7 minut czytania

NG2 wyniki finansowe IQ 2011

NG2 SA, największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, wypracował w I kwartale 2011 ponad 184 miliony zł przychodów ze sprzedaży. Taki poziom przychodów nie wystarczył jednak na zrealizowanie zysku netto. Grupa zwiększyła w tym okresie ilość placówek handlowych w Polsce i w Czechach do 707.

Podstawą strategii NG2 na najbliższe lata pozostaje zwiększanie udziału w krajowym rynku obuwniczym. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o dalszej ekspansji na rynkach zagranicznych, rozpoczynając współpracę z franczyzobiorcami z Europy Wschodniej. W połowie marca otwarty został pierwszy sklep w Rosji.

WYNIKI FINANSOWE NG2 PO I KWARTALE 2011 ROKU
Szczegółowe dane finansowe NG2 przedstawiają się następująco:

w tys. PLN I kw. 2011 I kw. 2010 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 184 925 195 708  -5,5%
Zysk operacyjny 9 172 -1 907 -120,8%
Zysk netto 5 090 -6 234 -222,5%

 

Sprzedaż w pierwszym kwartale 2011 spadła o ponad 5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Na poziomie operacyjnym spółka zanotowała stratę (-)1.907 mln zł, zaś na poziomie netto (-) 6.234 mln zł. Spółka informowała wielokrotnie w przeszłości, iż można się spodziewać, że pierwszy kwartał w jednym z kolejnych lat obrotowych zakończy się niewielką, ale jednak stratą. Wynika to ze zmiany struktury sprzedaży w ostatnich latach i coraz większego udziału sprzedaży detalicznej realizowanej we własnych sklepach wobec sprzedaży hurtowej do odbiorców franczyzowych. Ponieważ franczyzobiorcy dokonują zakupów przed rozpoczęciem właściwego sezonu, sprzedaż realizowana do tej grupy odbiorców kumulowała się historycznie w pierwszym i trzecim kwartale, poprawiając wyniki spółki w okresie „niskiego” sezonu. Wraz ze spadkiem udziału sprzedaży hurtowej w sprzedaży ogółem i przy wysokich kosztach stałych prowadzenia własnych sklepów przychody pierwszego kwartału 2011 nie pozwoliły na wypracowanie zysku netto.

ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY
Sieć sprzedaży NG2 na koniec I kwartału 2011 roku obejmowała łącznie 707 placówki, w tym 587 sklepów własnych: 274 salony CCC w Polsce i 45 w Czechach, 220 sklepów BOTI oraz 48 butików QUAZI.

Spółka planuje dalszy dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych, co doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia pozycji lidera na rynku obuwniczym. W całym 2011 roku NG2 planuje łącznie przyrost sieci sprzedaży o co najmniej 14 tys.m2

W najbliższych latach GK NG2 zamierza zaistnieć na rynkach Europy Wschodniej. W marcu 2011 otwarty został pierwszy sklep CCC w Moskwie zaś kolejne dwa sklepy zostaną otwarte na przełomie maja i czerwca. Rozwój biznesu na rynku rosyjskim oparty będzie o model franczyzowy. Takie rozwiązanie pozwala Grupie NG2 minimalizować ryzyko oraz koszty wejścia na nowe rynki.

Liczba sklepów grupy NG2

Liczba sklepów Stan na 31 grudnia 2010 Stan na 31 marca 2011
CCC Polska - salony własne 273  274
CCC Polska - franczyza 61 52
CCC Czechy 45 45
QUAZI 49 48
BOTI - sklepy własne 213 220
BOTI - franczyza 62 68
Łączna liczba placówek 703 707

 

PLANY INWESTYCYJNE NG2
W roku 2011 NG2 będzie kontynuowała, rozpoczęte w 2010, prace nad dwoma dużymi projektami, tj. wdrożeniem systemu IT oraz budową nowego centrum dystrybucyjnologistycznego.

Projekt budowy nowoczesnego, zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania, który ma w przyszłości obsługiwać ponad tysiąc sklepów zarządzanych przez Grupę NG2, współfinansowany jest ze środków Europejskiej w wysokości ponad 38 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dzięki automatyzacji procesów i zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu logistyki i magazynowania, znacząco zwiększy się przewaga konkurencyjna spółki, a koszty obsługi logistycznej ulegną znaczącemu obniżeniu.

„Trzeba przyznać, ze I kwartał 2011 w naszym wykonaniu nie należał do udanych. Grupa Kapitałowa NG2 odnotowała po raz pierwszy w historii stratę na poziomie netto. Strata jest jednak na tyle niewysoka, by pozostać bez wpływu na wyniki całoroczne. Nie widzimy powodu ani do rewizji naszego budżetu, ani do podejmowania dodatkowych działań przez spółkę. Zarząd NG2 jest przekonany, że już po wynikach 2 kwartału będzie widać, ze realizacja celów finansowych i biznesowych w roku 2011 jest niezagrożona.” - powiedział Piotr Nowjalis, Wiceprezes Zarządu NG2.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, NG2 SA
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

* * *
Grupa NG2 jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jego producentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia oraz NG2 Suisse S.a.r.l., spółka zarządzająca znakami towarowymi . Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w ponad 700 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 13-14%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29