8 minut czytania

CCC wyniki finansowe IQ 2016

CCC SA, największa detaliczna spółka obuwnicza w Europie Środkowej i największy producent obuwia w Europie, osiągnęła w I kwartale 2016 roku stratę netto na poziomie 17,8 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 534,6 mln zł. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 4,8 mln zł, a na poziomie EBITDA zysk w wysokości 11,4 mln zł.

W I kwartale 2016r. powierzchnia handlowa Spółki wzrosła o ok. 20 tys. m², a łączna powierzchnia sieci sprzedaży, wliczając sklepy franczyzowe, w kraju i za granicą wyniosła 391,3 tys. m2. Spółka w opisywanym okresie dokonała 24 otwarć nowych salonów oraz zamknęła 5 istniejących sklepów sieci BOTI i Lasocki. Kwartalny bilans Grupy CCC w zakresie rozbudowy sieci dystrybucji jest dodatni i wynosi 19 sklepów.

W roku 2015 CCC SA przedstawiła uaktualnienie swojej strategii rozwoju, w której dominującą rolę będzie odgrywać kontynuacja bardzo udanej ekspansji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka udowodniła, że precyzyjnie i trafnie dobiera rynki, na których działa i w latach 2016-2017 podstawową osią wzrostu pozostaną kraje Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej i kraje bałtyckie. Grupa CCC w ciągu dwóch najbliższych lat zamierza zdobyć pozycję lidera na każdym z krajowych rynków obuwniczych w regionie oraz uzyskać trwałą rentowność na rynkach austriackim i niemieckim. Rok 2016 jest spektakularny dla CCC ponieważ wyniki finansowe Grupy Kapitałowej kształtowane są już nie tylko poprzez sprzedaż stacjonarną ale również internetową. W obszarze e-commerce, poprzez efekt synergii z eobuwie.pl SA, Grupa CCC dąży do zdobycia pozycji lidera w sprzedaży obuwia online w Europie Środkowej. Obecnie eobuwie.pl sprzedaje buty i torebki poprzez swoje regionalne domeny w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Rumunii, na Węgrzech a od 2016r. również na Ukrainie. W drugim kwartale bieżącego roku Spółka zamierza uruchomić sprzedaż w Bułgarii, a w kolejnym na Litwie.

WYNIKI FINANSOWE CCC PO PIERWSZYM KWARTALE 2016 ROKU
Szczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:

w tys. PLN Q1 2016 Q1 2015 zmiana (wartość) zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży 534,6 431,9 102,7 23,8%
Zysk (strata) operacyjny -4,8 10,4 - -
Zysk (strata) netto -17,8 6,4 - -

 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Sieć sprzedaży CCC za granicą na koniec marca 2016 roku obejmowała 370 sklepów, w tym m.in.: 80 salonów w Czechach, 63 na Węgrzech, 58 w Niemczech, 43 na Rumunii, 37 na Słowacji, 30 w Austrii, 17 w Chorwacji, 9 w Słowenii, 8 w Rosji, 7 na Łotwie i 5 na Ukrainie.

W I kwartale 2016 roku Grupa CCC na rynkach zagranicznych otworzyła 19 nowych sklepów. Głównym obszarem działalności Spółki w analizowanym okresie pozostały Niemcy – 7 otwarć, Chorwacja – 4 otwarcia oraz Austria – 3 otwarcia. Pozostałe nowe placówki przypadają na rynek węgierski, który wzbogacił się o 2 sklepy oraz rynek słoweński, rumuński i czeski powiększony po 1 salonie każdy.

Liczba sklepów własnych i franczyzowych Grupy CCC

Liczba sklepów Stan na 31.03.2015 Stan na 31.03.2016
CCC Polska 406 415
CCC Rosja/Kazachstan/Ukraina - franczyza 10 15
CCC Rumunia - franczyza 33 43
CCC Łotwa/Litwa - franczyza 6 9
CCC Czechy 78 80
CCC Słowacja 30 37
CCC Węgry 57 63
CCC Austria 23 30
CCC Słowenia 6 9
CCC Chorwacja 8 17
CCC Turcja 3 3
CCC Niemcy 32 58
CCC Bułgaria 2 6
Lasocki 4 0
BOTI - sklepy własne 25 0
BOTI - franczyza 6 0
Łączna liczba placówek 729 785

 

„Pierwszy kwartał był okresem nieco rozczarowującym pod względem sprzedaży i nie sprostał naszym ambitnym oczekiwaniom. Zbyt długa zima skutecznie zniechęcała klientów do kupna obuwia przeznaczonego na cieplejsze dni. Pogoda nie była naszym sprzymierzeńcem i nieco pokrzyżowała nasze plany, jednak nie na długo. Nieco gorsza aura pierwszego kwartału przerwana została już w kwietniu, gdzie wyniki sprzedaży przekroczyły nasze oczekiwania. Potwierdza to fakt, że problemem minionego kwartału nie były oferowane modele, jakość czy sama marka lecz niesprzyjające warunki pogodowe, tak ważne w naszej branży. Jesteśmy coraz więksi, rozwijamy się w zadowalającym tempie, zdobywamy nowe rynki a od niedawna działamy również poprzez nowy kanał dystrybucji, więc z całą pewnością nie możemy mówić o porażce a o odnoszonych sukcesach. W 2016r. ogłosiliśmy dwuletnią strategię, zgodnie z która będziemy kontynuować bardzo udaną ekspansję na rynki Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej i kraje bałtyckie. CCC SA to już nie tylko sprzedaż stacjonarna ale również internetowa, w której widzimy olbrzymi potencjał a wyniki pierwszego kwartału utwierdzają nas w przekonaniu o słusznie podjętej decyzji przejęcia lidera e-commerce. Wartym zauważenia jest fakt, iż zaczynają już działać synergie przychodowe a marki własne CCC również w sprzedaży online cieszą się bardzo dużą popularnością i uplasowały się na pierwszym miejscu wśród najchętniej wybieranych marek., w ofercie ponad 400 brandów eobuwie.pl.” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC SA.

Dodatkowych informacji udziela:

Bartłomiej Piekarski
Investor Relations Manager
Tel. (76) 84 58 686
Kom. 667-872-742
e-mail: [email protected]

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, CFO
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

Grupa CCC jest liderem rynku sprzedaży detalicznej obuwia w Europie Środkowej i największym jego producentem w Europie. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., największa fabryka butów w Europie i spółki zajmujące się sprzedażą na rynkach zagranicznych, m.in.: CCC Czech, CCC Slovakia, CCC Hungary, CCC Austria, CCC Germany, CCC Turkey, CCC Bulgaria. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 790 placówkach detalicznych. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na ponad 20%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29