Aktualności 3 minuty czytania

Uroczyste wręczenie certyfikatu AEO

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w siedzibie Izby Celnej we Wrocławiu w obecności Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Pani Barbary Basisty oraz Wiceprezesa Zarządu CCC S.A. Pana Piotra Nowjalisa miało miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatu AEO.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w siedzibie Izby Celnej we Wrocławiu w obecności Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Pani Barbary Basisty oraz Wiceprezesa Zarządu CCC S.A. Pana Piotra Nowjalisa miało miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatu AEO. Certyfikat AEO potwierdza, że firma jest wiarygodna i rzetelna. Zapewnia prestiż wynikający z opinii bezpiecznego i solidnego partnera, ale też uprzywilejowany sposób traktowania przez organy celne. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie. Status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

To kolejny krok w kierunku budowania silnej pozycji Spółki w relacjach handlowych. który stanowi solidną podstawę do budowania wizerunku Spółki poza granicami kraju zarówno w obszarze Unii Europejskiej jak również poza jej granicami.

Spółka CCC S.A. posiada status upoważnionego przedsiębiorcy AEO od listopada 2009 roku. Starania o uzyskanie certyfikatu Spółka rozpoczęła początkiem roku 2009 r. Europejski certyfikat zaufanego partnera administracji celnej gwarantuje uznanie i ułatwienia w działalności prowadzonej w całej UE. Status AEO potwierdza wysoką pozycję firmy jako partnera biznesowego, dbającą o bezpieczeństwo łańcucha dostaw, odpraw celnych oraz aktywności finansowych. Uzyskany przez CCC certyfikat AEO w kategorii F (pełny zakres - „FULL” – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona) oznacza, że Spółka spełnia wszystkie wymagania w zakresie przestrzegania wymogów celnych, wypłacalności finansowej, odpowiedniej organizacji i nadzoru nad wszystkimi systemami zarządzania ewidencjami handlowymi, transportowymi, finansowymi, celnymi i innymi, umożliwiając prawidłową kontrolę celną. Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO w pełnym zakresie uprawnia Spółkę do korzystania z ułatwień w kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Firma może skorzystać z szeregu ułatwień dotyczących kontroli celnej, m.in. uprzedniego powiadomienia i priorytetowego sposobu kontroli przesyłki wytypowanej do kontroli, możliwości uzgodnień w zakresie przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny czy ułatwionego dostępu do określonych uproszczeń celnych.

Spółka w dużej mierze korzysta z ułatwienia związanego z dokonywaniem zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej co daje następujące korzyści firmie:

  • Zapewnienie szybkiego dostępu do towaru importowego,
  • Możliwość dokonania odpraw poza godzinami pracy UC
  • Możliwość racjonalnego planowania dostaw
  • Możliwość szybszej realizacji zamówień
  • Możliwość dokładnego przygotowania dokumentów

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter