Dariusz Miłek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Miłek

Wykształcenie średnie (technik górnik).

Pan Dariusz Miłek w latach 1993-2003 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „MIŁEK” w Lubinie, a od 1995 roku w Chróstniku. W latach 1999-2004 pracował w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako prokurent, a od 1.07.2002 roku jako Prezes Zarządu.

Od roku 2004 pełni w Spółce CCC S.A. stanowisko Prezesa Zarządu. Laureat wielu prestiżowych konkursów z zakresu zarządzania. W roku 2016 został laureatem prestiżowej Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii Sukces, Rok później Prezes Dariusz Miłek otrzymał główną nagrodę European CEO Awards 2017 w kategorii Sustainable Apparel Industry.

Pan Dariusz Miłek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz Miłek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja o liczbie posiadanych akcji:

Poznaj pozostałych członków Rady Nadzorczej:

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29