11 minut czytania

NG2 - dobre wyniki NG2 w I kwartale 2009 roku

NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia w Polsce, wypracował w I kwartale 2009 roku przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 166,7 mln zł, a zysk netto Spółki w tym okresie wyniósł ponad 4,6 mln zł. Grupa realizuje plany rozbudowy sieci sprzedaży, która na koniec I kw. składała się już z 614 placówek.

Wpływ na wyniki finansowe w I kwartale 2009 roku miały przede wszystkim niesprzyjające warunki zewnętrzne, zarówno makroekonomiczne jak i atmosferyczne. Mroźna i śnieżna pogoda w styczniu i w lutym i nadejście wiosny dopiero pod koniec I kwartału spowodowały, że popyt na produkty grupy przesunął się i istotna część przychodów oraz marży zostały zrealizowane w kwietniu tego roku, który był pierwszym miesiącem w historii Grupy NG2, w którym przychody ze sprzedaży przekroczyły 100 milionów złotych.

W pierwszym kwartale 2009 marża uzyskiwana przez spółkę była istotnie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku z powodu długotrwałego handlu przecenionymi butami z kolekcji jesienno-zimowej.

Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2009 r.:

· Zysk netto NG2 w I kwartale 2009 r. wyniósł 4,6 mln zł i był niższy od zrealizowanego w
analogicznym okresie ubiegłego roku o 73%.
· Zysk operacyjny wyniósł I kwartale 2009 r. blisko 7,5 mln zł i był niższy o 63% w porównaniu
I kwartałem 2008 roku.
· Przychody ze sprzedaży wzrosły w I kwartale 2009 r. o ponad 20%, do 166,7 mln zł.
· I kwartał 2009 rok to kontynuacja rozwoju sieci sprzedaży NG2, która na koniec I kwartału
2009 roku składała się już z 614 placówek - liczba placówek własnych wzrosła o 18 sklepów
na terenie Polski i Republiki Czeskiej i wyniosła na koniec marca 456.
· W 2009 roku Spółka planuje otworzyć łącznie co najmniej 132 nowe placówki:
- co najmniej 45 sklepów pod logo CCC (32 w Polsce, 13 w Czechach)
- co najmniej 12 butików QUAZI
- co najmniej 75 sklepów firmowych BOTI.

WYNIKI FINANSOWE NG2 PO I KWARTALE 2009 ROKU

Szczegółowe dane finansowe NG2 przedstawiają się następująco:

w mln PLN I kw. 2008 I kw. 2009 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 138,9 166,7 +20,0%
Zysk operacyjny 20,4 7,5 -63,2%
Zysk netto 17,1 4,6 -73,1%

 

W I kwartale 2009 roku dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży NG2 wyniosła 20% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto zaś wyniósł 4,6 mln zł i był lepszy od wyniku finansowego zakładanego na I kwartał. Takie wyniki finansowe były efektem niesprzyjających warunków zewnętrznych, zarówno makroekonomicznych jak i atmosferycznych. Mroźna i śnieżna pogoda w styczniu i w lutym i nadejście wiosny dopiero pod koniec I kwartału spowodowały, że popyt na produkty grupy przesunął się i istotna część przychodów oraz marży zostały zrealizowane w kwietniu tego roku.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży NG2 w kwietniu 2009 roku wyniosły 102,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w kwietniu ubiegłego roku o prawie 60%. Przychody za okres styczeń – kwiecień 2009 wyniosły 269,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2008 roku o prawie 33%. Kwiecień był pierwszym miesiącem w historii Grupy NG2, w którym przychody ze sprzedaży przekroczyły 100 milionów złotych. Ponadto na podkreślenie zasługuje prawie 50% wzrost sprzedaży detalicznej realizowanej poprzez własne sklepy w okresie styczeń – kwiecień 2009.

