Łańcuch dostaw

Produkty oferowane w sklepach CCC pochodzą zarówno z należącej do Grupy fabryki w Polkowicach znajdującej się na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Spółka CCC Factory Sp. z o.o.), jak i od dostawców krajowych i zagranicznych.

Ponad 60% wartości zakupów obuwia przypada na Azję. Głównym rynkiem importowym są od lat Chiny, których udziały w całym koszyku zakupowym Grupy wynoszą 30%. Z Azji pochodzą również torby. Z kolei akcesoria, kosmetyki oraz biżuteria pochodzą z krajów europejskich.

Paragraf i zdjęcie

Łączny udział butów pochodzących z Polski w wartości dokonanych zakupów wynosi 15,6%, z tego 4,4% przypada na obuwie z własnej fabryki w Polkowicach.

Kluczowym czynnikiem dla nas jest dialog z dostawcami i budowanie długotrwałych, partnerskich relacji. Współpracujemy głównie z długoletnimi dostawcami, którzy są w stanie przestrzegać wymagań i standardów obowiązujących w Grupie Kapitałowej CCC. 12 pracowników CCC sprawuje regularny nadzór na miejscu w fabrykach azjatyckich. Ok. 35 dni w 2019 roku spędzili pracownicy Pionu Zakupów odwiedzając fabryki w Chinach. Okres współpracy wynoszący 15 lat osiągnęło już 9 dostawców.

Paragraf i zdjęcie
 • Zasób 56
  15,6%

  tyle wynosi łączny udział butów pochodzących z Polski w wartości dokonanych zakupów.

 • Zasób 57

  12

  pracowników CCC sprawuje regularny nadzór na miejscu w fabrykach azjatyckich

 • Zasób 58
  Około
  35dni

  w 2019 roku spędzili pracownicy Pionu Zakupów odwiedzając fabryki w Chinach.

 • Zasób 60

  15lat

  taki okres współpracy osiągnęło 9 dostawców.

Kodeks Postępowania Dostawców Grupy CCC zawiera 4 obszary tematyczne, które określają standardy dotyczące praw pracowniczych i praw człowieka, ochrony środowiska i zasad uczciwości w biznesie.

 • 100% naszych zagranicznych dostawców zobowiązanych jest do podpisania i przestrzegania Kodeksu Postępowania Dostawców GK CCC

Kodeks Postępowania dla Dostawców obejmuje 4 obszary tematyczne:

 SZACUNEK

 • Zakaz pracy dzieci,
 • Zakaz pracy przymusowej,
 • Zakaz dyskryminacji, molestowania i przemocy.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • Czas pracy zgodny z prawem,
 • Godna płaca na czas,
 • Wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych,
 • Zwalczanie korupcji i łapownictwa

 POSZANOWANIE ŚRODOWISKA

 • Gospodarowanie wodą i ściekami,
 • Gospodarowanie substancjami chemicznymi,
 • Zarządzanie emisjami do powietrza,
 • Ochrona środowiska,
 • Substancje zabronione

 BEZPIECZEŃSTWO:

 • Bezpieczeństwo pracowników,
 • Zdrowie pracowników,
 • Bezpieczeństwo produktu.

 

 • Dostawcy nie są wybierani na jeden sezon, a poszukiwani są tacy, którzy będą w stanie spełnić wymagania i wspólnie się rozwijać. CCC posiada bazę fabryk, z którymi współpracuje od wielu lat, a kierunek, w którym CCC chce podążać to wieloletnia współpraca, produkcja w Polsce, fabryki produkujące na wyłączność, nadzór pracowników CCC na miejscu i regularne wizyty w fabrykach zagranicznych.

 

 • Dwie spółki, w których CCC nabyła udziały w 2018 roku: Karl Voegele AG oraz HR Group są członkami organizacji amfori BSCI, której misją jest umożliwienie każdemu z członków zwiększanie dobrobytu ludzi, odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych i prowadzenia otwartego handlu na całym świecie. Podjęto decyzję, że audyty dostawców CCC będą przeprowadzane również zgodnie ze standardami amfori BSCI
Paragraf i zdjęcie

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29