9 minut czytania

NG2 wyniki finansowe IIQ 2011

NG2 SA, największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, wypracował w II kwartale 2011 roku najlepsze wyniki finansowe w historii. Przychody ze sprzedaży wyniosły 299,3 mln zł, zysk netto blisko 48 mln zł, a rentowność netto osiągnęła poziom 16%. Grupa konsekwentnie realizowała plany rozbudowy sieci sprzedaży, która w drugim kwartale została powiększona o ponad 2,9 tys m2.

Podstawą strategii NG2 na najbliższe lata pozostaje rozwój w Polsce i w Czechach. Jednocześnie Spółka zamierza kontynuować rozpoczętą w pierwszym kwartale współpracę z franczyzobiorcami z Rosji.

WYNIKI FINANSOWE NG2 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 ROKU
Szczegółowe dane finansowe NG2 przedstawiają się następująco:

w tys. PLN II kw. 2011 II kw. 2010 Zmiana H1 2011 H1 2010 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 299 332 244 546 +22,4% 484 257 440 254 +10,0%
Zysk operacyjny 57 468 38 729 +48,4% 55 561 47 901 +16,0%
Zysk netto 47 917 47 762 +0,3% 41 683 52 852 -21,1%

 

W ciągu 2 kwartałów 2011 roku dynamika wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży GK NG2 wyniosła 10% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk operacyjny w II kwartale wyniósł 57,5 mln zł, a zysk netto 47,9 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 48,4% i 0,3% w stosunku do II kwartału ubiegłego roku. Spółka z dumą podkreśla, że był to kwartał o najwyższym w historii NG2 poziomie zysku netto. Analizując poziom zysku netto, należy jednak pamiętać, ze w II kwartale 2010 NG2 przeprowadziło prace związane z racjonalizacją zarządzania znakami towarowymi. Skutkowało to m.in. utworzeniem aktywa z tytułu podatku dochodowego i rozpoczęciem pobierania opłat licencyjnych przez NG2 Suisse. Cała operacja podniosła jednorazowo zysk netto GK NG2 w II kwartale 2010 o ponad 15,5 mln zł.

Poniżej prezentujemy porównanie wyników NG2 osiągniętych w tym roku, z wynikami osiągniętymi w analogicznym okresie roku ubiegłego, z wyłączeniem efektów zmian podatkowych roku 2010:

w tys. PLN II kw. 2011 II kw. 2010 Zmiana H1 2011 H1 2010 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 299 332 244 546 +22,4% 484 257 440 254 +10,0%
Zysk operacyjny 57 566 41 029 +40,3% 55 706 50 201 +11,0%
Zysk netto 47 482 31 957 +48,5% 41 050 36 597 +12,2%

 

Po skorygowaniu o efekt podatkowy roku 2010, porównanie 2011 vs. 2010 wypada jeszcze bardziej imponująco. Zysk operacyjny był wyższy w II kwartale o 40,3% a zysk netto o 48,5%. Tak wysoka dynamika wzrostu różnych poziomów zysku możliwa była przede wszystkim dzięki wysokiemu poziomowi przychodów ze sprzedaży, wysokim marżom handlowym i jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów sprzedaży.

ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY
Sieć sprzedaży NG2 na koniec czerwca 2011 roku obejmowała łącznie 708 placówek, w tym 591 sklepów własnych: 282 salony CCC w Polsce i 47 w Czechach, 216 salonów BOTI oraz 46 butików QUAZI.

Spółka planuje dalszy dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych, co doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia pozycji lidera na rynku obuwniczym. W 2011 roku NG2 planuje w sumie otwarcie ponad 50 placówek i wzrost powierzchni handlowej o ponad 13.000 m2

Niezależnie od planów rozwoju na rynkach polskim i czeskim, w najbliższych latach GK NG2 zamierza również zaistnieć na rynkach Europy Wschodniej. W marcu 2011 otwarty został pierwszy franczyzowy salon CCC w Moskwie, zaś 2 lipca rozpoczął pracę kolejny, również franczyzowy, w Omsku. Kolejne 4-5 placówek może zostać uruchomione do końca roku. Spółka nie przewiduje otwierania własnych sklepów, a rozwój na rynku rosyjskim oparty będzie o „czysty” model franczyzowy. Takie rozwiązanie pozwala minimalizować ryzyko oraz koszty wejścia na nowe rynki.

Liczba sklepów grupy NG2

Liczba sklepów Stan na 31 marca 2011 Stan na 31 czerwca 2011
CCC Polska - salony własne 274 282
CCC Polska - franczyza 52 50
CCC Czechy 45 47
QUAZI 48 46
BOTI - sklepy własne 220 216
BOTI - franczyza 68 67
Łączna liczba placówek 707 708

 

PLANY INWESTYCYJNE NG2
W roku 2011 NG2 będzie kontynuowała, rozpoczęte w 2010, prace nad dwoma dużymi projektami, tj. wdrożeniem systemu IT oraz budową nowego centrum dystrybucyjnologistycznego.

Projekt budowy nowoczesnego, zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania, który ma w przyszłości obsługiwać ponad tysiąc sklepów zarządzanych przez Grupę NG2, współfinansowany jest ze środków Europejskiej w wysokości ponad 38 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dzięki automatyzacji procesów i zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu logistyki i magazynowania, znacząco zwiększy się przewaga konkurencyjna spółki, a koszty obsługi logistycznej ulegną znaczącemu obniżeniu.

„Drugi kwartał był dla nas bardzo udany. Świetnie sprzedawała się wiosenna kolekcja, klienci docenili różnorodność asortymentu i ilość oferowanych modeli obuwia. Zadowoleni jesteśmy również z marż wypracowanych w tym okresie i z niskich kosztów sprzedaży. W efekcie Grupa NG2 może z dumą poinformować o najlepszym, pod względem zysku netto, kwartale w historii. Naszym celem na najbliższe okresy będzie poprawianie parametrów efektywności sprzedaży, a w konsekwencji utrzymanie wysokich marż i wysokiej rentowności. Deklarowaliśmy po I kwartale, nieudanym dla Spółki, że już po wynikach 2 kwartału będzie widać, ze realizacja celów finansowych i biznesowych w roku 2011 jest niezagrożona. Widać teraz wyraźnie, że nie były to zapowiedzi na wyrost.” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, NG2 SA
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

* * *
Grupa NG2 jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jego producentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia oraz NG2 Suisse S.a.r.l., spółka zarządzająca znakami towarowymi . Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 700 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 13-14%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29