Pracownicy

Jesteśmy przekonani, że zaangażowani pracownicy, którzy mogą rozwijać się i spełniać zawodowo poprzez wspólne działanie, umożliwiają realizację ambitnych celów i dalszą ekspansję. 

Dzięki niej będziemy mogli stworzyć jeszcze lepsze warunki pracy i życia dla naszych pracowników oraz ich rodzin. 

Pierwszy

Zakładamy, że stosunki międzyludzkie w miejscu pracy są wolne od niezgodnych z prawem dyskryminacji, uprzedzeń i prześladowania w związku z rasą, religią, płcią, wiekiem, niepełnosprawnością lub innym statusem prawnie chronionym.

Cenimy różnorodność, ponieważ, wierzymy, że różnorodność naszego zespołu jest jednym ze źródeł naszej przewagi konkurencyjnej, a konfrontacja różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń uwalnia nową jakość i pozwala nam osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Grupa CCC podkreśla otwartość na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, jak również dokłada wszelkich starań w zakresie wspierania pracowników niepełnosprawnych i wzmacniania integracji wewnętrznej. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. niepełnosprawni zatrudnieni w Grupie stanowili ok. 5,11% w stosunku do wszystkich pracowników. Większość pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych jest w Polsce i stanowi około 69,8% wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Grupie CCC.

W 2018 był kontynuowany program, dzięki któremu do pracowników sklepów CCC dołączyły osoby niesłyszące oraz niedosłyszące. GK CCC S.A. wyszła świadomie naprzeciw oczekiwaniom osób niesłyszących oferując im zatrudnienie w sklepach Grupy CCC, przełamując tym samym barierę komunikacyjną.

Polityka rekrutacyjna prowadzona jest w oparciu o kryteria nienoszące znamion dyskryminacji. Proces rekrutacji zapewnia równe szanse uczestnikom oraz obiektywizm oceny kandydatów poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi selekcji, dopasowanych do stanowiska. Jako firma odpowiedzialna społecznie CCC jest otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku została również odświeżona strona kariery goformore.ccc.eu, na której potencjalni kandydaci mogą znaleźć w łatwy sposób interesującą ich ofertę pracy, a także zapoznać się z wartościami, które pracownicy cenią w Grupie CCC.

Drugi

Kierując się naszymi wartościami czyli rozwojem, przedsiębiorczością, wiarygodnością i odpowiedzialnością konsekwentnie budujemy wizerunek atrakcyjnego i pożądanego pracodawcy.

Zależy nam, aby nasi Pracownicy znaleźli swoją ścieżkę rozwoju i śmiało szli po więcej, odkrywając coraz to nowe możliwości zawodowe.

Trzeci

W celu zapewnienia atrakcyjnego miejsca pracy, pracownikom CCC S.A. i CCC.eu Sp. z o.o. oferowane są następujące benefity:

 • nielimitowany dostęp do bezpłatnej, prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin w sieci LUXMED lub Medicus;
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie w Grupie PZU;
 • pakiety sportowe Multisport, OK System;
 • dofinansowanie do nauki;
 • karty zniżkowe do sklepów CCC oraz do sklepu internetowego eobuwie.pl;
 • karty przedpłacone na święta;
 • kurs języka angielskiego dla pracowników administracji biurowej;
 • bilety na mecze (np. koszykówki)

Własną ofertę benefitów oferuje swoim pracownikom spółka produkcyjna CCC Factory Sp. z o.o. , do których należą:

 • dofinansowanie dojazdu do pracy w wysokości 90% ponoszonych kosztów;
 • opieka lekarska świadczona na terenie fabryki - czynny codziennie gabinet pielęgniarski i możliwość skorzystania z wizyty lekarskiej dwa razy w tygodniu;
 • dwa razy w roku organizowane są paczki świąteczne z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wysokości do 80% kosztów;
 • możliwość zakupu biletów do aquaparku w Polkowicach po preferencyjnych cenach.
Czwarty

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29