Raport bieżący nr 10/2004

26.11.2004, 18:03, /Emitent/

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 7 RO - transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach Dolnych informuje, że w dniu 26
listopada 2004 do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Dariusz Miłka,
Prezesa Zarządu CCC S.A. o dokonanej dnia 26 listopada 2004 r.
transakcji sprzedaży 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk Akcji
Serii C spółki CCC S.A. Cena wyniosła 9,50 zł za jedną akcję. Transakcje
te nie przekraczają limitu określonego w Rozdziale VII pkt 12 i 16
Prospektu Emisyjnego.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter