2 minuty czytania

NG2 - dywidenda za 2008 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NG2 SA, największego dystrybutora i wiodącego producenta obuwia w Polsce, podjęło dziś uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za 2008 rok.

Dywidenda została ustalona na 1,0 zł za akcję, co oznacza, że akcjonariuszom zostanie wypłaconych w sumie 38,4 mln zł. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 28 września 2009 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 16 października 2009 r.

W 2008 roku spółka wypracowała przychody w wysokości 769 mln zł oraz zysk netto blisko 103,5 mln zł. W I kw. 2009 roku przychody NG2 wyniosły 166,7 mln zł, natomiast zysk netto 4,6 mln zł.

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Sacewicz
M+G
Tel. (22) 625 71 14, 0501 183 386
e-mail: [email protected]

Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w 614 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy, jak również producenci włoscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 8-10%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29