2 minuty czytania

NG2 - sprzedaż I kw. 2009

Jednostkowe przychody NG2 ze sprzedaży w marcu 2009 roku wyniosły 77,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w marcu ubiegłego roku o 22,3%, pomimo niekorzystnych dla sprzedaży butów warunków pogodowych w marcu. Przychody za okres styczeń – marzec 2009 wyniosły 165,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2008 roku o 19,0%.

Narastająco za okres styczeń – marzec 2009 sprzedaż detaliczna wyniosła 121,3 mln zł, co stanowiło wzrost o 40,7% w stosunku do analogicznego okresu roku 2008. Narastająco za okres styczeń – marzec 2009 sprzedaż hurtowa wyniosła 40,2 mln zł, co stanowiło spadek sprzedaży o 17,8% w stosunku do analogicznego okresu roku 2008.

W okresie styczeń – marzec 2009 wszystkie sieci detaliczne zanotowały wzrost sprzedaży w placówkach porównywalnych w stosunku do poprzedniego roku.

„Konsekwentnie realizujemy złożoną inwestorom obietnicę wzrostu naszych przychodów. Szczególnie zadowoleni jesteśmy ze wzrostu przychodów ze sprzedaży detalicznej realizowanej w sklepach własnych, który wyniósł ponad 40% oraz ze stałego wzrostu sprzedaży w placówkach porównywalnych. Nasze sukcesy to nic innego, jak potwierdzenie słuszności strategii koncentracji na produktach skierowanych do szerokiego grona odbiorców, na które jest popyt także w trudniejszych czasach.” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2.

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Sacewicz
M+G
tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386
e-mail: [email protected]

Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w 557 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy, jak również producenci włoscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 8-10%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29