2016 ROKU
Szczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:

w tys. PLN Q2 2016 Q2 2015 zmiana (wartość) zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży 864,9 607,6 257,3 42,3%
Zysk (strata) operacyjny 138,0 92,1 45,9 49,8%
Zysk (strata) netto 134,0 101,3 32,7 32,3%

 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA

Sieć sprzedaży CCC za granicą na koniec czerwca 2016 roku obejmowała 383 sklepów, w tym m.in.: 79 salonów w Czechach, 66 na Węgrzech, 64 w Niemczech, 44 na Rumunii, 38 na Słowacji, 30 w Austrii, 19 w Chorwacji, 9 w Słowenii, 9 w Rosji, 7 na Łotwie i 5 na Ukrainie.

W II kwartale 2016 roku Grupa CCC na rynkach zagranicznych otworzyła 17 nowych sklepów. Głównym obszarem działalności Spółki w analizowanym okresie pozostały Niemcy – 6 otwarć, Węgry – 3 otwarcia oraz Chorwacja - 2 otwarcia. Pozostałe nowe placówki przypadają na rynek słowacki, bułgarski, rosyjski, litewski, rumuński oraz estoński, które zostały powiększone po 1 salonie każdy.

Liczba sklepów własnych i franczyzowych Grupy CCC

Liczba sklepów Stan na 30.06.2015 Stan na 30.06.2016
CCC Polska 404 422
CCC Polska - franczyza 6 0
CCC Rosja /Kazachstan/ Ukraina - franczyza 11 16
CCC Rumunia franczyza 36 44
CCC Łotwa/ Litwa - franczyza 6 10
CCC Czechy 78 79
CCC Słowacja 31 38
CCC Węgry 57 66
CCC Austria 24 30
CCC Słowenia 8 9
CCC Chorwacja 9 19
CCC Turcja 3 0
CCC Niemcy 35 64
CCC Bułgaria 5 7
CCC Estonia 0 1
Lasocki/Quazi 3 0
BOTI – sklepy własne 19 0
BOTI – franczyza 6 0
Łączna liczba placówek 735 805

 

„Pierwsze półrocze 2016 roku zakończyło się bardzo dobrymi wynikami. Podsumowując ten okres należy wspomnieć o samej sprzedaży, jak również o realizacji ogłoszonych w styczniu planów strategicznych na najbliższe dwa lata. Pod względem sprzedaży drugi kwartał uważamy za bardzo dobry dla Spółki - przyniósł on nam wyniki wyższe od oczekiwanych. Na początku roku ogłosiliśmy cele strategiczne, z których skrupulatnie się wywiązujemy. W kwietniu uruchomiliśmy sprzedaż franczyzową w Estonii, mocno rozwijamy rynek niemiecki gdzie od początku roku otworzyliśmy 13 nowych salonów o łącznej powierzchni handlowej prawie 12 tyś. m2 a niedługo otworzymy pierwsze sklepy detaliczne w Serbii. Nie zapominamy również o krajowym rynku, który od początku roku zostałpowiększony o 12 salonów o łącznej powierzchni prawie 11 tyś. m2. Sprzedaż internetowa realizowana przez platformę eobuwie.pl została rozszerzona o kolejny kraj (Bułgarię). Mówiąc o rozwoju wartym uwagi jest fakt, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy coraz chętniej sięgają po skórzane obuwie, kolekcję jesienno-zimową poszerzyliśmy o kolejne skórzane brandy: QUAZI, BUT S oraz OTTIMO, które są już dostępne w salonach CCC.”  powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC SA.

Dodatkowych informacji udziela:

Bartłomiej Piekarski
Investor Relations Manager
Tel. (76) 84 58 686
Kom. 667-872-742
e-mail: [email protected]

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, CFO
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

Grupa CCC jest liderem rynku sprzedaży detalicznej obuwia w Europie Środkowej i największym jego producentem w Europie. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., największa fabryka butów w Europie i spółki zajmujące się sprzedażą na rynkach zagranicznych, m.in.: CCC Czech, CCC Slovakia, CCC Hungary, CCC Austria, CCC Germany, CCC Bulgaria. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 800 placówkach detalicznych. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym krajowym rynku obuwia jest szacowany na ponad 20%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29