Strategia Zrównoważonego Rozwoju

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU "GO.22" GK CCC 

W 2020 roku Zarząd CCC S.A. przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy CCC na lata 2020-2022, która jest piątym filarem Strategii Biznesowej GO.22. Jej obszary to odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność za środowisko naturalne, odpowiedzialność wobec pracowników i społeczeństwa. Kompleksowa strategia przyjmuje różne działania, zakładając coroczne stopniowe zwiększanie celów.

Aby zwiększyć efektywność naszych działań, ustalamy priorytety w każdym z czterech strategicznych obszarów, w których realizujemy nasze projekty i działania.

Paragraf

#Go For More

ZAŁOŻENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GO.22 GK CCC

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29