10 minut czytania

Wyniki finansowe IVQ 2009

NG2 SA, największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, wypracował po IV kwartałach 2009 roku przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 922,7 mln zł, oraz zysk netto w wysokości blisko 86,6 mln zł. Grupa zrealizowała ambitne plany rozbudowy sieci sprzedaży, która na koniec 2009 roku składała się już z łącznie 692 placówek w Polsce i Czechach, co oznacza, że powiększyła się w tym czasie o 128 sklepów własnych – 115 w Polsce i 13 w Czechach.

NG2 planuje dalszą dynamiczną ekspansję sieci sprzedaży, z zamiarem zwiększenia w ciągu trzech najbliŜszych lat swojego udziału rynkowego w polskim rynku obuwia do ponad 20%, z obecnych 12-13%.

WYNIKI FINANSOWE NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU
Szczegółowe dane finansowe NG2 przedstawiają się następująco:

w mln PLN IV kw. 2009 IV kw. 2008 Zmiana I-IV kw. 2009 I-IV kw. 2008 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 270,9 221,5 +22,3% 922,7 754,3 +22,3%
Zysk operacyjny 50,9 32,4 +57,3% 113,3 131,9 -14,1%
Zysk netto 40,0 26,4 +51,4% 86,6 102,5 -15,5%

 

W ciągu 4 kwartałów 2009 roku dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży NG2 przekroczyła 22% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto zaś wyniósł 86,6 mln zł i był niŜszy o ponad 15% od zysku wypracowanego przez Grupę w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ostatni kwartał 2009 roku był bardzo dobrym okresem sprzedaży dla NG2. Grupa znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe, a październik był rekordowym miesiącem sprzedaży w dotychczasowej historii NG2 - przychody osiągnęły wartość 139,1 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych aż o 43,3%.

W 2009 roku NG2 notowało systematyczny wzrost sprzedaży na porównywalnych sklepach:
· CCC: +5,1%
· BOTI: +9,1%
· QUAZI: +10,1%.

ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY
Sieć sprzedaży NG2 na koniec 2009 roku obejmowała łącznie 692 placówki, w tym 556 sklepów własnych: 254 salony CCC w Polsce i 38 w Czechach, 213 salonów BOTI oraz 51 butików QUAZI.

Spółka planuje dalszy dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych, co doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia pozycji lidera na rynku obuwniczym. W 2010 roku NG2 planuje w sumie otwarcie co najmniej 78 placówek, tj:
· 40 salonów CCC (30 w Polsce, 10 w Czechach)
· 38 sklepów BOTI.

Docelowo NG2 planuje posiadać około 1070 sklepów w Polsce, czyli 400 lokali CCC (w tym 100 franszyzowych) oraz 500 sklepów marką BOTI (w tym 100 franszyzowych). Sieć salonów QUAZI docelowo ma składać się ze 100 sklepów. W Czechach Grupa planuje rozszerzyć swoją sieć do 70 salonów CCC.

Liczba sklepów grupy NG2

Liczba sklepów Stan na 30 września 2009 Stan na 31 grudnia 2009
CCC Polska - salony własne 236 254
CCC Polska - franszyza 79 72
CCC Czechy 33 38
QUAZI 44 51
BOTI  275 (210 - sklepy własne, 65 franszyzowe) 277 (213 - sklepy własne, 64 franszyzowe)
Łączna liczba placówek 667 962

 

NG2 W OBLICZU SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO
NG2 zanotował w 2009 roku dobre wyniki finansowe, pomimo widocznego na rynku detalicznym kryzysu, co potwierdza, że przyjęta przez Spółkę strategia przynosi rezultaty. Grupa charakteryzuje się ścisłą kontrolą kosztów, niskim poziomem zadłużenia, co gwarantuje niskie koszty odsetkowe i olbrzymie możliwości dalszego rozwoju. Dodatkowo wysoki kapitał własny i bardzo wysoka rentowność gwarantują bezpieczeństwo działania.

