Aktualności

Aktualności 9 minut czytania

Grupa CCC zamyka Q1 2022

Wzrost przychodów we wszystkich segmentach, kolejna skokowa poprawa marży brutto oraz dobry odbiór kolekcji wiosenno-letniej – Grupa CCC zamyka Q1 2022

W pierwszym kwartale 2022 roku (luty-kwiecień) Grupa CCC wypracowała 1,9 mld PLN przychodów (+33% rdr). Dynamiczny wzrost odnotowały wszystkie segmenty Grupy – zarówno w obszarze full-price, jak i off-price. Znaczący udział w przychodach, na poziomie 55%, utrzymał e-commerce, a dynamika sprzedaży (+19%) i rentowność EBITDA (6,6%) Grupy MODIVO istotnie wyróżniała się na tle branży. Miniony okres w Grupie CCC to także kolejny, skokowy wzrost marży brutto (+5,4 p.p.), która osiągnęła poziom 49%. Pomimo wciąż wymagającego otoczenia biznesowego, modowa, wiosenno-letnia oferta cieszy się dużym zainteresowaniem Klientów.

 

– Ostatni kwartał pokazał, że mimo zmiennego otoczenia rynkowego potrafimy wypracowywać wzrosty mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC. Po trudnym lutym i pierwszej połowie marca, popyt w handlu zaczął się stabilizować, a kwiecień był najlepszym sprzedażowo miesiącem minionego okresu. Pomimo wysokiej bazy zeszłorocznej, w trwającym drugim kwartale widzimy wysoką dynamikę przychodów (+35% rdr). Co więcej, kdk przyspiesza także tempo wzrostu sprzedaży e-commerce (+48% rdr). Odnotowujemy także dalszą poprawę marży brutto rdr. Posiadamy mocną ofertę produktową, silne i rozpoznawalne marki oraz prowadzimy angażującą komunikację marketingową. To pozwala nam pozytywnie patrzeć w przyszłość.

 

W pierwszym kwartale 2022 roku przychody Grupy CCC wyniosły ok. 1,9 mld PLN (+33% rdr). Udział ze sprzedaży online po raz kolejny osiągnął wysoki poziom 55% (-7 p.p. rdr). Dynamiczny wzrost przychodów odnotowały wszystkie segmenty Grupy.

Szyld CCC wygenerował w ubiegłym kwartale przychody w wysokości 780 mln PLN, co stanowi wzrost o przeszło 42% rdr. Co więcej, sprzedaż w bieżącym roku jest wyższa o 7% od przychodów wypracowanych przez ten brand w analogicznym kwartale 2019 roku (nieobarczonym pandemią i przy istotnie wyższej powierzchni handlowej).

–  Miniony okres, to także znacząca optymalizacja kapitału obrotowego. Cykl rotacji zapasami w segmencie CCC został skrócony o ponad 20 dni - powiedział Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych w Grupie CCC. - Jeden dzień poprawy rotacji zapasem w CCC to zmniejszenie inwestycji w kapitał obrotowy o 5,5 mln zł. Dlatego też będziemy kontynuować nasze prace w tym obszarze. Ograniczanie inwestycji w kapitał obrotowy to nasza odpowiedź na niesprzyjające otoczenie biznesowe, w tym w szczególności stale rosnące stopy procentowe.

Dynamiczne tempo rozwoju prezentuje także szyld HalfPrice, który wraz z początkiem maja obchodził swoje pierwsze urodziny. Na koniec Q1 2022 osiągnął on 119 mln PLN przychodów, co stanowi 6% udziału w sprzedaży całej Grupy. Sieć obecna jest już na 7 rynkach, posiada 67 sklepów stacjonarnych, a od końca ubiegłego roku w Polsce działa również e-commerce HalfPrice.

 

Obroty DeeZee w okresie omawianego kwartału kształtowały się na podobnym do zeszłorocznego poziomie i wyniosły 26 mln PLN. Szyld stawia na rozwój oferty odzieżowej oraz współpracę z platformami typu marketplace.  

