8 minut czytania

NG2 - wyniki finansowe IV kw. 2008

NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia w Polsce, wypracował w 2008 roku rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 768 mln zł, czyli były wyższe o ponad 41% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Z kolei zysk netto Spółki w tym okresie podwoił się do ponad 107 mln zł. Rok 2008 to kolejny rok dynamicznej rozbudowy sieci sprzedaży NG2, która koniec roku składała się z blisko 600 placówek.

Najważniejsze wydarzenia:

 • Zysk netto NG2 wzrósł w IV kwartale 2008 r. o prawie 79% do 30,98 mln zł. Narastająco po czterech kwartałach Spółka odnotowała wynik netto na poziomie 107,02 mln zł, czyli dwukrotnie wyższy od osiągniętego po czterech kwartałach 2007 r.
 • Zysk operacyjny wzrósł w IV kwartale 2008 r. o blisko 94% do 38,25 mln zł, a narastająco po czterech kwartałach o ponad 86%, do 137,79 mln zł.
 • Przychody ze sprzedaży wzrosły w IV kwartale 2008 r. o blisko 36%, do 223,88 mln zł. Narastająco po czterech kwartałach wyniosły one 767,73 mln zł, co oznacza wzrost o 41% w stosunku do 2007 roku.
 • 2008 rok to kolejny rok dynamicznego rozwoju sieci sprzedaży NG2, która na koniec roku składała się z 596 placówek - liczba placówek własnych wzrosła o 143 sklepy na terenie Polski i Republiki Czeskiej, w tym:
  - BOTI - 76 sklepów własnych
  - QUAZI - 8 sklepów własnych
  - CCC – 59 sklepów (49 w Polsce oraz 10 w Republice Czeskiej).
 • W 2009 roku Spółka planuje otworzyć łącznie co najmniej 132 nowe placówki:
  - co najmniej 45 sklepów pod logo CCC (32 w Polsce, 13 w Czechach)
  - co najmniej 12 butików QUAZI
  - co najmniej 75 sklepów firmowych BOTI.
 • NG2 jest laureatem CEE REAL ESTATE AWARDS 2008 - otrzymała tytuł DETALISTY ROKU oraz została uznana za Najlepiej Zarządzaną Spółkę 2008 w konkursie Byki i Niedźwiedzie organizowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet.

WYNIKI FINANSOWE NG2 PO CZTERECH KWARTAŁACH 2008 ROKU

Szczegółowe dane finansowe NG2 przedstawiają się następująco:

w mln PLN I-IV kw. 2007 I-IV kw. 2008 Zmiana IV kw. 2007 IV kw. 2008 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 544,49 767,73 +41,0% 164,77 223,88 +35,9%
Zysk operacyjny 73,92 137,79 +86,4% 19,75 38,25 +93,7%
Zysk netto 53,47 107,02 +100,02% 17,32 30,98 +78,8%

 

Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży w ostatnim kwartale 2008 roku wyniosła blisko 36% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jednocześnie w całym roku Grupa zwiększyła sprzedaż o 41%. Priorytetem w rozwoju Spółki jest stałe podnoszenie efektywności sprzedaży w istniejących placówkach handlowych. W efekcie wzrost sprzedaży w tych samych sklepach CCC wyniósł 10,6%, BOTI aż 28,1%, a QUAZI 25,5%.

Jednocześnie NG2 systematycznie rozbudowuje sieć dystrybucji sklepów własnych pod swoimi markami. Własna sieć sprzedaży pozwala Spółce zatrzymywać większą część generowanej marży. W efekcie rentowność netto Grupy sięgnęła niemal 14%. Sprzedaż detaliczna stanowi blisko trzy czwarte przychodów Spółki.

ROZWÓJ SIECI

Sieć sprzedaży NG2 na koniec 2008 roku obejmowała łącznie 596 placówek, w tym 428 sklepów własnych: 228 salonów CCC w Polsce i 25 w Czechach, 142 salony BOTI oraz 33 butiki QUAZI.

Liczba sklepów grupy NG2

Liczba sklepów Stan na 31 grudnia 2008 Stan na 31 grudnia 2007
CCC Polska - salony własne 228 179
CCC Polska - franszyza 95 114
CCC Czechy 25 15
QUAZI 33 25
BOTI 215 (142 - sklepy własne, 73 franszyzowe) 137 (66 - sklepy własne, 71 franszyzowe)
Sklepy partnerskie 0 1
Łączna liczba placówek 596 471

 

DALSZE PLANY EKSPANSJI SIECI

Spółka planuje dalszy dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych. W roku 2009 Spółka planuje otwarcie co najmniej:
- 32 salonów CCC w Polsce

- 13 salonów CCC w Czechach

- 12 butików QUAZI

- 75 sklepów BOTI.

Planowana łączna liczba otwarć w 2009 to co najmniej 132 placówki.

Docelowo NG2 planuje posiadać około 300 lokali własnych i 130 objętych franszyzą pod logo CCC w Polsce oraz ok. 50 lokali własnych tej marki w Czechach oraz 600 sklepów własnych i 300 franszyzowych pod marką BOTI. Sieć butików QUAZI docelowo ma składać się ze 100 sklepów.

NG2 w obliczu spowolnienia gospodarczego

Grupa NG2 jest świetnie przygotowana do dalszej skutecznej ekspansji przy jednoczesnym generowaniu wysokiej stopy zwrotu dla akcjonariuszy pomimo sygnałów spowolnienia gospodarczego. Grupa NG2 charakteryzuje się ścisłą kontrolą kosztów, bardzo niskim poziomem zadłużenia, co gwarantuje niskie koszty odsetkowe i olbrzymie możliwości dalszego rozwoju. Spółka systematycznie wykazuje rosnące parametry efektywności sprzedaży oraz wysoką marżę.

„W 2008 roku grupa NG2 zanotowała rekordowe wyniki finansowe, pomimo widocznego spowolnienia gospodarczego w naszym kraju. Oznacza to, że jesteśmy doskonale przygotowani na kryzys. Jestem przekonany, że produkty ze średniej i niższej półki cenowej, które są podstawą naszej działalności, będą się świetnie sprzedawały w sytuacji ewentualnej dekoniunktury. Ponadto konserwatywne zarządzanie i oparcie strategii o rozwój organiczny oraz rynek krajowy gwarantują dalszą ekspansję przy ograniczonym ryzyku. Oczekuję, że spowolnienie, jeżeli nastąpi, umocni przede wszystkim naszą pozycję negocjacyjną wobec deweloperów i dostawców. Inwestorzy giełdowi mogą być pewni, że naszym celem będzie utrzymanie ponadprzeciętnego tempa wzrostu przychodów i zysków w 2009 roku.” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2.

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Nowjalis
Dyrektor Finansowy, NG2 SA
Tel. (76) 84 58 420, e-mail: [email protected]

Magda Kołodziejczyk
M+G
Tel. (22) 625 71 14, 0501 16 88 07
e-mail: [email protected]

Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w 596 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy, jak również producenci włoscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 8-10%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29