7 minut czytania

CCC wyniki finansowe IVQ 2015

CCC SA, największa detaliczna spółka obuwnicza w Europie Środkowej i największy producent obuwia w Europie, osiągnął w IV kwartale 2015 roku zysk netto na poziomie 105,2 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 755,4 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 118,3 mln zł, a na poziomie EBITDA 134 mln zł. Zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych osiągnął w analizowanym kwartale poziom 107,6 mln zł zaś w roku poprzednim 115,8 mln zł.

Cały rok 2015 Grupa CCC zakończyła zyskiem netto 250,59 mln zł wobec 420,36 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku. Zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 228,3 mln zł w roku 2015 i 236,3 mln zł w roku poprzednim.

Grupa CCC kontynuowała realizację planów rozbudowy własnej sieci sprzedaży, która na dzień 31.12.2015 wyniosła 340,5 tys. m2. Łączna powierzchnia sieci sprzedaży, wliczając sklepy franczyzowe, w kraju i za granicą wyniosła 371,5 tys. m2. Spółka w 2015 roku dokonała 124 otwarć nowych salonów oraz zamknęła łącznie 80 istniejących sklepów. Roczny bilans Grupy CCC w zakresie rozbudowy sieci dystrybucji jest dodatni i wynosi 44 sklepy i ponad 66 tys. m2.

Rok 2015 to ostatni rok realizacji trzyletniej strategii ekspansji zagranicznej ogłoszonej w sierpniu 2012 roku. Spółka w tym okresie udowodniła, że jej międzynarodowe aspiracje są realistyczne i uzasadnione. Strategia będzie kontynuowana w latach 2016-2017, a podstawową osią wzrostu pozostają kraje Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej i kraje bałtyckie. Ponadto, Grupa CCC stawia sobie za cel zdobycie pozycji lidera w sprzedaży obuwia online na rynkach Europy Środkowej w ciągu najbliższych trzech lat.

WYNIKI FINANSOWE CCC PO CZWARTYM KWARTALE 2015 ROKU
Szczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:

w tys. PLN Q4 2015 Q4 2014 zmiana (wartość) zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży 755 416 679 201 76 215 11,2%
Zysk (strata) operacyjny 118 295 98 798 19 497 19,7%
Zysk netto 105 222 309 939 -204 717 -66,1%
Zysk netto ,,oczyszczony" ze zdarzeń jednorazowych 107 593 115 814 -8 221 -7,1%

 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Sieć sprzedaży CCC za granicą na koniec grudnia 2015 roku obejmowała 351 sklepów, w tym m.in. : 79 salonów w Czechach, 61 na Węgrzech, 51 w Niemczech, 42 na Rumunii, 37 na Słowacji, 27 w Austrii, 13 w Chorwacji, po 8 w Rosji i Słowenii, 7 na Łotwie, 5 na Ukrainie.

W 2015 roku Grupa CCC dokonała ekspansji na nowe rynki zagraniczne, a tym samym poszerzyła sieć swojej sprzedaży o 6 sklepów w Bułgarii oraz 2 sklepy na Litwie.

Liczba sklepów własnych i franczyzowych Grupy CCC

Liczba sklepów Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015

CCC Polska

405 410
CCC Rosja/Kazachstan/Ukraina - franczyza 11 15
CCC Rumunia - franczyza 31 42
CCC Łotwa/Litwa - franczyza 6 9
CCC Czechy 79 79
CCC Słowacja 30 37
CCC Węgry  57 61
CCC Austria 17 27
CCC Słowenia 6 8
CCC Chorwacja 8 13
CCC Turcja 3 3
CCC Niemcy 27 51
CCC Bułgaria 0 6
Lasocki 8 3
BOTI - sklepy własne 34 5
BOTI - franczyza 7 4
Łączna liczba placówek 729 773

 

„Realizacja przyjętej w minionych latach strategii okazała się strzałem w dziesiątkę. Spółka pokazała swoją siłę, a tym samym umocniła swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Osiągnięte sukcesy nie pozwalają nam na stagnację, a wręcz napędzają do działania. Na kolejne lata zapowiadamy kontynuację bardzo udanej ekspansji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej oraz zdobycie pozycji lidera na każdym z krajowych rynków obuwniczych w regionie. Jeszcze w 2016 roku planujemy zwiększyć sprzedaż LFL na rynku niemieckim i austriackim o odpowiednio 15% i 10%, powiększyć powierzchnię handlową o min. 100 tys. m², otworzyć nową spółkę dystrybucyjną w Serbii i otworzyć pierwsze sklepy franczyzowe w Estonii. Swoje działania skupimy również na obszarze e-commerce. W segmencie tym, poprzez eobuwie.pl dążymy do osiągnięcia pozycji lidera w sprzedaży obuwia online w Europie Środkowej. Spodziewam się że zajmie nam to dwa – maksymalnie trzy lata ” powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC SA.

Dodatkowych informacji udziela:

Bartłomiej Piekarski
Investor Relations Manager
Tel. (76) 84 58 686
Kom. 667-872-742
e-mail: [email protected]

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, CFO
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

Grupa CCC jest liderem rynku sprzedaży detalicznej obuwia w Europie Środkowej i największym jego producentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., największa fabryka butów w Europie i spółki zajmujące się sprzedażą na rynkach zagranicznych, m.in.: CCC Czech, CCC Slovakia, CCC Hungary, CCC Austria, CCC Germany, CCC Turkey, CCC Bulgaria. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 770 placówkach detalicznych. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 19%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29