Marża brutto Grupy wzrosła w ubiegłym kwartale o 5,4 p.p. rdr oraz 2,3 p.p. kdk, osiągając wysoki poziom 49%. Na wzrost ten w największym stopniu wpłynęła poprawa marży brutto w szyldzie CCC o blisko 9 p.p. rdr. Zysk brutto ze sprzedaży Grupy wyniósł niemal 923 mln PLN (+49% rdr). Dynamika kosztów w minionym okresie była zbliżona do tempa wzrostu przychodów. Co więcej, w ujęciu kdk odnotowano zmniejszenie poziomu kosztów SG&A o ok. 25 mln PLN (-3%).

Pierwszy kwartał 2022 r. Grupa CCC zakończyła marżą EBITDA na poziomie 4,7%, co stanowi wzrost o 2,6 p.p. rdr.

 

Grupa MODIVO w Q1’22

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2022 Grupa MODIVO, do której należą szyldy eobuwie.pl oraz MODIVO, odnotowała 915 mln PLN przychodów. Dynamika sprzedaży (+19% rdr) i rentowność EBIDTA (6,6%) Grupy MODIVO, istotnie wyróżniała się na tle branży. Wysoką dynamikę w analizowanym okresie wygenerował szyld MODIVO, osiągając wzrost sprzedaży o 68% rdr (do poziomu 162  mln  PLN), podczas gdy eobuwie.pl wypracowało przychody na poziomie 745 mln PLN (+12% rdr).  

 

– Od początku roku w pełni koncentrujemy się na realizacji strategicznych celów Grupy MODIVO S.A. Konsekwentnie inwestujemy w dalszą ekspansję zagraniczną. Zadebiutowaliśmy na nowych, tym razem bałtyckich, rynkach oraz powołaliśmy zespół ekspertów, który odpowiada za wzmocnienie naszej obecności w kluczowych krajach – mówi Damian Zaplata, Prezes Zarządu Grupy MODIVO. – Przed nami kolejne ambitne wyzwania. Rozpoczęliśmy fazę testową platformy marketplace, która pozwoli na rozszerzenie i uatrakcyjnienie portfolio produktów dla klientów. Wystartowaliśmy także z ofertą reklamową dla naszych partnerów w kanałach e-commerce i retail.  Naszym priorytetem pozostaje wzmocnienie zasobów i zespołu technologicznego oraz rozwój logistyki, które są kluczowymi ogniwami modelu omnichannel.

 

W minionym kwartale, Grupa MODIVO wypracowała marżę brutto na poziomie 43,2%, co stanowi wzrost o 0,1 p.p. rdr. Koszty SG&A rosły w tempie 32% rdr, głównie w związku z licznymi inwestycjami w rozwój logistyki, systemów wspierających sprzedaż oraz wdrożeniem marketplace. W ujęciu kdk poziom kosztów spadł o ok. 10%. Zysk EBITDA wyniósł 61 mln PLN, przy 6,6% marży, tj. zgodnej z założeniami strategii biznesowej GO.25.

 

Grupa CCC dołącza do kolejnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju

Pozytywny wpływ na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo to zobowiązanie Grupy CCC, zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju GO.25. Spółka nie tylko podejmuje aktywne działania w tym obszarze, ale także ściśle współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi organizacjami, wypracowującymi standardy dla biznesu. W minionym kwartale Grupa dołączyła do kolejnych, znaczących inicjatyw, takich jak:

  • Global Compact ONZ - największej na świecie sieci skupiającej blisko 15 000 przedsiębiorstw, które działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i aktywnie odpowiadają na istniejące oraz nadchodzące wyzwania klimatyczne, gospodarcze i społeczne.
  • Zero Discharge of Hazardous Chemicals - misją tej globalnej inicjatywy jest rezygnacja ze szkodliwych substancji w procesie produkcji materiałów wykorzystywanych w branży odzieżowej czy obuwniczej.
  • Karta Działań Przemysłu Modowego na rzecz Klimatu ONZ (Fashion Industry Charter for Climate Action) - zakłada ona 16 celów klimatycznych, w ramach, których podpisujący kartę zobowiązują do ograniczania emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości.

 

Więcej informacji o działaniach Grupy CCC w obszarze Zrównoważonego Rozwoju, dostępnych jest TUTAJ.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter