8 minut czytania

CCC wyniki finansowe IQ 2013

CCC SA, największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, osiągnął w I kwartale 2013 roku stratę netto na poziomie 39,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 221,2 mln zł. Strata na działalności operacyjnej wyniosła 33,9 mln zł, a na poziomie EBITDA 25,2 mln zł. Grupa realizowała plany rozbudowy własnej sieci sprzedaży, która w I kwartale 2013 roku została powiększona ze 188,9 tys. m2 do 194,7 tys. m2 (wliczając sklepy franczyzowe w kraju i za granicą powierzchnia sprzedaży na dzień 31.03.2013 wyniosła 208,9 tys. m2). Zarząd CCC postawił sobie ze cel strategiczny na lata 2013-2015 zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech ekspansja będzie prowadzona poprzez własne sklepy detaliczne. W roku 2013 sieć detaliczna powiększy się o placówki w Austrii, Słowenii, Chorwacji i Turcji. W każdym z tych krajów przed rozpoczęciem sezonu Jesień-Zima 2013 będzie funkcjonowało kilka placówek. W Rumunii, w krajach nadbałtyckich, Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie spółka nadal zamierza rozwijać sieć sklepów franczyzowych.

WYNIKI FINANSOWE CCC PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU
Szczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:

w tys. PLN Q1 2013 Q1 2012 zmiana (wartość) zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży 221 223 256 605 -35 382 -13,8%
Zysk operacyjny -33 904 8 465 -42 369 -
Zysk netto -39 664 2 678 -42 342 -

 

O wyjątkowo słabych wynikach I kwartału 2013 zadecydowała długa i sroga zima, która zniechęciła klientów do zakupów produktów z nowej wiosennej kolekcji. Liczba odwiedzających nasze sklepy spadła w marcu o blisko ¼ rdr, co miało bezpośrednie przełożenie na wartości osiągniętych przychodów oraz marży. Wyniki sprzedaży zanotowane w kwietniu (wzrost o 34,2% rdr) oraz początku maja potwierdzają, że mamy do czynienia z odłożeniem popytu w czasie.

ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY
Sieć sprzedaży CCC na koniec marca 2013 roku obejmowała łącznie 706 placówek, w tym 640 sklepów własnych (340 salonów CCC w Polsce, 62 w Czechach, 19 na Słowacji, 23 na Węgrzech, 132 sklepów BOTI , 26 butików Lasocki, 38 sklepów agencyjnych). Spółka planuje dalszy dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych, co doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia pozycji lidera na krajowym rynku obuwniczym oraz zdobycia pozycji największego gracza w pozostałych krajach Europy Środkowej – w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W latach 2013- 2015 planujemy powiększyć sieć sprzedaży o nie mniej niż 150 tys. m2 Niezależnie od planów rozwoju na rynkach: polskim, czeskim, słowackim i węgierskim w najbliższych latach GK CCC zamierza również rozwijać się w innych krajach regionu. W orbicie zainteresowań są kraje, gdzie już funkcjonują sklepy CCC, czyli Rumunia, Rosja, Łotwa, Kazachstan, Ukraina, ale też Słowenia, Chorwacja, Turcja. Pierwszym krajem zachodnioeuropejskim, gdzie pojawi się sklep z logo CCC będzie Austria.

Liczba sklepów Stan na 31 grudnia 2012 Stan na 31 grudnia 2013
CCC Polska - salony własne 339 340
CCC Polska - agencyjne 36 38
CCC Polska - franczyza 8 8
CCC Rosja/Łotwa/Rumunia/Kazachstan/Ukraina - franczyza 15 20
CCC Czechy 62 62
CCC Słowacja 12 19
CCC Węgry 15 23
QUAZI 4 0
LASOCKI 30 26
BOTI - sklepy własne 146 132
BOTI - franczyza 42 38
Łączna liczba placówek 709 706

 

„Wyniki pierwszego kwartału nie dają powodów do zadowolenia. To najsłabszy kwartał, pod względem wysokości wyniku finansowego, w historii spółki. Sroga i długa zima spowodowała, że klienci przełożyli plany zakupu obuwia z kolekcji wiosennej na późniejszy termin. Bardzo dobre wyniki sprzedaży zanotowane w kwietniu oraz pierwszych dniach maja utwierdzają nas w przekonaniu, że mamy do czynienia z odłożeniem popytu w czasie. Patrząc przez pryzmat wyników rocznych, waga I kwartału jest mało istotna. Ciągły rozwój własnej sieci sprzedaży detalicznej, prowadzi do wzrostu udziału kosztów stałych. Skutkuje to relatywnie słabymi wynikami w I i III kwartale, za to w II i IV oczekujemy silnego efektu dźwigni operacyjnej. Oceniamy, że plan przychodów oraz wynik całego roku nie są zagrożone.

Pierwszy kwartał 2013 roku stał pod znakiem intensywnej ekspansji na zagranicznych rynkach. Spółka otworzyła 7 sklepów na Słowacji, 8 na Węgrzech oraz 5 franczyzowych: 3 w Rumunii i 2 na Łotwie. Trwały również zakrojone na szeroką skalę prace związane z założeniem spółek, budową struktur i uruchomieniem działalności operacyjnej w Austrii, Słowenii, Chorwacji i Turcji. Niezależnie od planów ekspansji i działań prosprzedażowych absolutnym priorytetem pozostaje dla nas utrzymanie wysokiej efektywności i sprawności operacyjnej, sprawnego zarządzania siecią sprzedaży i utrzymania kosztów na niskim poziomie, czyli w konsekwencji utrzymanie wysokich marż i wysokiej rentowności.” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, CCC SA
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

* * *
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jego producentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia, NG2 Suisse S.a.r.l., spółka zarządzająca znakami towarowymi, spółki zajmujące się sprzedażą na rynkach zagranicznych: CCC Czech, CCC Slovakia, CCC Hungary, CCC Austria, CCC Turkey. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 700 placówkach pod markami CCC, BOTI i Lasocki. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 17-18%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29