5 minut czytania

CCC wyniki finansowe IVQ 2014

CCC S.A. największy dystrybutor i producent obuwia w Europie, osiągnął w IV kwartale 2014 roku zysk netto na poziomie 312,3 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 682,0 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 102,9 mln zł, a na poziomie EBITDA 124, 1 mln zł.

W IV kwartale Grupa CCC kontynuowała realizację planów rozbudowy własnej sieci sprzedaży salonów CCC, która na dzień 31.12.2014 wyniosła, 278,3 tys. m2. Łączna powierzchnia sieci sprzedaży, wliczając sklepy franczyzowe, w kraju i za granicą wyniosła 305,3 tys. m2.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd CCC celem strategicznym na lata 2013 - 2015, którym jest zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Spółka kontynuowała rozwój w Polsce, w Czechach, w Słowacji oraz na Węgrzech. Ponadto Grupa CCC otwierała nowe placówki handlowe w Austrii, Słowenii, Chorwacji, oraz w Niemczech. W Rumunii, w krajach nadbałtyckich, Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie spółka nadal zamierza rozwijać sieć sklepów franczyzowych.

WYNIKI FINANSOWE CCC PO CZWARTYM KWARTALE 2014 ROKU
Szczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:

w tys. PLN Q4 2014 Q4 2013 zmiana (wartość) zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży 682 030 583 404 98 626 16,9%
Zysk operacyjny 102 876 94 972 7 904 8,3%
Zysk netto 312 342 70 419 241 923 343,5%

 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Na koniec grudnia 2014 sieć salonów poza granicami kraju obejmowała 275 sklepów, w tym m.in.: 79 salonów w Czechach, 57 na Węgrzech, 30 na Słowacji, 31 w Rumunii, 17 w Austrii, 27 w Niemczech, 8 w Chorwacji, 6 na Słowenii i 3 w Turcji.


Głównym celem strategicznym pozostaje dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych, co doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia pozycji lidera w Polsce oraz poza granicami kraju. Do końca 2015 roku CCC zamierza zostać liderem również w Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech.

W latach 2013 - 2015 planujemy powiększyć sieć sprzedaży dwukrotnie tj. o ok. 200 tys. m

Liczba sklepów własnych Grupy CCC

Liczba sklepów Stan na 31.12.2013 Stan 31.12.2014
CCC Polska - salony własne 342 366
CCC Polska - agencyjne 37 39
CCC Polska - franczyza 8 -
CCC Rosja/Łotwa/Kazachstan/Ukraina - franczyza 15 17
CCC Rumunia - franczyza 19 31
CCC Czechy 73 79
CCC Słowacja 25 30
CCC Węgry 50 57
CCC Austria 6 17
CCC Słowenia 2 6
CCC Chorwacja 3 8
CCC Turcja 2 3
CCC Niemcy 4 27
LASOCKI 20 8
BOTI - sklepy własne 72 34
BOTI - franczyza 34 7
Łączna liczba placówek 712 729

 

Piotr Nowjalis, Wiceprezes Zarządu :
„IV kwartał charakteryzuje wysoka marża zysku brutto na sprzedaży skutkująca poprawą rentowności na wszystkich poziomach rachunków wyników. Również w czwartym kwartale miała miejsce restrukturyzacja biznesowa Grupy CCC związana z wyodrębnieniem ZORGANIOZWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (Grupa Zakupy), która przejęła na siebie wszystkie funkcje zakupowe, marketingowe oraz zarządzanie cenami i sprzedażą. Utworzone z tego tytułu aktywo podatkowe zwiększyło skonsolidowany zysk netto o około 230 mln złotych. Wynik oczyszczony o efekt restrukturyzacji biznesowej Spółka szacuje na ok. 220 mln złotych.”

Dodatkowych informacji udziela:
Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, CFO
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jego producentem w Europie. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia, NG2 Suisse S.a.r.l., spółka zarządzająca znakami towarowymi, spółki zajmujące się sprzedażą na rynkach zagranicznych, m.in.: CCC Czech, CCC Slovakia, CCC Hungary, CCC Austria, CCC Germany, CCC Turkey. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 700 placówkach pod markami CCC, BOTI i Lasocki. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 19-20%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29