6 minut czytania

CCC wyniki finansowe IVQ 2013

CCC SA, największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, osiągnął w IV kwartale 2013 roku zysk netto na poziomie 77,2 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 582,9 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 102,9 mln zł, a na poziomie EBITDA 114,4 mln zł.

Cały rok 2013 Grupa CCC zakończyła wynikiem netto 132,03 mln zł wobec 106,31 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku. Grupa CCC kontynuowała realizację planów rozbudowy własnej sieci sprzedaży, która na dzień 31.12.2013 wyniosła 224,2 tys. m2. Łączna powierzchnia sieci sprzedaży, wliczając sklepy franczyzowe, w kraju i za granicą wyniosła 243,9 tys. m2.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd CCC celem strategicznym na lata 2013-2015, którym jest zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Spółka kontynuowała rozwój w Polsce, w Czechach, w Słowacji oraz na Węgrzech. Ponadto Grupa CCC rozpoczęła ekspansję w Austrii, Słowenii, Chorwacji, Turcji oraz Niemczech. W Rumunii, w krajach nadbałtyckich, Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie spółka nadal zamierza rozwijać sieć sklepów franczyzowych.

Do końca 2014 roku powierzchnia sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC SA przekroczy 319 tys. m2.

WYNIKI FINANSOWE CCC PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU
Szczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:

w tys. PLN Q4 2013 Q4 2012 zmiana (wartość) zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży 582 856 435 820 147 036 33,7%
Zysk operacyjny 102 922 58 121 44 801 77,1%
Zysk netto 77 229 43 470 33 759 77,7%

 

Bardzo dobry poziom sprzedaży kolekcji jesienno-zimowej zaważył na wynikach całego kwartału.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
W IV kwartale ekspansja zagraniczna nabrała tempa. Sieć sprzedaży CCC za granicą na koniec grudnia 2013 roku obejmowała 199 sklepów, w tym m.in. : 73 salony w Czechach, 50 na Węgrzech, 25 na Słowacji, 19 w Rumunii, 6 w Austrii, 4 w Niemczech,3 w Chorwacji, 2 w Słowenii i 2 w Turcji.

Celem strategicznym pozostaje dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych, co doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia pozycji lidera na krajowym rynku obuwniczym oraz zdobycie miana znaczącego międzynarodowego gracza w pozostałych krajach Europy Środkowej – w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

W latach 2013 - 2015 planujemy powiększyć sieć sprzedaży o nie mniej niż 200 tys. m2.

Liczba sklepów własnych Grupy CCC

Liczba sklepów Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2013
CCC Polska - salony własne 339 342
CCC Polska - agencyjne 36 37
CCC Polska - franczyza 8 8
CCC Rosja/Łotwa/Kazachstan/Ukraina - franczyza 10 15
CCC Rumunia - franczyza 5 19
CCC Czechy 62 73
CCC Słowacja 12 25
CCC Węgry 15 50
CCC Austria   6
CCC Słowenia   2
CCC Chorwacja   3
CCC Turcja   2
CCC Niemcy   4
LASOCKI/QUAZI 34 20
BOTI - sklepy własne 146 72
BOTI - franczyza 42 34
Łączna liczba placówek 709 712

 

„Realizacja planu na najbliższe lata zweryfikuje pozycję Grupy CCC na arenie międzynarodowej. Z miesiąca na miesiąc Spółka udowadnia, że przyjęta strategia ekspansji w Europie Środkowej i Wschodniej to właściwy kierunek, a najlepszym dowodem są bardzo dobre wyniki finansowe.
Grupa CCC nie spoczywa na laurach i już teraz ogłasza kontynuację równie intensywnego tempa ekspansji w latach 2014-2015. W samym roku 2014 mamy zamiar powiększyć powierzchnię handlową o ok. 75 tys. m2, w 2015 o kolejne 80-95 tys. m2” – powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC.

Dodatkowych informacji udziela:
Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, CCC SA
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

* * *
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jego producentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia, NG2 Suisse S.a.r.l., spółka zarządzająca znakami towarowymi, spółki zajmujące się sprzedażą na rynkach zagranicznych: CCC Czech s.r.o., CCC Slovakia s.r.o., CCC Hungary Shoes Kft., CCC Austria Ges.m.b.H., CCC Germany G.m.b.H., CCC Hrvatska d.o.o., CCC Obutev d.o.o., CCC Shoes Turkiye. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 700 placówkach pod markami CCC, BOTI i Lasocki. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 17-18%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29