Grupa CCC oferuje produkty pochodzące od wielu dostawców krajowych i zagranicznych.

Dostawcy krajowi dostarczyli w roku obrotowym 2020/2021 towary o ponad 35% udziale wartościowym wszystkich zakupów. 48% wartości zakupów obuwia przypada na Azję. Głównym rynkiem importowym są Chiny, których udziały w całym koszyku zakupowym Grupy wynoszą ok. 24%.

Długoletnie relacje z partnerami umożliwiają CCC wypracowanie wspólnych standardów współpracy, które przekładają się na spełnianie wysokich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktu, terminowości produkcji i dostaw, jak również poszanowania praw człowieka oraz przestrzegania kryteriów społecznych i środowiskowych.

 

Grupa CCC posiada bazę fabryk, z którymi współpracuje od wielu lat, a kierunek, w którym CCC chce podążać to wieloletnia współpraca, produkcja w Polsce, fabryki produkujące na wyłączność, nadzór pracowników CCC na miejscu i regularne wizyty w fabrykach zagranicznych.

 • Ponad 17 lat współpracy – 9 dostawców: 5 z Polski, 2 z Chin, 1 z Włoch, 1 z Bangladeszu.
 • Między 11 a 15 lat współpracy – 19 dostawców: 4 z Polski, 8 z Chin, 7 z Indii.

 

Łączny udział butów pochodzących z Polski w wartości dokonanych zakupów wynosi 32,19%.

W roku obrotowym 2020/2021 Spółka współpracowała z ponad 142 dostawcami obuwia i toreb z Polski i zagranicy.

 

 

 • Zasób 56
  15,6%

  tyle wynosi łączny udział butów pochodzących z Polski w wartości dokonanych zakupów.

 • Zasób 57

  12

  pracowników CCC sprawuje regularny nadzór na miejscu w fabrykach azjatyckich

 • Zasób 58
  Około
  35dni

  w 2019 roku spędzili pracownicy Pionu Zakupów odwiedzając fabryki w Chinach.

 • Zasób 60

  15lat

  taki okres współpracy osiągnęło 9 dostawców.

Kodeks Postępowania Dostawców Grupy CCC zawiera 4 obszary tematyczne, które określają standardy dotyczące praw pracowniczych i praw człowieka, ochrony środowiska i zasad uczciwości w biznesie.

 • 100% naszych dostawców zobowiązanych jest do podpisania i przestrzegania Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej CCC

Kodeks Postępowania dla Dostawców obejmuje 4 obszary tematyczne:

 SZACUNEK

 • Zakaz pracy dzieci,
 • Zakaz pracy przymusowej,
 • Zakaz dyskryminacji, molestowania i przemocy.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • Czas pracy zgodny z prawem,
 • Godna płaca na czas,
 • Wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych,
 • Zwalczanie korupcji i łapownictwa

 POSZANOWANIE ŚRODOWISKA

 • Gospodarowanie wodą i ściekami,
 • Gospodarowanie substancjami chemicznymi,
 • Zarządzanie emisjami do powietrza,
 • Ochrona środowiska,
 • Substancje zabronione

 BEZPIECZEŃSTWO:

 • Bezpieczeństwo pracowników,
 • Zdrowie pracowników,
 • Bezpieczeństwo produktu.

 

 • Dostawcy nie są wybierani na jeden sezon, a poszukiwani są tacy, którzy będą w stanie spełnić wymagania i wspólnie się rozwijać. CCC posiada bazę fabryk, z którymi współpracuje od wielu lat, a kierunek, w którym CCC chce podążać to wieloletnia współpraca, produkcja w Polsce, fabryki produkujące na wyłączność, nadzór pracowników CCC na miejscu i regularne wizyty w fabrykach zagranicznych.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter