6 minut czytania

NG2 po trzech kwartałach 2007 - dynamiczny wzrost przychodów, dalszy rozwój sieci

NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia w Polsce, wypracował po trzech kwartałach 2007 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 379,7 mln zł, czyli wyższe o blisko 36% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Z kolei zysk netto firmy w tym okresie wyniósł 36,58 mln zł.

- Od początku roku NG2 znacząco rozwinęła swoją sieć sprzedaży NG2, otwierając łącznie 127 placówek (sklepów własnych i franszyzowych) na terenie Polski i Republiki Czeskiej, w tym: BOTI - 45 sklepów własnych i 61 franszyzowych, QUAZI - 7 sklepów, CCC – 29 sklepów własnych. Sieć sprzedaży obejmuje zatem łącznie już 427 placówek.
- W 2007 roku spółka planuje otwarcie łącznie 40 nowych sklepów pod logo CCC, 10 butików Quazi oraz 130 sklepów firmowych BOTI (w tym 50 własnych).
- Własne sklepy, które stanowią 241 z łącznie 427 lokalizacji, generują średnią marżę detaliczną na poziomie 55,2% proc.
- Spółka podtrzymuje prognozy na 2007 rok i planuje osiągnąć 540 mln zł przychodów ze sprzedaży i 81 mln zł zysku netto.

WYNIKI FINANSOWE PO TRZECH KWARTAŁACH 2007 ROKU

Szczegółowe dane finansowe przedstawiają się następująco:

w mln PLN I-III kw. 2006 I-III kw. 2007 Zmiana III kw. 2006 III kw. 2007 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 279,45 379,72 +35,9% 92,34 129,43 +40,2%
Zysk operacyjny 43,93 53,88 +22,6 11,19 11,42 +2%
Zysk netto 37,25 36,58 -1,8% 9,07 8,35 -8,6%

 

Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaŻy po pierwszych trzech kwartałach wyniosła blisko 36 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Motorem wzrostu jest rozbudowa sieci dystrybucji salonów firmowych CCC i Quazi bardzo dynamiczny rozwój sieci sprzedaży nowej marki BOTI. Jednocześnie tempo wzrostu sprzedaży w dotychczasowych placówkach wyniosło 16,3%.

ROZWÓJ SIECI W PIERWSZYCH TRZECH KWARTAŁACH 2007

Sieć sprzedaży NG2 na koniec pierwszego półrocza obejmowała łącznie 427 placówek. Na wzrost sieci największy wpływ miała budowa lokali pod marka BOTI, których łącznie po trzech kwartałach otwarto 106 (45 własnych i 61 franszyzowych).

Liczba sklepów Stan na 30.09.2007 Stan na 31.12.2006
CCC Polska - salony własne 161 132
CCC Polska - franszyza 121 125
CCC Czechy 12 11
QUAZI 21 14
BOTI 180 (47 - sklepy własne, 61 franszyza) 2
Sklepy partnerskie 4 13
Kiermasze 0 3
Łączna liczba placówek 427 300

 

PROGNOZY I PLANY NA 2007 ROK

W całym 2007 roku Grupa NG2 będzie nadal rozwijać się bardzo dynamicznie. Przychody grupy mają wzrosnąć o prawie 35% wobec ubiegłego roku, z kolei dynamika zysku netto przekroczy 52% w porównaniu z 2006 rokiem.

Wyniki skonsolidowane w mln zł 2006 Prognoza 2007 Zmiana Realizacja Realizacja w %
Przychody 400,86 540,0 +34,7% 379,72 70,3%
Zysk operacyjny 61,99 95,0 +53,2% 53,88 56,7%
Zysk netto 53,14 81,0 +52,4% 36,58 45,2%

 

PLANOWANY ROZWÓJ SIECI

Docelowo spółka planuje mieć pod logo CCC około 200 lokali własnych i 150 objętych franszyzą w Polsce oraz ok. 40 lokali własnych w Czechach. Siec butików Quazi docelowo ma składać się z 75 sklepów. Sieć sklepów firmowych BOTI ma docelowo obejmować 350 sklepów własnych i 350 franszyzowych.

„Trzeci kwartał tego roku był kolejnym okresem konsekwentnej realizacji naszej strategii, zakładającej bardzo dynamiczny rozwój sieci – w ciagu dziewięciu ostatnich miesięcy otworzyliśmy aż 127 placówek. Motorem rozwoju sieci była przede wszystkim marka Boti. Równolegle ze wzrostem liczby sklepów, systematycznie zwiekszamy sprzedaż w dotychczasowych placówkach – po trzech kwartałach tempo wzrostu sprzedaży w porównywalnych sklepach wyniosło aż 16,3%. Wzrost przychodów o blisko 36% po trzech kwartałach dowodzi, że idziemy we własciwym kierunku.” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2.

Dodatkowych informacji udzielają:

Mariusz Gnych
Członek Zarządu, NG2 SA
Tel. (76) 84 33 105, e-mail: [email protected]

Magda Kołodziejczyk
M+G
Tel. (22) 625 71 14, 0501 16 88 07
e-mail [email protected]

Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarzadzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w 427 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy, jak również producenci włoscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Ilościowy udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 2,5%, a w rynku sprzedaży detalicznej – na 6%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29