4 minuty czytania

Komunikat prasowy 24 listopada 2004

Cena akcji CCC 9,5 zł.

Zarząd CCC ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych na 9,5 zł. Cena Emisyjna akcji serii D jest równa Cenie Sprzedaży akcji serii B i C. Decyzję poprzedził proces budowy księgi popytu, przeprowadzony w ramach przedziału cenowego 9 zł – 11 zł.

Przy ustaleniu ceny emisyjnej Zarząd CCC miał na względzie długoterminową perspektywę obecności Spółki na rynku giełdowym, oraz uzyskanie optymalnej struktury akcjonariatu, zarówno dla Spółki, jak też nabywców akcji w publicznej ofercie.

Oferta publiczna akcji CCC obejmuje łącznie 8 mln akcji, z czego 6,4 mln w ramach Publicznej Subskrypcji na akcje nowej emisji serii D oraz 1,6 mln akcji istniejących serii B i C w ramach Oferty Sprzedaży.

Wczoraj zamknięta została oferta w transzy detalicznej. Szacowna przez Spółke stopa redukcji w transzy detalicznej to około 70%. Różnica między ceną wynikającą z zapisów w transzy detalicznej (11 zł) a ceną emisyjną / ceną sprzedaży (9,5 zł) będzie zwracana inwestorom zgodnie z ich dyspozycją złożoną w formularzu zapisu. W ramach transzy instytucjonalnej zapisy będą przyjmowane w dniach 24 i 25 listopada od wybranych inwestorów finansowych, którzy brali udział w procesie budowy księgo popytu. Przyjmować je będzie Oferujacy – Dom Maklerski CAIB Securities.

Szczegółowe wyniki publicznej oferty, w tym ostateczne stopy redukcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego po zakończeniu publicznej oferty.

Środki pozyskane z emisji akcji serii D, CCC przeznaczy na rozwój sieci sprzedaży (inwestycje rzeczowe i wyposażenie nowo otwieranych salonów) oraz zwiększenie kapitału obrotowego.

Przydział akcji nastąpi 26 listopada. Debiut giełdowy akcji serii B i C i Praw Do Akcji (PDA) serii D planowany jest na początek grudnia 2004 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Magda Kołodziejczyk
NBS Public Relations
Tel. 826 74 16, e-mail: [email protected]

Grupa CCC jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Według stanu na koniec września 2004 roku Grupa CCC dysponowała siecią 263 salonów sprzedaży, w tym 71 sklepów własnych. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Faktory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest pod marką CCC przez własne salony firmowe, oraz salony działające na zasadzie franszyzy. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (Chiny, Włochy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Ilościowy udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 2,5%, a w rynku sprzedaży detalicznej – na 5%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29