7 minut czytania

Kolejny dobry kwartał dla CCC, rewizja prognoz w górę

· Zysk netto CCC wzrósł w II kwartale 2005 o 163%, do 13,24 mln PLN
· Przychody ze sprzedaży wzrosły o 35%, do 94,8 mln zł
· Spółka podniosła prognozę finansową na 2005 rok: zakłada przychody w wysokości 330,5 mln PLN i zysk netto na poziomie 37,1 mln PLN
· W I półroczu 2005 Spółka CCC otworzyła 22 nowe sklepy własne w Polsce i 4 w Czechach.
· Plany na drugie półrocze zakładają otwarcie kolejnych 20 sklepów w Polsce i 4 w Czechach

Wyniki za II kwartał 2005
Podstawowe pozycje rachunku wyników przedstawia poniższa tabela:

(w mln zł) II kwartał 2005 II kwartał 2004 Zmiana 2005/2004
Przychody netto ze sprzedaży 94 821 70 203 +35%
Zysk brutto  16 899 7 295 +132%
EBIT 16 702 9 160 +82%
Zysk netto 13 240 5 028 +163%

 

Dane odnoszą się do wyników pro-forma, gdyż sprawozdania skonsolidowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości sporządzane są dla Grupy od czerwca 2004.

Korekta prognoz

Wyniki skonsolidowane (w mln PLN) 2004 Prognoza 2005 Zmiana Dotychczasowa prognoza 2005
Przychody ze sprzedaży 279,23 330,5 +18,4% 325,0
Zysk brutto na sprzedaży 90,92 128,4 +41,2% 125,5
Zysk operacyjny 35,63 48,6 +36,2% 43,6
Zysk netto 23,96 37,1 +54,8% 31,4

 

Założenia prognozy:
- Otwarcie 35 nowych sklepów własnych w Polsce (z czego 22 już otwarte, 1 zamknięty, 4 otwarte w Czechach)
- Utrzymanie obecnego poziomu sprzedaży hurtowej

Rozwój sieci i wzrost sprzedaży

Plany CCC na 2005 rok zakładały otwarcie 35 sklepów własnych w Polsce oraz 5 na terenie Republiki Czeskiej. Łącznie w pierwszym półroczu Spółka otworzyła już 22 sklepy własne w Polsce (1 został zamknięty, czyli w sumie przybyło w sieci 21 sklepów własnych) i 4 w Czechach. Otwartych zostało także 7 sklepów franszyzowych.

Na koniec czerwca Spółka posiadała już łącznie 291 punktów sprzedaży (w porównaniu do 267 na koniec grudnia 2004). Struktura sieci CCC wygląda obecnie następująco:
- 89 sklepów własnych w Polsce
- 4 sklepy własne w Czechach
- 141 sklepów franszyzowych
- 49 sklepów partnerskich (o słabszych lokalizacjach)
- 8 kiermaszy (bez logo CCC, obuwie przecenione i koncówki serii)

Łączna powierzchnia sprzedaży we własnych placówkach wzrosła w II kwartale 2005 do 30,6 tys. m2 (na koniec 2004 - 23,1 m2), a w pozostałych sklepach do 32,2 tys. m2 (na koniec 2004 - 31 tys m2).

Na wzrost sprzedaży, oprócz rozwoju sieci detalicznej, miała wpływ m.in. udana wiosenna kampania reklamowa marki „Lasocki”.

Potwierdzeniem rosnącej siły marki „Lasocki” jest m.in. otrzymanie przez nią w czerwcu 2005 roku srebrnego „Lauru Konsumenta” w kategorii „Obuwie”. Jest to nagroda przyznawana przez „Przegląd Gospodarczy” najpopularniejszym na krajowym rynku firmom, produktom i usługom. Wyróżnieni "Laurem Konsumenta" wyłaniani są na podstawie konsumenckich badań rynkowych, w których ankietowani wskazują firmy bądź produkty, ich zdaniem najlepsze na rynku, najcześciej przez nich wybierane, pozytywnie oceniane i rekomendowane innym osobom.

Dalsze plany

Spółka planuje jeszcze w tym roku otwarcie kolejnych 20 sklepów w Polsce oraz 4 w Czechach. Łącznie w 2005 roku w sieci CCC przybędzie więc 41 sklepów własnych w Polsce (czyli o 6 więcej od pierwotnie założonych 35 lokalizacji) i 8 w Czechach (o 3 więcej od pierwotnych założeń).

Do końca czerwca zrealizowaliśmy już w ponad 70-proc. założenia dotyczące otwarcia nowych sklepów na ten rok. Dlatego postanowiliśmy do końca tego roku otworzyć jeszcze 20 sklepów własnych w Polsce oraz – zachęceni wynikami sprzedaży naszych sklepów w Czechach – jeszcze 4 sklepy na terenie Republiki Czeskiej. Na podstawie całorocznych wyników sprzedaży podejmiemy decyzje o ewentualnych kierunkach i kalendarzu dalszej ekspansji zagranicznej. Podsumowując pierwsze półrocze, i biorąc pod uwagę pierwsze wyniki sprzedaży tego kwartału, zdecydowaliśmy się również podnieść prognozy na 2005 rok – powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC.

Dodatkowych informacji udzielają:

Mariusz Gnych
Wiceprezes Zarządu, CCC SA
Tel. (76) 84 33 105, e-mail: [email protected]

Magda Kołodziejczyk
M+G
Tel. (22) 635 00 68, 0501 16 88 07
e-mail [email protected]

Grupa CCC jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Na koniec czerwca 2005 Grupa CCC dysponowała siecią 291 salonów sprzedaży, w tym 89 sklepów własnych. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzaą CCC S.A. – spółka zarzadzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcja obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest pod marką CCC przez własne salony firmowe, oraz salony działające na zasadzie franszyzy. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy, jak również producenci włoscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Ilościowy udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 2,5%, a w rynku sprzedaży detalicznej – na 5%. Daje to firmie pozycję zdecydowanego lidera polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednego z największych jego producentów w Polsce.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29