ROZWÓJ SIECI

Sieć sprzedaży NG2 na koniec I kwartału 2009 roku obejmowała łącznie 614 placówek, w tym 456 sklepów własnych: 229 salonów CCC w Polsce i 29 w Czechach, 164 salony BOTI oraz 34 butiki QUAZI.

Liczba sklepów Stan na 31 marca 2009 Stan na 31 grudnia 2008
CCC Polska - salony własne 229 228
CCC Polska - franszyza 85 95
CCC Czechy 29 25
QUAZI 34 33
BOTI 237 (164 - sklepy własne, 73 franszyzowe) 215 (142 - sklepy własne, 73 franszyzowe)
Sklepy partnerskie 0 0
Łączna liczba placówek 614 596

 

DALSZE PLANY EKSPANSJI SIECI

Spółka planuje dalszy dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych. W roku 2009 Spółka planuje otwarcie co najmniej:
· 32 salonów CCC w Polsce
· 13 salonów CCC w Czechach
· 12 butików QUAZI
· 75 sklepów BOTI.

Planowana łączna liczba otwarć w 2009 to co najmniej 132 placówki.

Docelowo NG2 planuje posiadać około 300 lokali własnych i 130 objętych franszyzą pod logo CCC w Polsce oraz ok. 50 lokali własnych tej marki w Czechach oraz 600 sklepów własnych i 300 franszyzowych pod marką BOTI. Sieć butików QUAZI docelowo ma składać się ze 100 sklepów.

NG2 W OBLICZU SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO

Grupa NG2 jest świetnie przygotowana do dalszej skutecznej ekspansji przy jednoczesnym generowaniu wysokiej stopy zwrotu dla akcjonariuszy pomimo sygnałów spowolnienia gospodarczego. Grupa NG2 charakteryzuje się ścisłą kontrolą kosztów, niskim poziomem zadłużenia, co gwarantuje niskie koszty odsetkowe i olbrzymie możliwości dalszego rozwoju.

Konserwatywne zarządzanie i oparcie strategii o rozwój organiczny i rynek krajowy broni NG2 przed kryzysem na rynkach światowych. Spółka wdraża programy oszczędnościowe, m.in. rezygnując z reklamy telewizyjnej oraz inwestując w automatyzację procesów, m.in. automatykę magazynową.

W I kwartale zmienił się także koncept marki QUAZI. Grupa zdecydowała na odejście od bardzo drogich włoskich produktów skórzanych. Oferta Quazi w 2009 roku rozszerzy się o produkty syntetyczne z Chin oraz obuwie skórzane produkowane w Polsce.

„Na wyniki I kwartału 2009 roku największy wpływ miała pogoda – mroźna i śnieżna pogoda w styczniu i w lutym, i nadejście wiosny dopiero pod koniec kwartału. Spowodowało to przeniesienie popytu na nasze produkty na kwiecień, który był rekordowy w historii NG2 – był to pierwszy miesiąc w historii Grupy, w którym przychody ze sprzedaży przekroczyły 100 milionów złotych. Kolekcja wiosenno-letnia, której ceny utrzymane były na bardzo atrakcyjnym poziomie, została więc bardzo dobrze odebrana przez klientów. Oznacza to, że produkty adresowane do klientów wrażliwych na cenę, które są podstawą naszej działalności, świetnie sprzedają się w sytuacji dekoniunktury” -
powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2.

„Podtrzymujemy nasze ambitne plany ekspansji poprzez rozwój organiczny oraz liczymy, że w 2009 roku osiągniemy przychody na poziomie miliarda złotych. Jeśli chodzi o zysk netto, to zakładamy, że w I półroczu tego roku powinien być nieco wyższy od osiągniętego w I półroczu ubiegłego roku” - dodał Dariusz Miłek.

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, NG2 SA
Tel. (76) 84 58 420
e-mail: [email protected]

Magda Kołodziejczyk
M+G
Tel. (22) 625 71 14, 0501 16 88 07
e-mail: [email protected]

Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest łącznie w 614 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy, jak również producenci włoscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 8-10%.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29