Przed kryzysem na rynkach światowych NG2 broni konserwatywne zarządzanie i oparcie strategii o rozwój organiczny i rynek krajowy. Spółka wdraża programy oszczędnościowe, m.in. zamykając nierentowne lokalizacje, nie rezygnując jednocześnie z działań reklamowych i marketingowych budujących świadomość marki, a także inwestując w specjalistyczne systemy informatyczne oraz automatyzację procesów, m.in. automatykę magazynową, która będzie dostosowana do dynamicznie zwiększającej się sieci sprzedaży zarządzanej przez NG2.

W efekcie, Spółka zamierza wykorzystać obecną sytuację rynkową do zwiększenia swoich udziałów rynkowych z obecnych 12-13% do ponad 20% w ciągu najbliższych trzech lat. Celem strategicznym Grupy pozostaje m.in. dwucyfrowy wzrost sprzedaży na sklepach porównywalnych.

PLANY INWESTYCYJNE NG2
Spółka zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat przeprowadzić inwestycje o wartości ok. 190 mln zł, dzięki którym NG2 umocni swoją pozycję lidera rynku obuwniczego w Polsce. Inwestycje zostaną przeznaczone na budowę nowego centrum logistycznodystrybucyjnego wysokiego składowania, dalszą rozbudowę sieci sprzedaŜy oraz systemów IT.

Największa część planowanych inwestycji, tj. 97 mln zł, zostanie zainwestowane w budowę nowoczesnego, zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania, który ma w przyszłości obsługiwać ponad tysiąc sklepów zarządzanych przez Grupę NG2. Projekt ten uzyskał dotacje Unii Europejskiej w wysokości 38,8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dzięki automatyzacji procesów i zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu logistyki i magazynowania, znacząco zwiększy się przewaga konkurencyjna spółki, a koszty obsługi logistycznej ulegną znaczącemu obniżeniu.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na inwestycje, mające na celu dalszą rozbudowę sieci sprzedaży - otwarcia kolejnych nowych sklepów oraz przejmowanie sklepów od tych franszyzobiorców, którzy zadeklarowali taką chęć. Duże możliwości optymalizacji procesów i zwiększenia rentowności spółka widzi w zakresie planowania finansowego i planowania kolekcji. Dlatego też planuje zainwestować w nowy systemem IT, dzięki któremu zarządzanie siecią sklepów, zapasami i polityką sprzedaży będzie jeszcze bardziej efektywne, co wpłynie na zwiększenie rentowności Grupy.

„Spółka NG2 odnotowała w 2009 roku dobre wyniki finansowe, wyróżniające nas na tle branży, co oznacza, że prawidłowo zareagowaliśmy na spowolnienie gospodarcze i nasza strategia przynosi wymierne efekty. Zwiększyliśmy nasz udział w rynku i planujemy systematycznie rozwijać się, aby jeszcze bardziej umocnić pozycję niekwestionowanego lidera rynku obuwniczego w Polsce. Planujemy, że w ciągu najbliższych trzech lat nasz udział w rynku wzrośnie do 20%. Pomogą nam w tym również obecne inwestycje, które podniosą efektywność pracy oraz procesów logistycznych NG2” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2.

„Czwarty kwartał był najlepszym w całym 2009 roku kwartałem pod względem sprzedaży, a sam październik był miesiącem rekordowej sprzedaży w NG2. Zdecydowanie poprawiliśmy nasze wyniki finansowe w ostatnim kwartale, jednak wyniki roczne pozostały pod wpływem całego trudnego 2009 roku.” - powiedział Piotr Nowjalis, Wiceprezes Zarządu NG2.

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, NG2 SA
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

Iwona Mojsiuszko
M+G
Tel. (22) 625 71 14, 0501 183 386
e-mail: [email protected]

* * *
Grupa NG2 jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w 667 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy), krajowi, jak teŜ własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 12-13%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29