4 minuty czytania

CCC wyniki finansowe IQ 2015

CCC S.A., największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, osiągnął w I kwartale 2015 roku zysk netto na poziomie 6,4 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 432 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 10,4 mln zł, a na poziomie EBITDA 24,1 mln zł.
W I kwartale Grupa CCC kontynuowała realizację planów rozbudowy własnej sieci sprzedaży, która na dzień 31.03.2015 wyniosła 290,1 tys. m2. Łączna powierzchnia sieci sprzedaży, wliczając sklepy franczyzowe, w kraju i za granicą wyniosła 316,3 tys. m2.


Zgodnie z przyjętym przez Zarząd CCC SA celem strategicznym na lata 2013-2015, którym jest zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Spółka kontynuowała rozwój w Polsce, w Czechach, w Słowacji oraz na Węgrzech. Ponadto Grupa CCC kontynuowała rozpoczętą w roku 2013 ekspansję w Austrii, Słowenii, Chorwacji i w Niemczech oraz otworzyła pierwsze sklepy w Bułgarii.

WYNIKI FINANSOWE CCC PO PIERWSZYM KWARTALE 2015 ROKU
Szczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:

w tys. PLN Q1 2015 Q1 2014 zmiana (wartość) zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży 431 913 359 691 72 222 20,1%
Zysk operacyjny 10 379 5 035 5 344 106,1%
Zysk netto 6 409 416 5 993 1 440,6%

 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Na dzień 31 marca 2015 zagraniczna sieć sprzedaży CCC obejmowała już 288 sklepów, w tym m.in. : 78 salonów w Czechach, 57 na Węgrzech, 30 na Słowacji, 33 w Rumunii, 32 w Niemczech, 23 w Austrii, 8 w Chorwacji, 6 na Słowenii , 3 w Turcji oraz 2 w Bułgarii.

Głównym celem strategicznym Grupy CCC pozostaje dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych, co doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia dominującej pozycji w Polsce oraz zdobycia do końca 2015 roku pozycji lidera rynku obuwniczego w Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech.

Liczba sklepów Grupy CCC

Liczba sklepów 31.03.2014 31.03.2015
CCC Polska - salony własne 347 368
CCC Polska - agencyjne 38 38
CCC Polska - franczyza 8 -
CCC Rosja/Łotwa/Kazachstan/Ukraina - franczyza 16 16
CCC Rumunia - franczyza 20 33
CCC Czechy 74 78
CCC Słowacja 25 30
CCC Węgry 52 57
CCC Niemcy 5 32
CCC Austria 9 23
CCC Słowenia 4 6
CCC Chorwacja 4 8
CCC Turcja 2 3
CCC Bułgaria - 2
LASOCKI/QUAZI 17 4
BOTI - sklepy własne 59 25
BOTI - franczyza 28 6
Łączna liczba placówek 708 729

 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych w I kwartale 2015 roku. To był dla nas dobry okres zarówno pod względem sprzedażowym jak i dynamicznej ekspansji, zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, a jest to o tyle istotne, że rok 2015 jest rokiem, w którym się spodziewamy zanotować najwyższą dynamikę przyrostu powierzchni handlowej w całej historii rozwoju Grupy Kapitałowej CCC. Spadek marży handlowej w kraju został zrekompensowany z łatwością wyższymi marżami osiąganymi za granicą”

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, CFO
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]


Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jego producentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia i spółki zajmujące się sprzedażą na rynkach zagranicznych, m.in.: CCC Czech, CCC Slovakia, CCC Hungary, CCC Austria, CCC Germany, CCC Turkey, CCC Bulgaria. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 700 placówkach detalicznych. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 19%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29