Strategia CSR

Go for more – w kierunku zrównoważonego rozwoju

W 2017 roku Zarząd CCC S.A. przyjął Strategię CSR Grupy CCC na lata 2017-2019, opartą na trzech kluczowych obszarach strategicznych. To nasze ambicje, a zarazem wkład naszej Grupy w realizację trzech globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ dotyczących: odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, równości płci oraz działania w dziedzinie klimatu.

Aby zwiększyć efektywność podejmowanych przez nas wysiłków, w każdym z trzech obszarów strategicznych wyznaczyliśmy po trzy kolejne priorytety, w ramach których wdrażamy nasze projekty i działania.

Paragraf
Zdjęcie

#Go For More

Obietnica marki doświadczeniem klienta.

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29