9 minut czytania

NG2 wyniki finansowe IIIQ 2011

NG2 SA, największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, wypracował w III kwartale 2011 roku ponad 17 milionów zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 242,6 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 22,9 mln zł, a EBITDA 28,9 mln zł. Grupa realizowała plany rozbudowy sieci sprzedaży, która w trzecim kwartale została powiększona o ponad 2,4 tys. m2.

Podstawą strategii NG2 na najbliższe lata pozostaje rozwój w Polsce i w Czechach. Jednocześnie Spółka zamierza kontynuować rozpoczętą w pierwszym kwartale współpracę z franczyzobiorcami z Rosji.

WYNIKI FINANSOWE NG2 PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU
Szczegółowe dane finansowe NG2 przedstawiają się następująco:

w tys. PLN III kw. 2011 III kw. 2010 Zmiana I-III kw. 2011 I-III kw. 2010 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 242 588 267 927 -9,46% 726 845 708 181 +2,64%
Zysk operacyjny 22 881 31 161 -26,6% 78 442 79 062 -0,8%
Zysk netto 17 099 23 949 -28,6% 58 782 76 801 -23,5%

 

W ciągu 3 kwartałów 2011 roku dynamika wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży GK NG2 wyniosła jedynie nieco ponad 2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk operacyjny w III kwartale wyniósł 22,9 mln zł, a zysk netto 17,1mln zł. Oznacza to spadek odpowiednio o 26,6% i 28,6% w stosunku do III kwartału ubiegłego roku.

Na tegoroczne wyniki wpływ miała wyjątkowo kapryśna aura. W najzimniejszym i najbardziej deszczowym lipcu od wielu lat słabo sprzedawały się letnie buty. Z kolei wrzesień przyniósł temperatury niespotykanie wysokie, jak na tę porę roku.

ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY
Sieć sprzedaży NG2 na koniec września 2011 roku obejmowała łącznie 705 placówek, w tym 591 sklepów własnych: 283 salony CCC w Polsce i 49 w Czechach, 220 sklepów BOTI oraz 39 butików QUAZI.

Spółka planuje dalszy dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych, co doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia pozycji lidera na rynku obuwniczym. W 2011 roku NG2 pierwotnie planowała przyrost powierzchni handlowej o 10%, ostatecznie do końca roku sieć powiększy się o 8,6%.

Niezależnie od planów rozwoju na rynkach polskim i czeskim, w najbliższych latach GK NG2 zamierza również zaistnieć na rynkach Europy Wschodniej. W marcu 2011 otwarty został pierwszy franczyzowy salon CCC w Moskwie, 2 lipca rozpoczął pracę kolejny, również franczyzowy, w Omsku kolejne 3 placówki otwierają się w listopadzie. Spółka nie przewiduje otwierania własnych sklepów, a rozwój na rynku rosyjskim oparty będzie o „czysty” model franczyzowy. Takie rozwiązanie pozwala minimalizować ryzyko oraz koszty wejścia na nowe rynki.

Liczba sklepów grupy NG2

Liczba sklepów Stan na 30 czerwca 2011 Stan na 30 września 2011
CCC Polska - salony własne 282 283
CCC Polska - franczyza 50 48
CCC Rosja - franczyza 1 2
CCC Czechy 47 49
QUAZI 46 39
BOTI - sklepy własne 216 220
BOTI - franczyza 67 64
Łączna liczba placówek 709 705

 

PLANY INWESTYCYJNE NG2
Praktycznie zakończona została inwestycja w nowoczesne, w pełni zautomatyzowane centrum dystrybucyjno-logistyczne. Aktualnie Spółka przeprowadza testy informatyczne wdrożonego rozwiązania a jego pełna implementacja nastąpi na przełomie I i II kwartału 2012. Projekt budowy centrum dystrybucyjnego, które ma w przyszłości obsługiwać ponad tysiąc sklepów zarządzanych przez Grupę NG2, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 38 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dzięki automatyzacji procesów i zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu logistyki i magazynowania, znacząco zwiększy się przewaga konkurencyjna spółki, a koszty obsługi logistycznej ulegną znaczącemu obniżeniu.

„Trzeci kwartał nie był dla nas zbyt udany. Lipcowe deszcze i chłody skutecznie zniechęciły klientów do kupowania letnich butów. Sierpień, bez znaczącej poprawy pogody, również nie wpłynął znacząco na poprawę sprzedaży. Wrzesień oceniamy jednak dość pozytywnie, bo przy bardzo ciepłej i pogodnej aurze, świetnie sprzedawała się kolekcja dziecięca i młodzieżowa, określana u nas jako obuwie „szkolne” oraz półbuty. W obu tych kategoriach notowaliśmy wzrosty sprzedaży o kilkadziesiąt procent w stosunku do zeszłego roku. Jednocześnie, w porównaniu do września zeszłego roku, praktycznie nie sprzedawały się jeszcze botki i kozaki, a wynika to z bardzo wysokich temperatur notowanych pod koniec trzeciego kwartału. Niższy udział we wrześniowej sprzedaży tych produktów, które przecież mają wysoką cenę jednostkową, zaowocował niższymi od planowanych przychodami zrealizowanymi we wrześniu. Jednak już październikowe, bardzo dobre dane dotyczące sprzedaży zrealizowanej w naszych sklepach, pokazują , że mieliśmy do czynienia jedynie z przesunięciem popytu , a nie z jego ograniczeniem.
To co może cieszyć w trzecim kwartale to także wysokie marże wypracowane w tym okresie i niskie koszty sprzedaży. Spodziewamy się podtrzymania tych tendencji w czwartym kwartale i liczymy na bardzo dobre wyniki finansowe całego roku. Naszym celem na najbliższe okresy będzie poprawianie parametrów efektywności sprzedaży, a w konsekwencji utrzymanie wysokich marż i wysokiej rentowności.” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, NG2 SA
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

* * *
Grupa NG2 jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jego producentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia oraz NG2 Suisse S.a.r.l., spółka zarządzająca znakami towarowymi . Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 700 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 13-14%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29