7 minut czytania

Wzrost zysku netto o 226% w III kwartale 2005. CCC S.A. planuje otworzyć dwie nowe sieci sklepów i wejść na rynek rosyjski

· Zysk netto CCC wzrósł w III kwartale 2005 o 226% do 8,55 mln PLN. Narastająco po trzech kwartałach Spółka odnotowała wynik netto na poziomie 26,92 mln PLN, czyli wyższy o 166% od osiągniętego po trzech kwartałach 2004 r.
· Wynik operacyjny wzrósł w III kwartale o 240%, do 12,94 mln PLN, a narastająco po trzech kwartałach o 126%, do 36,10 mln PLN.
· Przychody ze sprzedaży wzrosły w III kwartale o 14%, do 76,28 mln PLN. Narastająco po trzech kwartałach wyniosły one 231,76 mln PLN, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do wyniku po trzech kwartałach 2004 r.
· CCC planuje otworzyć w 2006 roku dwie sieci sklepów pod nowymi markami:
- nowa sieć salonów sprzedaży, oferujących obuwie asortymentowo i cenowo powyżej aktualnej oferty CCC,
- sieć sklepów butikowych, z obuwiem wyłącznie włoskim o marce pozycjonowanej znacznie powyżej oferty na rynku polskim.
· Spółka planuje wejście na rynek rosyjski i otwarcie w 2006 roku pierwszych 3 sklepów w Moskwie.

Wyniki za III kwartał 2005
Podstawowe pozycje rachunku wyników przedstawia poniższa tabela:

(w tys. PLN) III kwartał 2005 III kwartał 2004 Zmiana 2005/2004
Przychody netto ze sprzedaży 76 281 66 894 +14%
Zysk brutto 11 771 2 209 +433%
EBIT 12 942 3 811 +240%
Zysk netto 8 550 2 621 +226%

 

Porównanie wyników narastająco za III kwartały 2004 i 2005 przedstawia tabela poniżej:

(w tys. PLN)
Trzy kwartały 2005 Trzy kwartały 2004 Zmiana 2005/2004
Przychody netto ze sprzedaży 231 765 196 040 +18%
Zysk brutto 35 816 12 580 +185%
EBIT 36 104 15 957 +126%
Zysk netto 26 927 10 112 +166%

 

Opublikowane przez Spółkę prognozy zakładają następujące wyniki na koniec 2005 roku:

Wyniki skonsolidowane (w mln PLN) 2004 Prognoza 2005 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 279,23 330,5 +18,4%
Zysk brutto na sprzedaży 90,92 128,4 +41,2%
Zysk operacyjny 35,63 48,6 +36,2%
Zysk netto 23,96 37,1 +54,8%

 

Rozwój sieci w Polsce i Czechach w 2005

Plany CCC na 2005 rok zakładały otwarcie 35 sklepów własnych w Polsce oraz 5 na terenie Republiki Czeskiej. Łącznie do końca września w sieci CCC przybyło 26 sklepów własnych w Polsce i 5 w Czechach. Zrestrukturyzowana została sieć salonów franszyzowych: otwarto 10 nowych lokalizacji, jednocześnie likwidując 17 najmniej rentownych sklepów franszyzowych i partnerskich.

W czwartym kwartale 2005 roku CCC planuje otworzyć w Polsce kolejnych 14 sklepów własnych (8 już otwarto) i 2 franszyzowe, a w Czechach dodatkowo 2 sklepy własne (jeden z nich już działa).

Rozwój struktury sieci CCC w Polsce i Czechach przestawia poniższa tabela:

  31.09.2005 31.12.2004 Plan na 31.12.2005
Sklepy własne w Polsce 94 68 108
Sklepy własne w Czechach 5 0 7
Sklepy franszyzowe (Polska) 133 189* 136
Sklepy partnerskie 49   49
Kiermasze (sprzedaż końcówek serii, bez logo CCC) 6 10 6
Razem punktów sprzedaży 288 267 306

*w pierwszym kwartale 2005 ze 189 sklepów franszyzowych wyłączono 52 sklepy partnerskie (o słabszych lokalizacjach).

Dalszy rozwój sieci sprzedaży: nowe marki salonów i wejście na rynek rosyjski

Jesienią 2006 roku CCC planuje otworzyć dwie nowe sieci sklepów z obuwiem pod
nowymi markami:
- nowa sieć salonów sprzedaży, oferujących obuwie asortymentowo i cenowo powyżej aktualnej oferty CCC,
- sieć sklepów butikowych, z obuwiem wyłącznie włoskim o marce pozycjonowanej znacznie powyżej oferty na rynku polskim.

CCC zamierza także rozpocząć działalność na rynku rosyjskim, otwierając w 2006 roku trzy pierwsze sklepy w Moskwie. Docelowo w ciągu 3 lat Spółka planuje otworzyć ok. 50 sklepów na rynku rosyjskim.

Plany rozwoju sieci sprzedaży w latach 2006-2008 przedstawia poniższa tabela:

  2005 2006 2007 2008 Razem
Model CCC          
Polska (sklepy własne) 114 +40 +40 +20 ok. 200 (oraz 150 franszyzowych)
Czechy 7 +10 +10 +10 ok. 40
Rosja - 3     docelowo ok. 50
Sieć ,,Salony" - 10 +30 +30 do 2009 r. ok. 100
Sieć ,,Butiki" - 5 +18 +17 ok. 40

 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju sieci i dynamiki sprzedaży CCC w Polsce. Uważamy, że na polskim rynku jest jeszcze miejsce na sieć salonów z obuwiem asortymentowo i cenowo powyżej aktualnej oferty CCC. Chcemy także stworzyć sieć sklepów butikowych, o marce pozycjonowanej znacznie powyżej oferty obuwia dostepnej na polskim rynku. Obie sieci ruszą jesienią przyszłego roku. Zachęceni wynikami sprzedaży na rynku czeskim, podjęliśmy także decyzję o wejściu na rynek rosyjski i otwarciu w 2006 roku pierwszych trzech sklepów w Moskwie.” – powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarzadu CCC SA.

Dodatkowych informacji udzielają:

Mariusz Gnych
Wiceprezes Zarządu, CCC SA
Tel. (76) 84 33 105, e-mail: [email protected]

Magda Kołodziejczyk
M+G
Tel. (22) 635 00 68, 0501 16 88 07
e-mail [email protected]

Grupa CCC jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Na koniec września 2005 Grupa CCC dysponowała siecią 288 salonów sprzedaży, w tym 94 sklepów własnych. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest pod marką CCC przez własne salony firmowe, oraz salony działające na zasadzie franszyzy. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie CCC producenci chińscy, jak również producenci włoscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Ilościowy udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 2,5%, a w rynku sprzedaży detalicznej na 5,5%. Daje to firmie pozycje zdecydowanego lidera polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednego z największych jego producentów w Polsce.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29