2 minuty czytania

NG2 - rekordowy październik

Październik był najlepszym miesiącem w dotychczasowej historii NG2 SA pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży – wyniosły one 139,1 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych aż o 43,3%. Jednocześnie październikowe przychody były wyższe aż o ponad 34,5% od uzyskanych w kwietniu 2009 r., czyli dotychczasowym rekordowym miesiącu sprzedaży NG2.
Narastająco od stycznia do października 2009 r. przychody NG2 były wyższe o 25,6% od osiągniętych w analogicznym okresie 2008 roku i wyniosły 790,8 mln zł.

Przychody ze sprzedaży detalicznej realizowanej w sklepach własnych, w porównaniu do października 2008, wzrosły o 64,1%. Narastająco za okres styczeń - październik 2009 przychody ze sprzedaży detalicznej realizowanej we własnych sklepach wyniosły 670,8 mln PLN, co stanowiło wzrost o 35,6% w stosunku do analogicznego okresu roku 2008. „Październik był rekordowym miesiącem sprzedaży NG2. Nasze przychody ze sprzedaży były o ponad 34.% wyższe niż w rekordowym do tej pory kwietniu tego roku. Wpływ na takie wyniki miały bardzo sprzyjające warunki pogodowe, ale także trafność wyboru kolekcji, które oferujemy w naszych sieciach CCC, BOTI i NG2.” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2.

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Sacewicz-Mojsiuszko
M+G
Tel. (22) 625 71 14, 0501 183 386
e-mail: [email protected]

Grupa NG2 jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w 667 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 12-13%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29