Tworzymy atrakcyjne, innowacyjne miejsce pracy poprzez wspólne budowanie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym dialogu, zaangażowaniu oraz różnorodności. Osiągamy ambitne cele dzięki przekonaniu, że razem możemy więcej.

Zakładamy, że stosunki międzyludzkie w miejscu pracy są wolne od niezgodnych z prawem dyskryminacji, uprzedzeń i prześladowania w związku z rasą, religią, płcią, wiekiem, niepełnosprawnością lub innym statusem prawnie chronionym.

Cenimy różnorodność, ponieważ, wierzymy, że różnorodność naszego zespołu jest jednym ze źródeł naszej przewagi konkurencyjnej, a konfrontacja różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń uwalnia nową jakość i pozwala nam osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Grupa CCC podkreśla otwartość na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, jak również dokłada wszelkich starań w zakresie wspierania pracowników niepełnosprawnych i wzmacniania integracji wewnętrznej. W 2019 roku liczba niepełnosprawnych pracowników w Grupie CCC wzrosła o 23% w porównaniu z rokiem 2018. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku niepełnosprawni zatrudnieni w Grupie CCC stanowili 4,2% ogółu zatrudnionych, a w CCC S.A. – 6,3%. Większość pracowników niepełnosprawnych jest zatrudnionych w Polsce i stanowi 82,3% wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Grupie CCC. Spośród wszystkich spółek CCC Factory Sp. z o.o. ma najwyższy odsetek zatrudnionych osób niepełnosprawnych stanowiący 8,2%.

Polityka rekrutacyjna prowadzona jest w oparciu o kryteria nienoszące znamion dyskryminacji. Proces rekrutacji zapewnia równe szanse uczestnikom oraz obiektywizm oceny kandydatów poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi selekcji, dopasowanych do stanowiska. Jako firma odpowiedzialna społecznie CCC jest otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Kierując się naszymi wartościami czyli:

  • koncentracja na kliencie i produkcie,
  • dynamizm, entuzjazm i zaangażowanie,
  • otwartość i współpraca,
  • odpowiedzialność,
  • rozwój personalny

konsekwentnie budujemy wizerunek atrakcyjnego i pożądanego pracodawcy. Słuchamy głosu naszych Pracowników oraz zachęcamy do dialogu.

Angażujemy pracowników w różnorodne, innowacyjne projekty. Wzajemnie się inspirujemy, zachęcamy do rozmowy oraz wymiany doświadczeń, aby osiągać najlepsze efekty oraz wspólny sukces. Zachęcamy do rozwoju wewnątrz struktur firmy zgodnie z dewizą, że każda rekrutacja jest rekrutacją wewnętrzną. Budujemy atrakcyjne miejsce pracy poprzez różnorodne benefity wspierające zdrowie, pasję oraz rozwój.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter