8 minut czytania

NG2 - emisja akcji

Zarząd NG2 S.A. zwołał na dzień 12 listopada 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego celem jest poddanie pod obrady akcjonariuszy wniosku zarządu w sprawie zmian w statucie i podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Da to zarządowi spółki możliwość wyemitowania do 10% kapitału tj. do 3.840.000 akcji w ciągu trzech lat.

„NG2 jest dzisiaj w bardzo dobrej kondycji finansowej i płynnościowej. Dług netto jest w spółce na poziomie poniżej jednorocznego zysku. Bieżącą działalność, nawet przy tym tempie rozwoju możemy bez problemu finansować kredytami bankowymi. NG2 potrzebuje jednak elastyczności w dostępie do kapitału na sfinansowanie inwestycji. Takiej elastyczności nie gwarantuje dzisiaj rynek papierów dłużnych, dlatego musimy mieć otwartą furtkę do pozyskania kapitału od naszych akcjonariuszy. Skorzystamy z niej jednak tylko wtedy, gdy uznamy warunki na rynku za zadowalające” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu.

Zarząd spółki wskazał w projekcie uchwał na NWZA minimalny poziom ceny emisyjnej. Jest to średnia z notowań akcji NG2 na GPW z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających każdą z potencjalnych emisji. Aktualnie średnia ta wynosi ponad 45 zł i Zarząd spółki nie zamierza przeprowadzić emisji poniżej tej ceny.

Środki z potencjalnych emisji mają posłużyć na sfinansowanie inwestycji. Spółka zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat przeprowadzić inwestycje o wartości ok. 190 mln zł, dzięki którym NG2 umocni swoją pozycję lidera rynku obuwniczego w Polsce. Inwestycje zostaną przeznaczone na budowę nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego wysokiego składowania, dalszą rozbudowę sieci sprzedaży oraz systemów IT.

Największa część planowanych inwestycji, tj. blisko 100 mln zł, zostanie zainwestowane w budowę nowoczesnego, zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania, które ma w przyszłości obsługiwać ponad tysiąc sklepów zarządzanych przez Grupę NG2.

Dzięki automatyzacji procesów i zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu logistyki i magazynowania, znacząco zwiększy się przewaga konkurencyjna spółki. Obniżeniu ulegną koszty obsługi logistycznej, a spółka będzie w stanie szybciej dostarczać produkty jak również na bieżąco uzupełniać sprzedane buty do sieci sprzedaży.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na inwestycje, mające na celu dalszą rozbudowę sieci sprzedaży - otwarcia kolejnych nowych sklepów oraz przejmowanie sklepów od tych franszyzobiorców, którzy zadeklarowali taką chęć. Duże możliwości optymalizacji procesów i zwiększenia rentowności spółka widzi w zakresie planowania finansowego i planowania kolekcji. Dlatego też planuje zainwestować w nowy systemem IT, dzięki któremu zarządzanie siecią sklepów, zapasami i polityką sprzedaży będzie jeszcze bardziej efektywne, co wpłynie na zwiększenie rentowności Grupy.

„Już dziś, dzięki systemowi sortowniczemu, codziennie zaopatrujemy sklepy CCC, BOTI I QUAZI w buty w modelach i kolorach, na które jest zapotrzebowanie w poszczególnych sklepach. Co więcej, dostarczamy również codziennie buty w rozmiarach, których potrzebują nasze sklepy, co jest prawdziwym ewenementem na skalę Europy wśród sieci obuwniczych. Jednak w związku z dynamicznym rozwojem sieci sprzedaży marek zarządzanych przez NG2, chcielibyśmy wybudować centrum logistyczne, które będzie dostosowane do skali naszych operacji i ilości sprzedawanych w najbliższych latach produktów. Pozwoli nam to zwiększyć naszą rentowność oraz prowadzić dalszą ekspansję na rynku obuwniczym w Polsce” – powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2 S.A.

Planowane zmiany w statucie zawierają również autoryzację dla Zarządu do przeprowadzania, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, emisji z wyłączeniem prawa poboru - co ma zapewnić sprawne przeprowadzenie ewentualnego podwyższenia kapitału.

„Chcemy przekonać akcjonariuszy do instytucji kapitału docelowego. Nigdy nie zaskakiwaliśmy rynku publicznego kontrowersyjnymi pomysłami inwestycyjnymi dlatego liczymy na zaakceptowanie naszych propozycji na NWZA. Jesteśmy bardzo konsekwentni w realizacji naszej strategii. Rozwój organiczny i koncentracja na powiększaniu udziału rynkowego na krajowym rynku obuwniczym były naszym celami strategicznymi w ostatnich latach. Takie same cele strategiczne stawiamy przed sobą także na lata najbliższe.” – powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2..

PROGRAM MOTYWACYJNY

Spółka zamierza również uruchomić program motywacyjny, na który zamierza przeznaczyć do 2% kapitału. Program planowany jest jako trzyletni i uzależniony będzie od realizacji przez spółkę skumulowanego poziomu zysku netto w latach 2010-2012. Cel postawiony przed menedżerami spółki to osiągnięcie w tym okresie skumulowanego poziomu zysku netto przez Grupę NG2 na poziomie 450 mln zł. Cena emisyjna zaplanowana jest jako 3-miesięczna średnia notowań kursu akcji NG2 S.A. na GPW z okresu poprzedzającego NWZA, pomniejszoną o 10% dyskonto. Uprawnionymi w programie motywacyjnym będą obecni i przyszli członkowie zarządu oraz ścisłego kierownictwa spółki (z wyłączeniem Prezesa Zarządu Dariusza Miłka). Przyznanie uprawnień ma nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2012.

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, NG2 SA
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

Iwona Sacewicz-Mojsiuszko
M+G
Tel. (22) 625 71 14, 0501 183 386
e-mail: [email protected]

* * *
Grupa NG2 jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w 667 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 12-13%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29