ESG GO.25 - STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY CCC

Pobierz plik z założeniami strategii

 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU "GO.22" GK CCC 

W 2020 roku Zarząd CCC S.A. przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy CCC na lata 2020-2022, która jest piątym filarem Strategii Biznesowej GO.22. Jej obszary to odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność za środowisko naturalne, odpowiedzialność wobec pracowników i społeczeństwa. Kompleksowa strategia przyjmuje różne działania, zakładając coroczne stopniowe zwiększanie celów.

Aby zwiększyć efektywność naszych działań, ustalamy priorytety w każdym z czterech strategicznych obszarów, w których realizujemy nasze projekty i działania.

#Go For More

ZAŁOŻENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GO.22 GK CCC

 • ODPOWIEDZIALNY PRODUKT
   
   

  ODPOWIEDZIALNY PRODUKT

  CCC podnosi wartość marki poprzez świadome kształtowanie doświadczenia klientów i ich zaangażowanie we wszystkich kanałach sprzedaży. Oferuje produkty bezpieczne, dobrej jakości, wytwarzane ze świadomością źródła pochodzenia materiałów, z dbałością o ochronę środowiska oraz sprzedawane w sposób odpowiedzialny.

  Priorytety:

  • Skuteczne zarządzanie i zapewnienie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
  • Gwarancja dostarczania na rynek produktów bezpiecznych, dobrej jakości, wytwarzanych i sprzedawanych w sposób odpowiedzialny
    
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM

  ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  CCC podejmuje działania nakierowane na efektywność środowiskową. Jako firma odpowiedzialna aktywnie działa na rzecz budowania świadomości ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnej. CCC wierzy, że przekazana wiedza zaowocuje w postaci prośrodowiskowych wyborów i w postawach na każdym szczeblu aktywności pracowników Grupy Kapitałowej. CCC prowadzi procesy produkcyjne przyjazne dla środowiska, efektywnie wykorzystuje zasoby naturalne i współpracuje z instytucjami ekologicznymi.

  Priorytety:

  • Minimalizacja wpływu prowadzonej działalności przez Grupę CCC na środowisko: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zużywanej energii i ilości wytwarzanych odpadów
  • Zwiększanie efektywności energetycznej
  • Wprowadzenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego
  • Zrównoważone środowiskowo opakowania
   
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW

  CCC wierzy, że realizację założeń strategii CSR należy rozpocząć już wewnątrz firmy. To właśnie pracownicy są pierwszym ogniwem, z którym kontaktują się klienci i otoczenie. CCC zapewnia pracownikom dynamiczny rozwój na polskim i międzynarodowym rynku w oparciu o spójną kulturę organizacyjną, poszanowanie różnorodności, współpracę i zaangażowanie pracowników oraz realizację  innowacyjnych projektów rozwojowych. CCC prowadzi inicjatywy z zakresu partycypacji pracowniczej oraz programy rozwijające pracowników i ich kompetencje.

  Priorytety:

  • Ochrona życia i zdrowia: minimalizacja liczby wypadków
  • Wdrażanie i rozpropagowanie opracowanej Polityki Różnorodności CCC
  • Zapewnienie pracownikom rozwoju i równych szans na rynku polskim i międzynarodowym, w oparciu o kulturę różnorodności i równości
  • Pracownicy ambasadorami marki i produktu
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM SPOŁECZEŃSTWA

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM SPOŁECZEŃSTWA

  CCC działa na rzecz lokalnych społeczności angażując w to pracowników i samorządy, a także wspiera rozwój sportowy młodzieży i profesjonalnych drużyn sportowych. CCC współpracuje również z podmiotami realizującymi cele edukacyjne.

  Priorytety:

  • Aktualizacja i rozpropagowanie nowego Kodeksu Etyki CCC
  • Współpraca z UNICEF
  • Kontynuacja realizacji projektów wspierających lokalne społeczności, promocja aktywności sportowej oraz transfer wiedzy do wybranych partnerów

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter