6 minut czytania

Sprzedaż CCC urosła o 25% w czwartym kwartale

Zarząd CCC opublikował dziś wstępne dane finansowe za czwarty kwartał 2018 roku. Zgodnie z podjętą decyzją strategiczną o zbyciu udziałów w CCC Germany, publikowane informacje odnoszą się do działalności kontynuowanej. Grupa konsekwentnie realizuje plan wzrostu powierzchni handlowej, budując platformę pod dalszy rozwój potencjału sprzedażowego. W czwartym kwartale 2018 roku już jedna piąta sprzedaży Grupy pochodziła z kanału e-commerce. Sukcesywnie spadają koszty funkcjonowania sklepów oraz poziom zapasów na metr kwadratowy. Skutecznie kontynuowana jest praca nad poprawą kapitału obrotowego.

Sprzedaż Grupy CCC wyniosła w czwartym kwartale 2018 roku 1 603 mln PLN, co oznacza wzrost o 25% licząc rok do roku. Zysk brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wzrósł o 24%, do 818 mln PLN. Marża brutto wzrosła zarówno w kanale stacjonarnym (53,5%, wzrost o 0,1 p.p.), jak i e-commerce (41,8%, wzrost o 0,4 p.p.). Na poziomie Grupy odnotowano nieznaczny spadek („rozwodnienie”) marży brutto, o 0,4 p.p. (do poziomu 51,1%), wynikający ze zmiany struktury przychodów - w rezultacie rosnącego udziału e-commerce w sprzedaży. Na osiągnięty zysk EBITDA, na poziomie 201 mln PLN (220 mln w Q4 2017 – spadek o 9% rdr), wpłynęła przede wszystkim niższa sprzedaż w cenie pierwszej na początku kwartału, będąca konsekwencją niesprzyjającej pogody.

Koszty wzrosły do poziomu 673 mln PLN (458 mln PLN w Q4 2017), przede wszystkim w związku z konsolidacją przejętych spółek (łącznie 131 mln PLN, w tym: 96 mln PLN KVAG, 32 mln PLN CCC Rumunia oraz 3 mln PLN DeeZee) oraz wzrostem powierzchni (63 mln PLN) i skali e-commerce (16 mln PLN). Wyraźne postępy widać w zakresie ograniczania kosztów sklepów – dzięki optymalizacji procesów biznesowych udało się je obniżyć o 11% rdr, w przeliczeniu na m2, i to w warunkach wysokiej presji płacowej.

Ostatecznie Grupa CCC wypracowała w czwartym kwartale zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 126 mln PLN (-18% rdr).

CCC kontynuuje z powodzeniem prace nad optymalizacją kapitału obrotowego. Zobowiązania handlowe wzrosły o 620 mln PLN do poziomu 856 mln PLN. Ponadto, poziom zapasów w przeliczeniu na metr kwadratowy spadł o 3% rdr i jest na najniższym poziomie od 2016 r.

Sprzedaż w segmencie e-commerce wyniosła 328 mln PLN (199 mln PLN W Q4 2017, wzrost o 64% rdr) i stanowi już 20% przychodów Grupy. Za dynamiczny rozwój w tym kanale sprzedaży odpowiada głównie eobuwie.pl. W segmencie e-commerce uwzględnione są także wyniki DeeZee oraz sprzedaż Voegele w kanale online.

„Wyniki czwartego kwartału w dużej mierze zdeterminowane były czynnikami pogodowymi, a w szczególności wysoką temperaturą odnotowaną w październiku, który jest dla CCC najważniejszym miesiącem w roku. Nie sprzyjało to sprzedaży kolekcji jesienno-zimowej w cenach pierwszych. Przy dynamicznie rozwijającej się powierzchni handlowej kluczowa jest dla nas rentowność sklepów, którą podnosimy skutecznie redukując koszty ich funkcjonowania. Bardzo ważnym zdarzeniem było podjęcie decyzji o sprzedaży CCC Germany, co pozwoliło wyeliminować nierentowną część biznesu.

Najważniejszym zadaniem dla CCC pozostaje rozwój produktu, dostosowanie go do potrzeb klienta i wzmocnienie nowych kanałów sprzedaży. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez rozbudowywanie portfolio dostępnych marek, w tym Gino Rossi, DeeZee, brandów sportowych oraz wielowymiarowy rozwój e-commerce i omnichannel. Spodziewamy się, że wyniki tych działań będą widoczne w kolejnych kwartałach.”, komentuje Marcin Czyczerski, Wiceprezes CCC ds. finansowych.

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec Q4 2018 wynosiła ponad 660 tys. m² i liczyła 1125 sklepów, w tym ponad połowę za granicą. Przychody w 2018 roku osiągnęły poziom ponad 4,7 mld zł. Grupa CCC obecna jest łącznie w 23 krajach (18 offline i 15 online). Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniała ponad 14 000 pracowników.

Dodatkowych informacji udziela:

Wojciech Latocha
Investor Relations Manager
tel. +48 76 84 58 519
kom. +48 887 448 312
e-mail: [email protected]

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29